A Magyarok Világkapcsolata
 
f ó r u m               Keresés a Krónikán 
      
 
the hungarian world connection 
 


 ROVATOK
 Mozaik
 Zsebsite
 Dömötor Ödön
 Táltos Ákos


 FÓRUMOK
 Hozzászólás

 


Tallózás a Nemzetközi Sajtóban

augusztus 29.

A ROMÁNIAI MAGYAR SZÓ-ban olvastuk az alábbiakat: „Medgyessy Péter magyar miniszterelnök a nemzeti ünnep alkalmával fogadta a határon túli magyarok képviselõit. Sajnos, az eseményrõl az MTIT is csak ezzel a totálképpel tudósított, amelyen minden látható, csak éppen a részletek hiányoznak. A hírügynökség szemérmes tartózkodása már csak azért sem érthetõ, mert a tavalyi augusztus 20-i, a határon túli magyar vezetõk miniszterelnöki fogadásáról tucatnyi képbol álló sorozatot kínált fel az elõfizetõknek. Mivel az eseményrõl akkor is tudósítottunk, s mellette közöltük az akkori miniszterelnök ünnepi beszédét, most is kötelességünknek érezzük, hogy ne hallgassuk el a láthatóan mindenkori kormányfõi gesztust. Értjük mi, hogy az anyaországi médiában kötélhúzás folyik hatalom és ellenzék között, feltehetõen szimpátia alapon, s az anyaországiak dolga az, hogyan viszonyulnak mostani miniszterelnökükhöz. Ám az már a határon túli magyarok lebecsülésének hat, ha egy ilyen eseményt, bárki is legyen annak anyaországi fõszereplõje, pártpolitikai szempontok alapján lefokoznak".

Az ausztráliai magyarság egyetlen újságja, a MAGYAR ÉLET, a fõszerkesztõ külpolitikai témájú cikkét közli "Bontakozó háború" címmel. Az USA külpolitikáját, és azon belül a közel-keleti és ázsiai törekvéseit taglaló írás többek között megállapítja: "Kovács László, a szélsõbaloldali kormány külügyminisztere sietve lejelentkezett Washingtonban a választások után. Elkövette azt a gorombaságot, hogy a hivatalos látogatásról mellõzte az amerikai magyar nagykövet, Jeszenszky Géza jelenlétét." Majd Charles Fenyvesinek a HETI VÁLASZ-ban megjelent írását idézi: "Kovács László azért jött Washingtonba, hogy elõkészítse Medgyessy bemutatkozó látogatását, és megállapodjék a lehetõ legkorábbi idõpontban. Ennek érdekében a magyar külügyminiszter értékes ajándékot hozott magával Washingtonba: megígérte, hogy Magyarország segítséget nyújt Afganisztánban." Végezetül az írás kifejti: "Szegény Bárdossy László és minisztertársai a vesztõhelyen végezték, mert háborúba vitték az országot, abban a tudatban, hogy ezáltal elháríthatják a közelgõ vészt Magyarországtól. Itt van most egy külügyminiszter, aki országgyûlési felhatalmazás nélkül, bármi magyar érdek hiányában, ígéretet tesz egy távoli hatalomnak egy távoli ország háborújához magyar katonákat feláldozni. Ott tartunk, hogy nem részesül emiatt parlamenti és nemzetbiztonsági felelosségrevonásban. Nemcsak a hatalommal való visszaélés és alkotmány- és törvénysértés címén, de azon a címen is, hogy felelõtlenül kiteszi terroristák bosszújának a magyar lakosságot. Nem hiába szóltunk, hogy lesz a hazának bõséges árulása."

„Õsztõl magyar tannyelvû felsõfokú tanítói és óvónõi képzés indul a nagyváradi egyetemen" - írja a ROMÁNIAI MAGYAR SZÓ. Az elvi kérdésekrõl nyár elején egyeztetett a Bihar megyei RMDSZ és az egyetem vezetõsége. A napokban már a konkrétumok megbeszélésére került sor. Az egyeztetések eredményeképpen szeptemberben szerveznek felvételit az új fõiskolai karra Váradon, amelynek jóváhagyását a tanügy-minisztériumtól a napokban kapta meg a felsõoktatási intézet. Hatályos törvények értelmében csak akkreditált egyetem indíthat tanítóképzõ fõiskolai szakot. Az új karra 100 helyet biztosít az egyetem.

