A Magyarok Világkapcsolata
 
f ó r u m               Keresés a Krónikán 
      
Sport :: Humor 
 
the hungarian world connection 

 

KULTÚRÁLIS HIREK
Kanadai magyar kultúrális egylet
Magyar költõk a Montreali magyar irodalmi fesztiválom
Erdélyi Magyar Tudományegyetem
Magyar nyelvizsga Kanadába
Ötven éve a nemzet megmaradásáért

 ROVATOK
 Forma1
 Mozaik
 Zsebsite
 Dömötor Ödön
 Táltos Ákos

 SZABADIDŐ
 Könyvszemle
 Bridzs
 Sakk
 Kuriózum

 FÓRUMOK
 Hozzászólás

Magyar nyelvvizsga Kanadában
Velki Magdolna

március 2.

A magyar állam által elismert, egynyelvû magyar vizsgát külföldön elõször Kanadában tehetik le azon érdeklõdõk, akik magyar nyelvtudásuknak hivatalos elismerését akarják megszerezni .
Több éves munkával, a magyar nyelv sajátosságaiból kiindulva, a nemzetközi nyelvvizsga normáknak (ORIGO) megfelelõen dolgozta ki a budapesti Idegennyelvi Továbbképzõ Központ (ITK) az egynyelvû magyar nyelvi vizsgát belépõ-, alap-, közép- és felsofokú szintre (lásd: www.itk.hu/origo/magyar/). Ezzel az új vizsgacsoporttal az ITK-t Magyarországról egyedül társult tagjává fogadta az Association of Language Testers in Europe (ALTE) (lásd: http://www.alte.org/), az Európai Unió legjelentõsebb nyelvvizsgáztatóit tömörítõ szervezet.
Az ITK tapasztalata szerint a vizsgázók, akik külföldön születtek, de jelenleg Magyarországon élnek, annak érdekében teszik le ezt a vizsgát, hogy Magyarországon felsõfokú képzésben vehessenek részt, vagy állásuk betöltésekor hivatalos okirattal bizonyíthassák jártasságukat a magyar nyelvben.
Ezen vizsgák letételére, a vizsgabizonyítvány megszerzésére mindeddig kizárólag csak Magyarországon volt lehetõség. Ezen a helyzeten kívánt változtatni a magyar nyelvet Kanadában oktatók egy csoportja. Az ITK-val folytatott budapesti megbeszélések, majd az ezt követõ megállapodás alapján ez évtõl lehetõség nyílt a vizsgáztatás kanadai megszervezésére.
Az ITK-val történt megállapodás szerint a vizsgák hitelesítésére, az elõírt nyelvészeti-pedagógiai színvonal biztosítására Kanadában az Atelier Hongrois au Canada / Kanadai Magyar Muhely jogosult. A Kanadai Magyar Mûhely rendelkezik - Kanadában egyedüliként - a megkívánt ITK vizsgáztatói bizonyítvánnyal és magyarországi oktatói / vizsgáztatói tapasztalattal. A vizsgák megszervezéséhez és lebonyolításához a Kanadai Magyar Mûhely nagyban támaszkodik a több évtizedes hagyományokkal rendelkezõ kanadai hétvégi magyar iskolák tapasztalataira és tevõleges részvételére.
Megítélésünk szerint nem csak Kanadától több ezer kilométer távolságban, Magyarországon lehet haszna a nemzetközileg elismert magyar vizsgának. A világon számos helyen léteznek magyar nyelvû képzést folytató hétvégi iskolák, és szerveznek tanfolyamokat a magyar nyelv oktatására. Azonban ahány helyen történik az oktatás, annyiféle a színvonal, annyiféle ismeretet fed a kiállított bizonyítvány. Európa vagy Amerika bármely országában a továbbtanulás során egy, az anyaország nyelvi követelményeinek megfelelõ, az anyaország által hitelesített vizsgabizonyítvány az egyedüli hiteles bizonyítéka a nyelvtudás színvonalának. Az ORIGO vizsgáztatási rendszerben magyar nyelven vizsgázó jelölt nemzetközi normák szerint vizsgázik. Ennek hitele van nemcsak azok között az országok között, akik ennek a rendszernek tagjai, de a szervezeten kívüli országokban is. Az anyaország megfelelõ szervei vállalják a garanciát a nyelvtudás színvonaláért. A nemzetközileg elismert nyelvvizsga birtokosának nyelvi portfoliójában teljes értékû nyelvismeretként szerepel, hiteles, ellenõrzött nyelvi ismeretet jelent és igazol.
Ezen túlmenõen a most megvalósuló vizsgázási lehetõség reményeink szerint segíti a kanadai magyar közösségek nyelvi örökségének megõrzését, a másod- és harmad generációs magyarok kötõdését Magyarországhoz.
Az elsõ kanadai magyar nyelvvizsgát Montrealban 2002. május 18-ára, szombatra szervezi az Atelier Hongrois au Canada / Kanadai Magyar Mûhely, a Montreali Magyar Iskola és a Montreali Magyar Konzulátus. A vizsga helye a Concordia Egyetemen lesz.
A Kanadai Magyar Mûhely honlapján www.saglac.qc.ca/~tikasz/atelierhongrois további információ található a vizsga részleteirõl.

Telefonon is szívesen adunk tájékoztatást:(514) 739 1065 - Júlia Ciamarra/Montreáli Magyar Iskola(418) 696-5141 Magdolna Velki/Kanadai Magyar Mûhely

ennyi
Impresszum | Hirdetési árak | © 2000 Magyar Krónika Rt