A Magyarok Világkapcsolata
 
f ó r u m               Keresés a Krónikán 
      
Sport :: Humor 
 
the hungarian world connection 

GONDOLATOK
 Esterházy János rehabilitálását kérik
 Gondolatok tavaszelõn, avagy fecskék és bõröndök
 Hölgyek korcsolyával
 Gondolatok szellemi megmaradásról
 Gondolatok

 

 ROVATOK
 Forma1
 Mozaik
 Zsebsite
 Dömötor Ödön
 Táltos Ákos


 FÓRUMOK
 Hozzászólás

Esterházy János rehabilitálását kérik

március 2.

Február 16-án tisztújító közgyûlést tartott a Magyarok Világszövetségének szlovákiai országos tanácsa. A szervezet új elnöke Geönczeöl Gyula húsz évig élt Amerikában. A közgyûlés módosította saját alapszabályát és programhatározatokat fogadott el. Az MVSZ SZOT folytatni kívánja a szlovákiai magyar közösség jogaiért folytatott harcát, mind Szlovákiában, mind Brüsszelben. A közgyûlés kéri a benesi dekrétumok eltörlését és Esterházy János mártír politikus rehabilitálását.
A Magyarok Világszövetsége szlovákiai tagjait tömörítõ országos tanács, február 16-án Párkányban tartotta alapszabály-módosító és tisztújító közgyûlését. Az egy évvel korábban ugyancsak Párkányban elfogadott alapszabályba beépítették a tapasztalat szülte változtatásokat.
A közgyûlés tizenkét tagú elnökséget választott, melynek tagjai az elért szavazatok sorrendjében: Kantár Csaba és Radványi Jenõ, Borbély József és Geönczeöl Gyula, Tarnóczy István, dr. Horony Teréz és Kovács Ilona, Galán Géza, Turián Melinda, Nagy Ferenc, Fehér Roland és Drozdík Sándor. Az elnökség tagjainak fele cserélõdött ki. Az újonnan megválasztottak között a legismertebbek Galán Géza színmûvész és Tarnóczy István, volt parlamenti képviselõ. Ugyancsak figyelemre méltó a huszonéves fiatalok megjelenése az elnökségben, Kantár Csaba és Fehér Roland személyében.
Az elnökség tagjai közül a közgyûlés Geönczeöl Gyulát ellenjelölt nélkül választotta meg a szövetség elnökévé. Az új elnök Léván született és 52 éves. Az 1968-as "prágai tavasz" elfojtása után a kommunistaellenes nézetei miatt személyét érõ zaklatások elõl külföldre kényszerült. Mérnöki oklevelét Magyarországon szerezte meg, majd Amerikába emigrált. Húsz évig élt Clevelandban. A rendszerváltozás után tért vissza szülõföldjére. Fõ programpontként a kisebbségi jogvédelmi harc folytatását jelölte meg a közgyûlés, valamint a szövetség regionális szervezõdését. A közgyûlés megerõsítette a leköszönõ elnökség által elfogadott Memorandumot, és megbízta az új elnökséget: folytassa a harcot a benesi dekrétumok eltörléséért mind az ENSZ, mind az Európai Unió fórumain. A benesi dekrétumok máig tartó hatásáról DRJur. Bödok Alíz által elkészített tanulmányt egyhangúan megszavazta, és azt a szövetség alapdokumentumává tette.
A közgyûlés felkérte az elnökséget folytasson következetes tevékenységet annak érdekében, hogy az Európai Unió és az Egyesült Államok által a csatlakozó országoknak felajánlott támogatásokból a felvidéki magyar közösségek is részesüljenek. A Magyarok Világszövetségének április végén sorra kerülõ közgyulésére küldötteket és pótküldötteket választottak és ugyancsak egyhangúan megszavazott kötött mandátumot adtak nekik: a szlovákiai küldöttek kérni fogják az MVSZ két régiójának - Kárpát-medence és Anyaország - egyesítését. A jelenlevõk határozatban kérik a mártír Esterházy János rehabilitálását, aki az MVSZ jelenlegi tiszteletbeli elnökének, Esterházy Alicenak édesapja volt.
A közgyûlés három féle tagdíjat állapított meg: egyéni tagdíj 200 SK /mintegy 1.200 Ft/, családi tagdíj 500 SK és szociális tagdíj 100 SK, évente.
A közgyûlés megjelenõ tagjai átvehették azt a nagy tetszést aratott Kossuth emléklapot, amelyet a Magyarok Világszövetsége az MVSZ által meghirdetett Kossuth emlékév keretében adományoz tagjainak. Az MVSZ címerét és Kossuth Lajost ábrázoló emléklap az MVSZ alapszabályában foglalt elsõ számú feladatot szó szerint idézi: "Befolyást gyakorolni annak érdekében, hogy a magyar állampolgárság az azt igénylõ minden magyart alanyi jogon illessen meg." - MVSZ alapszabály 4.§. II. bek. 1. Mint ismeretes a Magyarok Világszövetsége jogelõdjének tekinti a Kossuth Lajos által 1859-ben Párizsban Klapka Györggyel és Teleki Lászlóval életre hívott Magyar Nemzeti Igazgatóságot.
A közgyûlést, amely tiltakozó nyilatkozatot fogadott el a pozsonyi Új Szó egyoldalú és manipuláló tájékoztatása ellen, nagy érdeklõdéssel követte a szlovák állami televízió és rádió. A helyszínre kiszálló tudósítóknak Borbély Imre, az MVSZ Kárpát-medencei régióelnöke angolul nyilatkozva kifejtette: Minden Szlovákiában mesterségesen gerjesztett híreszteléssel ellentétben, a Magyarok Világszövetsége egyetlen szlovákiai országos tanácsot ismer el. Azt, amelyik ma tartotta közgyûlését Párkányban.
A Közgyulés részvevõi a Kossuth emlékév keretében Kossuth emléktáblát avattak a párkányi Ady Endre iskola udvarán. Az emléktáblát, melyet Pécsi Dániel grafikusmûvész és Okos Márton újságíró adományozott a párkányi magyar közösségnek, az MVSZ dolgoztatta ki és azt térítés ellenében, bármely magyar közösség igényelheti. Az avatáson részt vett Patrubány Miklós, az MVSZelnöke és Király Zoltán elnökhelyettes.
Budapest, 2002. február 17-én MVSZ Sajtószolgálat

ennyi
Impresszum | Hirdetési árak | © 2000 Magyar Krónika Rt