A Magyarok Világkapcsolata
 
f ó r u m               Keresés a Krónikán 
      
Kultúra ::Sport :: Magazin :: Humor 
 
the hungarian world connection 

GONDOLATOK
 Esterházy János rehabilitálását kérik
 Gondolatok tavaszelõn, avagy fecskék és bõröndök
 Hölgyek korcsolyával
 Gondolatok szellemi megmaradásról
 Gondolatok

 

 ROVATOK
 Forma1
 Mozaik
 Zsebsite
 Dömötor Ödön
 Táltos Ákos


 FÓRUMOK
 Hozzászólás

Hölgyek korcsolyával

Ambrus Attiláné, Dr. Kéri Katalin
egyetemi docens
(Honismeret, 1997/6.)

február 2.

A sporttörténeti szakkönyvek az európai korcsolyázás kezdeteit a XIII- XIV. századra teszik, amikor is a németalföldi lakosság sportolás vagy téli közlekedés céljából lábára csont, majd késõbb vas és fa kombinációjával készült korcsolyát kötött.
Magyarországon egészen az 1860-as évekig a korcsolyázás nem volt divatos sportág, a nõk körében pedig különösen nem. Az 1860-as évek végén - vélhetõleg a bécsi korcsolyázó-egyesület megszervezésének hírére - a magyar fovárosban is szervezkedni kezdett néhány fiatalember, hogy e sportágat meghonosítsa, elterjessze magyar földön (azaz jégen) is.
A nõk és ifjú leányok számára eleinte kifejezetten károsnak vélték eme testmozgás elsajátítását és gyakorlását. Persze, nem a korcsolyázó-egyesület alapítói, hanem egyes nevelõk, akik úgy gondolták, hogy a leányok letérnek az erény útjáról, ha lábukra korcsolyát csatolnak. Voltak orvosok is, akik azt harsogták, hogy a fiatal nõi szervezetnek árt a korcsolyázás, meghûlés és egyéb betegségek okozója lehet e sport, vagyis az egészségre ártalmas, ezért lányok számára kerülendõ szórakozás.
A városligeti tavon azonban "megtört a jég", egyre többen és többen merészkedtek a befagyott víztükörre. A korabeli újságok tudósításai szerint Eötvös József bárónak és két leánykájának is szerepe volt abban, hogy más nõk is korcsolyát csatoltak: a miniszter és gyermekei ugyanis jó példával jártak elõl, gyakorta látogatták a jégpályát. Eleinte a példa és a kiváncsiság inkább a férjes asszonyokat vonzotta a jégre, fõként az arisztokrata hölgyek körébõl. 1872-ben viszont a Vasárnapi Ujság egyik száma már arról számolt be, hogy a korcsolyásport a nõk körében teljesen elterjedt. Az újságíró szerint valószínûleg azért, mert ez a mozgásforma könnyûés kellemes idõtöltés.
Emellett biztosan több dolog is szerepet játszott abban, hogy a nõk egyre nagyobb számban keresték fel a jégpályákat. Egyrészt az egyesületek, pályák fejlõdése, kiépülése, a korcsolya tökéletesedése (a Halifax-rendszerû fémkorcsolyát felváltotta a vékony pengéjû acélkorcsolya), és a mûjéggyártás korszerûsítése.
A korcsolyázás külön ruhadivatot hívott életre. Az újságokban a korcsolyasporttal összefüggõírások tetemes részét teszik ki azok a rajzos tudósítások, melyeket a nõi olvasók számára írtak a párizsi, bécsi és pesti korcsolyázóruhákról. Türelmetlen hölgyek követeltek újabb és újabb modelleket az újságoktól, melyek olvasói levelekre válaszolva vadonatúj ruhák rajzait közölték.
Még a századvégen is gyakorta olvashatunk efféle híradásokat az újságokban, és az Ignotus által írt levelekbõl (melyeket "Emma asszony" névvel szignált a "Hét" címû lapban) még 1893-ban is kiolvasható, hogy a jégpálya megnyitására külön toilettet csináltattak az asszonyok, az "Emmához" hasonló polgárfeleségek is.
A nõk számára a korcsolyázás több volt, mint holmi sport. A fiatal lányok a jégpályán találkoztak hódolóikkal, a férjes asszonyok számára a jégpálya a társasági élet és a "divatbemutató" egyik színtere volt a múlt század végén.

ennyi
Impresszum | Hirdetési árak | © 2000 Magyar Krónika Rt