A Magyarok Világkapcsolata
 
f ó r u m               Keresés a Krónikán 
      
Kultúra ::Sport :: Magazin :: Humor 
 
the hungarian world connection 

 

GONDOLATOK
 Esterházy János rehabilitálását kérik
 Gondolatok tavaszelõn, avagy fecskék és bõröndök
 Hölgyek korcsolyával
 Gondolatok szellemi megmaradásról
 Gondolatok

 

 ROVATOK
 Forma1
 Mozaik
 Zsebsite
 Dömötor Ödön
 Táltos Ákos


 FÓRUMOK
 Hozzászólás

Gondolatok

Gyarmati Gyula

január 6.

December 15.-én este a svéd rádió P1 csatornája kimerítõ tájékoztatást adott a romániai romák helyzetérõl. Többek között egy interjúban kérdezték ki a romák egyik tagját a roma kisebbség helyzetérõl Romániában. Nagyon sok hasonlatosság mutatkozott a romák és a magyar kisebbség helyzetében.
A kérdezett részletesen beszámolt a romák helyzetérõl a Ceaucescu idõszakból és nyíltan kimondta, hogy helyzetük a mai kormány alatt lényegesen rosszabbodott. Ugyanazok a nyelvi, kulturális és nemzetiség-elnyomó tendenciák tapasztalhatók a romák ellen, mint a romániai csángók és a magyarok ellen.
Fájdalommal vettem tudomásul, hogy a romák helyzete nemzetközi viszonylatban is sokkal jobban ismert és jobban figyelemmel kísért, mint a magyaroké! Emlékezzünk csak az Amnesty International nem is oly régi kirohanására a roma kisebbség diszkriminációjáról Magyarországon.
Mikor vette az Amnesty pártfogásába a határon túli magyar és csángó kisebbségek helyzetét, vagy mikor hallottunk a médiában ismertetõ programot a határon túli magyarok helyzetérõl?
Mikor állt ki az EU a magyar kisebbségért, vagy mit tett a Szlovákiában még mindig érvényben lévõ Benesi dekrétumok megszüntetéséért? Mit tesz a Szentszék vagy a püspöki kar azért, hogy határon túli magyar nyelvû hívei vallásukat a saját nyelvükön gyakorolhassák?
Úgy tûnik, mintha az egész világ szemet hunyna a magyarok problémái elõtt és mindenki mást elõnyben részesítene velük szemben.
Ha ennek okait keressük, a hibát minden bizonnyal magunkban találhatjuk. Azt hiszem, hogy kevés olyan kisebbség van, amelynek problémáit olyan részletesen megvilágítják, mint a magyarokét. A baj csupán az, hogy ezek a tények kizárólag a saját köreinkben maradnak. Más szóval nincsenek jól muködõ, a világ különbözõ országainkban lévõ szervezeteink - talán a MVSZ en belül sem - akik feladatuknak tûznék ki, hogy a magyar kisebbségek helyzetérõl folyamatosan informálják a saját országuk politikusait és lakósságát mind a sajtóban, mind személyes kapcsolatok kiépítésével.
Ezekkel a gondolatokkal kívánok minden magyarnak kellemes Karácsonyt és egy sikerekben gazdagabb Újesztendõt:

ennyi
Impresszum | Hirdetési árak | © 2000 Magyar Krónika Rt