A Magyarok Világkapcsolata
 
f ó r u m               Keresés a Krónikán 
      
Sport :: Humor 
 
the hungarian world connectio
  KULTÚRÁLIS HíREK
[an error occurred while processing this directive]

 

KULTÚRÁLIS HIREK
Kanadai magyar kultúrális egylet
Magyar költõk a Montreali magyar irodalmi fesztiválom
Erdélyi Magyar Tudományegyetem
Magyar nyelvizsga Kanadába
Ötven éve a nemzet megmaradásáért
 

Ötven éve a nemzeti megmaradásért

Dancs Rózsa

december 4. Magyar Krónika

"Egy nép többségi helyzetben elbírja a bizonyítványokkal
és diplomákkal ellátott gyöngék és
középszeruek nagyobb tömegét is.
Kisebbségi sorsban azonban ez
nemzeti veszedelmet jelent"
(Márton Áron)

A Magyar Helikon Társaság évtizedek óta a legszínvonalasabb szervezete a torontói magyar emigrációnak. Minden rendezvénye a szellemi összefogás jegyében történik, a hagyományápolás égisze alatt a jövõ felé mutatva és haladva. Míg a legrangosabb, mondhatni a legjobb értelemben vett arisztokratikus szokásokat plántálta át az Újvilágban otthont keresõ magyarok életébe, addig nem feledkezett el arról sem, hogy fel kell nevelnie azt az új magyar nemzedéket, amelyik ezeket a szokásokat továbbviszi.
Ez a feladata a Helikon Iskolának, amelyik nagylétszámú látogatottsággal mûködik, és az egyetemekkel összedolgozva, a kanadai oktatási minisztérium által is elismert diplomákkal bocsátja útjára minden évben. A MHT nagy áldozatot vállal évek óta, az iskola tanáraival, diákjaival és a szülõkkel együtt, hogy ez a "hétvégi" iskola zavartalanul mûködhessék. Innen kerültek ki a Társaság ifjú napszámosai, pl. a Lovrics-lányok és a Vesztergombi-fiúk, akik már a rendezõi fõszerepet is kezdik átvenni a lassan leköszönõ "aranykorúaktól".
Az iskolával párhuzamosan évente ösztöndíjakat is szokott adni a Társaság az arra érdemesült magyar fiataloknak, amelyeket általában a kanadai, angol nyelvû, hivatalos világban is elismert, elegáns Helikon Bálon nyújtanak át. A Társaság munkatervében rendszeresen szerepel évente legalább két alkalommal valamilyen kulturális esemény, amelyek közül hadd említsünk meg csupán néhányat: Dr. Pilisi Pál professzor elõadását Trianon titkos dokumentumairól, Havas Judit irodalmi elõadóestjét, az Egri-Pertis zongorahangversenyt, Kennedy Mari koncertjét.

A krónikás agyában egymást váltogatják az emlékképek, amelyeknek rendszeres összefoglalása már megkezdõdött: egy bizottság írja meg a Társaság ötven éves történetét.
Az 50. jubileum elõ- ünnepségére ez év november 6-án került sor az idei évadnyitón a torontói Graydon Hall Manor-ban, ahol megjelentek a volt és jelenlegi tisztségviselõk, sokan az alapítótagok közül és még többen az újabb nemzedék képviseletében. Tiszteletbeli meghívottként jelen volt a Magyar Köztársaság új torontói fõkonzulja, Emri István és felesége, Mária asszony.
Öröm volt látni az ünneplõk között de Pédery Hunt Dóra világhírû képzõmûvészt, Dr. Csia Adélt, Dr. Mester Fiorét, akiknek visszaemlékezései felidézték az indulás korszakát, annak minden báját és nehézségét.
"Az angol világnak kellett elsõsorban bemutatkoznunk, hogy eloszlassuk azt a tévhitet, hogy mi magyarok egyértelmûen nomád romák lennénk. Küzdenünk kellett azért, hogy ne púpnak tekintsen a kanadai társadalom bennünket, magyar emigránsokat, hanem elfogadja azt a szellemi értéket, amivel mi hozzá tudtunk és tudunk járulni a kanadai kultúra gazdagodásához" - foglalhatnók keretbe az emlékek "tükörcserepeit".
Az 50. jubileumát ünneplõ Magyar Helikon Társaságnak kívánunk hosszú és sikeres jövõt, hogy félévszázaddal ezelõtt felvállalt szerepét folytatni tudja

a tetõre
ennyi
Impresszum | Hirdetési árak | © 2000 Magyar Krónika Rt