A Magyarok Világkapcsolata
 
f ó r u m               Keresés a Krónikán 
      
 
the hungarian world connection 
 


 ROVATOK
 Mozaik
 Zsebsite
 Dömötor Ödön
 Táltos Ákos


 FÓRUMOK
 Hozzászólás

 


Betelt a pohár
Sok múlik most Mécs Imrén! Kis János és Hack Péter kilépett az SZDSZ-bõl

augusztus 19.

Budapest, (MTI)

Kilépett a Szabad Demokraták Szövetségébõl Kis János és Hack Péter, a párt két korábbi meghatározó személyisége.
Kis János - aki az SZDSZ elsõ elnöke, majd távozása elõtt a párt salgótarjáni szervezetének tagja volt - az MTI értesülései szerint a múlt héten levélben értesítette az ügyvivõket kilépésérõl.
Kis János június 19-én, a Medgyessy-ügy kirobbanását követõen a Magyar Hírlapban megjelent írásában fejtette ki azt az álláspontját, hogy a kormányfõnek "mennie kell". Az akkori írásban leszögezi: egészen addig marad a párt tagja, "míg van rá remény, hogy a konstruktív bizalmatlansági indítvány intézménye - elõször a köztársaság történetében - még ezen a héten mûködésbe lép".
Hack Péter, aki az SZDSZ egyik alapítója volt az Élet és Irodalom címû folyóirat augusztus 9-i számában közölt interjúban júliusi kilépése indoklásaként közli, hogy lépése betetõzése volt egy hosszú folyamatnak amely valamikor 1996 táján indult el.
- Azóta egyre kevésbé tudtam egy sor dologgal egyetérteni, amit az SZDSZ képviselt, ahogy képviselte - közli Hack Péter az interjúban.

Kuncze Gábor, az SZDSZ elnöke sajnálatosnak, ugyanakkor az eseményekre történõ túlzott reagálásnak tartja Kis János és Hack Péter kilépését.
Vélekedése szerint a politika mozgásterét az elvek, a lehetõségek és kompromisszumok határozzák meg. Leszögezte: az elvekben nincs különbség közöttük.
Kuncze Gábor beszámolt arról, hogy a két érintett levélben tájékoztatta õt a kilépésrõl. Hozzátette: az SZDSZ következõ országos tanácsának ülésén ad tájékoztatást a történtekrõl a tagságnak.
Gusztos Péter szerint intõ jel és elgondolkodtató, hogy a Szabad Demokraták Szövetségének elsõ, "legendás elnöke", valamint az egyik legfelkészültebb volt képviselõje kilépett az SZDSZ-bõl.
Az SZDSZ ügyvivõje, salgótarjáni elnöke az MTI-nek pénteken nyilatkozva különösen fájdalmasnak nevezte Kis János távozását.

Határozat képtelen a Mécs-bizottság Répássyék felfüggesztették tevékenységüket
MTI