Tele vannak a romániai médiák riasztó adatokkal, herderi jóslatokkal, magyar politikusok borúlátó véleményével, mindenki pánikban van" - jelzi a kolozsvári SZABADSÁG. Töpreng és gyûlésezik az RMDSZ vezetõsége, átrándulnak Magyarhonba, sírni a népszámlálás riasztó adatai miatt, hogy tíz év alatt szinte 200 ezer fõvel fogyott Erdély magyarsága. A kolozsvári lap cikkírója szerint ebben a helyzetben Erdély magyarságának nem a magyar igazolvány hiányzik (ami szerinte a kivándorlókon segít), hanem magyarhoni tõke, magyar érdekeltségu ipari létesítmények, amelyek biztosítanák a munkalehetõséget a magyar munkavállalóknak.

A PRAVDA Mádl Ferenc, Alexander Kwasniewski és Václav Havel közös fényképével illusztrált tudósítást közölt a V4 országok államfõinek Castolovice-i (Csehország) találkozójáról, amelyen a megbetegedett Rudolf Schustert Szlovákia prágai nagykövete, L. Ballek képviselte. A lap a CTK alapján kiemelte, hogy az államfõk egyetértettek abban, hogy "vízesésszerûen", vagyis gyors egymásutánban kell megtartani a népszavazást az EU csatlakozásról a tagjelölt országokban. "Ha most kellene tartani a referendumokat, akkor az elsõre nyilván Magyarországon kerülne sor" idézte a lap Kwasniewskit. A magyar és a lengyel államfõ tájékoztatást adott arról, hogy államaik támogatást nyújtanak Csehországnak az árvíz következményeinek felszámolásához. A NÁRODNÁ OBRODA rövid hírt közölt arról, hogy az államfõi találkozón Havel köszönetet mondott Mádlnak és Kwasniewskinek a segítségért, s hogy mind Magyarország, mind Lengyelország további segítséget ígért Csehországnak.

MAGYARORSZÁG

„Kovács László szeptember 4-5-én Romániába, szeptember 6-án Moszkvába látogat" - közölte Tóth Tamás külügyi szóvivõ sajtótájékoztatóján.
A külügyminiszter romániai látogatásával kapcsolatban a szóvivõ elmondta: Kovács László a kétoldalú kapcsolatokról tárgyal vendéglátójával, Mircea Geoana-val, és az elozetes diplomáciai egyeztetés szerint fogadja õt Ion Iliescu államfo és Adrian Nastase kormányfõ is. Tóth Tamás közlése szerint a magyar külügyminiszter elõadást tart a román külképviseletek vezetõi elõtt az új magyar kormány külpolitikai törekvéseirõl, tapasztalatairól, valamint ismerteti a magyar külpolitika célkitûzéseit, amelyek a térség stabilitását célozzák és elõsegítik a szomszédos országok integrációs törekvéseit. A külügyminiszter moszkvai látogatásáról a szóvivõ úgy tájékoztatott, hogy Kovács László meghívójával, Igor Ivanov külügyminiszterrel áttekinti a kétoldalú gazdasági és kereskedelmi kapcsolatokat, valamint az aktuális nemzetközi helyzetet, így várhatóan szó lesz a terrorizmus kérdésérõl is. Tóth Tamás kitért arra, hogy a külügyminiszter elõkészíti Medgyessy Péter miniszterelnök látogatását, amelyrol a szóvivo azt mondta: "terveink szerint még az idén megvalósul". Ezzel kapcsolatosan emlékeztetett arra, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök a május 28-i római NATO-csúcson hívta meg hivatalos látogatásra a magyar miniszterelnököt. A szóvivõ arról is tájékoztatott, hogy a kétoldalú gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok áttekintésénél várhatóan szó lesz a mûkincs-visszaszolgáltatásról és az orosz adósság problémájáról is. Reményének adott hangot, hogy a látogatás további lendületet ad a magyar-orosz kapcsolatok fejlõdésének. Bejelentette azt is, hogy Bársony András, a Külügyminisztérium politikai államtitkára augusztus 29-30-án részt vesz az Európai Unió regionális konfliktus-megelõzési konferenciáján a svédországi Helsingborgban. „A konferencián, amelynek témája a fegyveres konfliktusok megelõzése Európában, részt vesz Javier Solana, az EU foképviselõje és Günter Verheugen bõvítési biztos, valamint jelen lesznek az ENSZ, a NATO és az EBESZ magas rangú képviselõi is" - közölte Tóth Tamás.

