A Magyarok Világkapcsolata
 
f ó r u m               Keresés a Krónikán 
      
Sport :: Humor 
 
the hungarian world connection 

 

MAGAZIN
Beszélj magyarul
Cserkészvacsora
Sapientia Alapitvány
A lélek tápláléka
Drogéria az aranyméhkashoz
Miska János

 ROVATOK
 Forma1
 Mozaik
 Zsebsite
 Dömötor Ödön
 Táltos Ákos


 FÓRUMOK
 Hozzászólás

Sapientia Alapítvány

április 13.

Egy magyar egyetem létrehozásának szándékával jött létre Kolozsvárott 2000. márciusában a Sapientia Alapítvány nyolctagú kuratóriuma a négy erdélyi történelmi egyház vezetõibõl. A kuratórium áprilisban nyilatkozatot tett közzé az egyetem megalapításáról és meghatározta annak muködési elveit. A születõ erdélyi magyar felsooktatási intézmény alapvetõ célkituzései között hangsúlyozták, hogy az egyetem magánintézményként mûködik majd és létrehozása nem érinti a Románia alkotmányában foglalt magyar nyelvû felsõoktatási kötelezettségeket.
A nyilatkozat szellemében a magánegyetem szervezeti felépítése modulrendszerû lesz, vagyis olyan programok beindítását tervezik, amelyek rövidtávon egymástól függetlenül is muködtethetõk, de idõvel lehetõvé teszik egy teljes Universitas kiépítését. A képzési formák kidolgozásánál olyan területekre is igyekeznek koncentrálni amelyek fontosak a nemzeti identitás megõrzésében. Az erdélyi magyarság széttagoltságára figyelemmel a Kolozsvárott muködõ adminisztratív központ mellett négy területi egységet hoznak létre Kolozsvár, Nagyvárad, Marosvásárhely és Csíkszereda központokkal. A feladat egész magyarságot érintõ nagyságára való tekintettel a kuratórium számít a magyar szervezetek politikai, erkölcsi, intellektuális és anyagi támogatására. Az adományok hatékony felhasználása érdekében pontos és átlátható ellenõrzési és elszámolási rendszert dolgoznak ki.
A kuratórium 2000. októberében közzétette az Erdélyi Magyar Tudományegyetem (EMTE) fejlesztési koncepcióját, egy európai szintû elvárásoknak megfelelõ, elsõsorban a minõségre törekvõönálló egyetem létrehozásának tervezetét az oktatás-kutatás-szolgáltatás hármas egységének szellemében. Küldetésnyilatkozatukban hangsúlyozzák, hogy az EMTE az euro-atlanti integráció követelményeihez, és egyben az erdélyi sajátosságokhoz igazodó felsõoktatási intézmény akar lenni. A romániai 84/1995. Tanügyi törvény szellemében törekszik a romániai felsõfokú oktatás rendszerébe való beilleszkedésre, ugyanakkor szeretné kialakítani az erdélyi magyarság szellemi bázisát, hasonlóan az Európa-szerte muködõ más nemzetiségi egyetemekhez. Az új egyetem minõségi oktató és kutató munkájával hatékony eszköz lesz az erdélyi magyarság esélyegyenlõségének kivívásában, és a román modernizációs törekvéseket támogatva jelentosen hozzájárulhat Romániának az európai közösségbe való beilleszkedéséhez.
A történelmi egyházak felügyelete alatt muködõ Sapientia Alapítvány a mindenkori magyar kormány morális, politikai és anyagi támogatásával felelõsséget vállalt az EMTE alapításában, de annak sikere érdekében maga mögött kell tudnia az egész magyar társadalmat, az anyaországban és a határokon túl egyaránt. Márcsak a magyar tudományos élet egysége iránti elhívatottsága miatt is, az EMTE számít a magyar tudósok, és oktatók együttmûködésére.

Az egyetem szervezeti felépítése

Klasszikus értelemben vett tudományegyetemrõl lévén szó, az Erdélyi Magyar Tudományegyetem kari tagozódása kiterjed a mûszaki-, bölcsészeti-, mûvészeti-, természeti-, gazdasági- és társadalmi-tudományok területeire, és központja az erdélyi magyarság szellemi fõvárosa: Kolozsvár. A már meglévo Partiumi Keresztény Egyetem integrálódik az EMTE szervezeti keretébe és az oktatási színhelyeken négy kari önállósággal rendelkezõ egyetemi campus jön létre.
KOLOZSVÁR lesz az EMTE igazgatási központja, kari oktatási intézményekkel.
NAGYVÁRAD az otthona a már kialakult Partiumi Keresztény Egyetem-nek, amely integrálódik az EMTE irányítási, adminisztrációs rendszerébe.
MAROSVÁSÁRHELY nagy múltú egyetemi város, ahol a felsõoktatásnak már számos feltétele adva van.CSÍKSZEREDA ad otthont a most eloször felvetodõ székelyföldi felsõoktatási program megvalósítására.Az ingatlanfejlesztési lehetõségek megteremtésével SZÉKELYUDVARHELY bekapcsolása is
szerepel a regionális hálózat fejlesztési programjában.
(A http://www.hhrf.org/sapientia/ netlapon található közlemények alapján összeállította Csorba Imre)

ennyi
Impresszum | Hirdetési árak | © 2000 Magyar Krónika Rt