A Magyarok Világkapcsolata
 
f ó r u m               Keresés a Krónikán 
      
 
the hungarian world connection 
 


 ROVATOK
 Mozaik
 Zsebsite
 Dömötor Ödön
 Táltos Ákos


 FÓRUMOK
 Hozzászólás

 


Mindenkinek, akit illet

július 11.

A STRASBOURGI BIRÓSÁG


Fordítás szlovákból magyarra.
Beküldte: prof.Wojatsek Károly

Forrás: SME (napilap, Pozsony), szerda, 2002. július 3.


Az Emberi Jogok Európai Bírósága elrendelte Lengyelország és Románia kormányának a kommunista uralom idején elkobzott ingatlanok visszatérítését. Az EJEB bírái azt a döntést hozták, hogy mindkét ország megsértette a volt tulajdonosok jogát a kimért kielégítésre (Az emberi jogok európai egyezményének 6. cikkelye) és jogát a birtoklás védelmére (az elsõ egyezmény jegyzõkönyvének az elsõ cikkelye).

Az EJEB ezzel igazat adott az 53 éves Ryszard Zwierzynskinek a lengyel Olsztynból, aki háza visszaadását követeli Lomzeban. Apja házát 1952-ben elkobozták és a kerületi rendõrség hivatalát rendezték be benne.

Annak ellenére, hogy a gazdasági minisztérium 1952-ben a kisajátítási eljárást megszüntette, amely döntést a legfelsõ közigazgatási bíróság egy évvel korábban jóváhagyott, a rendõrség képviselõi Lomez- ban nem tették lehetõvé Zwierzynskinek, hogy házát ismét birtokba vegye.

Az EJEB egyhangúlag elrendelte a lengyel államnak, hogy a házat három hónapon belül térítsék vissza, vagy fizessenek Zwierzynskinek 60,500 eur kártérítést. Az EJEB ezenkívül 100,000 eur kártalanítást ítélt meg az eredeti tulajdonosnak a birtoklás megfosztásáért, 16,500 eurt az erkölcsi kárért és 3090 eurt a kiadásokért és bírósági költségekért.

Hasonló esetben az Európai bíróság döntött egy 99 éves román nõ, Budescu Maria két bukaresti lakása visszaadásáról. 1995-ben a román igazságügyi hivatalok elismerték, hogy az õ ingatlanait jogtalanul kobozták el. Ma megnyerte bírósági perét és az EJEB elrendelte a két lakása visszatérítését a következõ három hónapon belül és 14,000 eur kártérítés fizetését az erkölcsi kárért Maria Budescu leánya részére.

A cikk olvasható a www.hufo.info ausztráliai honlapon, a Világhírek alatt.

ennyi
Impresszum | Hirdetési árak | © 2000 Magyar Krónika Rt