A Felfüggesztik tevékenységüket az ellenzéki képviselõk az úgynevezett állambiztonsági múltat vizsgáló parlamenti bizottságban, mivel az adatvédelmi biztos megállapította: a testület munkája legalább öt ponton sérti az alkotmányt és legkevesebb két törvénnyel ellentétes. Répássy Róbert, Kovács Zoltán fideszes és Csáky András MDF-es képviselo pénteki, Budapesten tartott sajtótájékoztatóján felhívták a vizsgálóbizottság kormánypárti tagjainak figyelmét arra, hogy további tevékenységük büntetõ- és polgári jogi következményeket vonhat maga után.
Az adatvédelmi ombudsman megállapításai közül kiemelték, hogy a bizottságnak nincs alkotmányos felhatalmazása személyes adatok kezelésére, alkotmányellenes megkülönböztetést alkalmaz a testület a vizsgálandó személyek körét illetõen. Kitértek arra, hogy a vizsgálat visszaható hatálya alkotmányellenes, illetve, hogy a testületi vizsgálat eredménye alkotmányosan nem hozható nyilvánosságra. Leszögezték: a bizottság eddigi munkájában azzal a szándékkal vettek részt, hogy biztosítsák az állambiztonsági múlt törvényes vizsgálatát, de - mint mondták - ez a törekvésük eredményre már nem vezethet. Az ellenzéki képviselõk megjegyezték: bíznak abban, hogy találnak valamilyen megoldást, ami helyreállítja a törvényességet. Répássy Róbert egy kérdésre válaszolva közölte: az adatvédelmi ombudsman megállapításának elkészüléséig jóhiszemuen vettek részt a testület munkájában. Csáky András sajnálatosnak nevezte, hogy korábban megfogalmazott aggályaik - az ombudsman állásfoglalása fényében - valósnak bizonyultak. - Ha bárki ezt követõen a különbözõ hivatalokban megtekinti az adatokat, akkor olyan törvénysértést követ el, amelyek kapcsán az ügyészségnek lépéseket kell tennie - tette hozzá az MDF-es honatya. Kovács Zoltán arra hívta fel a figyelmet, hogy a vizsgálat során a megfigyeltek és a megfigyelõk összekeverednek. Répássy Róbert kijelentette: oka fogyottá vált a vizsgálóbizottság, "törvénysértõ, alkotmányellenesen muködõ testület nem tevékenykedhet a magyarjogállamban". Vélekedése szerint, aki innentõl kezdve részt vesz a törvényellenesen muködõ grémium munkájában, esküjével ellentétesen cselekszik. A fideszes képviselõ egy kérdésre válaszolva rámutatott: a testületet létrehozó országgyulési határozat módosításával nem lehet helyrepofozni a törvénysértéseket. Megjegyezte, hogy jogalkotási feladatok következnek az adatvédelmi biztos ajánlásából. A sajtótájékoztatón elhangzott: olyan törvényes vizsgálatról szóló jogszabály megalkotását javasolják az Országgyûlésnek, amelyben nem keverednek össze az egykori állambiztonsági szolgálatok közremûködõi az állambiztonsági tevékenység szenvedõivel. Továbbá javasolják a vizsgálandó személyek körét a politikai közhatalmat gyakorlók és a politikai közéletben részt vevõk teljes körére kiterjeszteni úgy, ahogy ez az átvilágítási törvényben van meghatározva. Az ellenzéki képviselõk szorgalmazzák a vizsgálóbizottságokra vonatkozó rendelkezések alkotmánybírósági értelmezését is, és ennek alapján a szükséges jogszabályok megalkotását. Répássy Róbert egy felvetés kapcsán elmondta: az ombudsman ajánlásai elsõsorban a Mécs Imre vezette testületet érintik, de nem zárta ki, hogy a miniszterelnök titkosszolgálati múltját vizsgáló parlamenti bizottság megalakulásánál is történhettek törvénysértések.

MÉCS IMRE VÉLEMÉNYE

Az ellenzéki képviselõk az elsõ pillanattól kezdve akadályozták az állambiztonsági múltat vizsgáló parlamenti bizottság munkáját - mondta Mécs Imre, a bizottság elnöke péntek este az MTI-nek arra a hírre reagálva, hogy a vizsgálóbizottság ellenzéki tagjai bejelentették, felfüggesztik tevékenységüket a testületben. Mécs Imre szerint az ellenzéki képviselõk magatartását a joggal való visszaélés jellemzi, hiszen - mutatott rá - a vizsgálóbizottságoknak az a feladatuk, hogy a munkájukat elvégezzék.
Aláhúzta: a bizottságok azért paritásosak, hogy a kisebbség is érvényesíteni tudja véleményét. Megítélése szerint az ellenzék tulajdonképpen vétójogot gyakorolt, a bizottság munkájának akadályozásával meg akarja gátolni az adatok napvilágra kerülését és a vizsgálat befejezõdését. Mécs Imre szerint az ellenzék minden eszközt felhasznál arra, hogy eltussolja a vizsgálat várható eredményeit. A szabad demokrata honatya hangsúlyozta, hogy az adatkezelés folyamán még nem tartanak a nyilvánosságra hozatalnál, a bizottság jogosan kért adatokat az országgyûlési felhatalmazás alapján. Mécs Imre közölte: keddre összehívta a bizottság ülését, amelyen át kívánják tekinteni a testület eddigi munkáját és rögzítik a további feladatokat, valamint megtárgyalják az adatvédelmi biztos ajánlását. Lehetségesnek mondta, hogy ki kell kérni az Országgyûlés Ügyrendi Bizottságának ajánlását, mivel az ellenzéki képviselok távolmaradásukkal akadályozhatják a bizottság mûködõképességét, s így esetleg még napirendjérõl sem tud dönteni. Hozzátette, hogy a házszabály ezen a téren hiányos. Mécs Imre úgy látja: az a képviselõél vissza a joggal és esküjével, aki megszavazta a vizsgálóbizottság mûködését, majd megakadályozza annak munkáját.

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © 2000 Magyar Krónika Rt