ROMÁNIA

A Nagyvárad-rogériuszi református templomban tartott partiumi nagytalálkozó keretében szombaton átadták Orbán Viktor volt miniszterelnöknek a korábban neki ítélt Pro Partium-díjat. A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Pro Partium-díját - alapítóinak szándéka szerint - azok kapják, akik a partiumi magyarság felemelkedéséhez hozzájárulva az egész nemzet ügyét szolgálják. Tolnai István, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület fõjegyzõje a díj átadását megelozo üdvözlõ beszédében a "nemzet miniszterelnökeként" méltatta Orbán Viktort. A volt kormányfõ, akinek Tõkés László püspök a díjjal együtt átnyújtotta a Váradi Biblia hasonmáskiadásának egy példányát is, köszönõ szavaiban a díjat adományozó partiumiak tevékenységét méltatta. A partiumi nagytalálkozón Tõkés László, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület püspöke az elmúlt 80 esztendõ statisztikai adataival érzékeltetette az erdélyi magyarság folyamatos, jelentõs fogyását, kiemelve, hogy "a nemzet nem puszta számadat". Megítélése szerint "árulók " vannak a magyarság köreiben, és õket "néven kell nevezni". A revíziós politika óta "senki sem tett annyit a magyarságért, mint Orbán Viktor és csapata" - mondta a püspök. Tõkés - magyarországi újságcikkekre utalva - szembeállította, hogy míg Orbán kormánya magyar egyetem létrehozását támogatta, utóda bevásárlóközpont létesítését segíti. Fontosnak nevezte, hogy a romániai magyarság is alakítson nemzeti-polgári köröket. Orbán Viktor beszédében a magyarságra nézve két meghatározó közelmúltbeli eseményt emelt ki, a magyarországi parlamenti választást és a romániai népszámlálást. Az európai uniós csatlakozás várható elõnyös hatásai közt említette a nemzeti kultúra megerõsödését. „Fontos, hogy okosan és jól csatlakozzunk, úgy, hogy a határon túliakkal való kapcsolatok ne csorbuljanak" - hangsúlyozta. A volt kormányfõ az egymásra épülõ problémák sorában említette, hogy Magyarországon szocialista kormány alakult, és - mint utalt rá - figyelni kell arra, hogy az új kormány milyen álláspontot foglal majd el a határon túli nemzetpolitikában. Véleménye szerint az egykori revíziós politika sikertelensége és a nemzeti igények II. világháború utáni lefojtása után új nemzetstratégiára van szükség. Utalt arra, hogy a magyarok - a nemzeti törekvéseiket erõszak alkalmazásával hatékonyan megvalósító több más kisebb néppel ellentétben - békés természetûek, és az elmúlt idõkben még csak utalást sem tettek arra, hogy erõszakkal akarnák érvényesíteni igényeiket. A volt kormányfõ fontosnak nevezte e tulajdonság megõrzését és határokon átívelõ nemzeti újraegyesítést hirdetett, az Európai Unió szellemében. Az erdélyi magyarság fogyásának megállítása érdekében Orbán Viktor szerint nemcsak a politikusoknak kell tenniük, hanem fontos a polgári körök mozgalmának romániai kiteljesedése is. A Fidesz - Magyar Polgári Párt vezetõje Közép-Európa legnagyobb politikai mozgalmának nevezte a polgári köröket.

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © 2000 Magyar Krónika Rt