A Magyarok Világkapcsolata
 
f ó r u m               Keresés a Krónikán 
      
Sport :: Humor 
 
the hungarian world connection 

 

KULTÚRÁLIS HIREK
Kanadai magyar kultúrális egylet
Magyar költõk a Montreali magyar irodalmi fesztiválom
Erdélyi Magyar Tudományegyetem
Magyar nyelvizsga Kanadába
Ötven éve a nemzet megmaradásáért

 ROVATOK
 Forma1
 Mozaik
 Zsebsite
 Dömötor Ödön
 Táltos Ákos

 SZABADIDŐ
 Könyvszemle
 Bridzs
 Sakk
 Kuriózum

 FÓRUMOK
 Hozzászólás

Magyar költõk a Montreáli Irodalmi Fesztiválon
Bencsics Klára

április 13.

A Blue Metropolis négy napos nemzetközi irodalmi fesztivált rendezett Montreálban. Ez alkalomból az Amerikában élo magyar mûfordító Gyukics G.Gábor elhozta a 2001-ben megjelent angolnyelvû magyar költõk antológiáját, melynek címe "Swimming in the ground" .
Április 3-án a montreáli magyar fõkonzul, Pap László, meghívta a fordítót társával Michael Castroval együtt, hogy bemutassák The Canadian Authors Association montreáli csoportjának az antológiát, melyben 40 magyar kortárs költõ versei szerepelnek.
A meghitt összejövetelen, a kanadai Irodalmi Társaság angol csoportját, tizenhárman képviselték.Megjegyzendõ, hogy a társaság három tagja magyar származású, sõt elnökük is, Korányi Anikó költono, továbbá Lukács Alice és Romváry Zsuzsa irónõk.
A hangulatos versolvasáson az Irodalmi Társaság tagja, Dr Martin Entin megjegyezte, hogy neki külön élményt jelent a magyar költészetet megismerni, hiszen a magyarokról a gulyáson kívül eddig nem sokat tudott. A neves kanadai írónõ Shulamis Yelin szintén elismerését fejezte ki a mai magyar költészet iránt.
A sikeres "book launching-ot" másnap a Renaissance hotelben a nagyközönség elõtt, az antológia verseinek felolvasása követte.
Az antológia fordítói, maguk is költõk. Gyukics G.Gábor Magyarországon született 1958-ban, több könyve jelent meg saját mûveibõl, de fõleg fordításra koncentrál. Amerikai költõk verseit fordítja magyarra és József Attila verseit angolra. 1988-tól él Amerikában, de ahogy õmegjegyezte, nagy fontosságot lát abban, hogy az angol nyelvû olvasó megismerje a magyar kortárs költészetet. Ez az antológia 12 év munkájának eredménye. Fordító társa, Michael Castro amerikai születésû költõ és magazin szerkesztõ, (ezenkívül saját rádióadása is van), ennek révén ismerkedtek meg egymással.
Gyukics G. Gábor válogatta ki a verseket és fordította angolra, M.Castro pedig stilizálta azokat. Sikeres együttesnek tûnik ez a társulás, mert a magyar kifejezéseket természetesnek hangzó angolságra ültette át, tehát annak is élvezetes olvasni aki nem ismeri az eredeti szöveget.
Sajnos, ha módom lett volna a magyar szöveget olvasni, akkor sikeresebben tudnék beszámolni arról, hogy a fordítás mennyire pontos, mind értelmileg, mind stilisztikailag. Kár, hogy az antológiában nincs benne a magyar szöveg.
Mindemellett, a versgyûjtemény számomra betekintést adott a jelenkori magyar költészetbe.
" Swimming in the ground" címet nehéz magyarra visszafordítani, de szabadon fordítva, azt jelentheti: hogy a földön úszva, mindenképpen a szárazföldbe tapadva. Tehát a cím szimbolikus, ami híven tükrözi vissza ennek a nemzedéknek, utolsó tíz évben írott mondanivalóját.
Az elõszóból megtudjuk, hogy a könyvben szereplõ negyven költõbõl, három már elhunyt. A legtöbb vers most jelent meg elõször angol nyelven. Általában, a szereplõ költemények nem követnek irodalmi formát, szabad, többnyire avant-garde stílusúnak mondhatók. Ez a költõ nemzedék a kommunizmus, és a kommunizmus utáni idõk hatása alatt élt, két világ között, mely megmutatkozik mûveikben.
Ha jobban megvizsgáljuk a verseket, észre kell venni, hogy a költõk a szabadság lehetõségét használják fel legjobban. Egyéni beállítottságukkal fejezik ki belsõ világukat, minden külsõséges, divatos hatás nélkül írják verseiket. Néha furcsa, paradox és bizarr gondolatokat tolmácsolnak szabadon, némelyik absztrakt és szürreális jellegû.
Mivel átélték a szellemi és politikai elnyomást , az akkori élet sivársága, reménytelensége rányomta bélyegét költészetükre is. Nem optimisták, kételkedõk és bizalmatlanok. Egy vidám verset sem olvastam ebben az antológiában, szerelmes verset talán hármat, a haza témából egy volt, megközelíto Isten fogalom kettõ. Mi volt a többi vers témája? A halál elég gyakori, de többnyire pillanatnyi helyzetek, gondolatok és képek. Találtam köztük emlékezetes verseket, a versek többségének sem ríme, sem ritmusa nincs, meg kell õket szokni, úgy mint a modern zenét, modern mûvészetet. A költemények maradandóságát majd az idõ dönti el, hogy 100 év múlva, tanítják-e azokat az iskolákban?

ennyi
Impresszum | Hirdetési árak | © 2000 Magyar Krónika Rt