A Magyarok Világkapcsolata
 
f ó r u m               Keresés a Krónikán 
      
 
the hungarian world connection 
 


 ROVATOK
 Mozaik
 Zsebsite
 Dömötor Ödön
 Táltos Ákos


 FÓRUMOK
 Hozzászólás

 


A fûnyíró elindult

június 21.

A fûnyíró elindult: a régi módszerekhez híven, törvénynek, szokásjognak fittyet hányva, egy MSZP-pártirodából fax ment a határon túliakat segítõ legnagyobb közalapítványhoz: kezek a tarkóra, álljatok a fal mellé, motozás következik.
A magát a nemzeti közép kormányának nevezõ hatalom államtitkárai még a saját kormányuk hivatalba lépésével sincsenek tisztában, második - szintén faxon küldött - utasításukban arra figyelmeztetik az Illyés Közalapítvány elnökét, hogy a "2002. május 15-én megalakult új Kormány" szerint a kuratórium személyi összetétele nem felel meg a parlamenti választási eredményeknek. Az mellékes, hogy az új kormány késõbb lépett hivatalba (tizenötödikén az új Országgyûlés alakult meg), az sem számít, hogy kormányhatározattal és nem faxon lehet visszahívni egy közalapítvány kuratóriumát, sõt az sem zavarja õket, hogy az elõzõ kormány még a mandátum lejárta után is hónapokig hivatalában hagyta az elõzõ kurátorokat: csak az a fontos, hogy mindent azonnal lenyúljanak, tönkretegyenek. Nem tudnak októberig várni (akkor járna le a kuratórium mandátuma), még kormánydöntést hozni sincs idõ: majd minden törvényes lesz, mondják, utólag mindent meg fognak magyarázni.
Az Illyés Közalapítvány az elmúlt három évben több pályázatot iktatott, többet bírált el és több pénzt osztott, mint az azt megelõzõ kilenc esztendõben összesen. A döntései zömét teljes konszenzussal hozza (a kuratóriumban jól megférnek egymással a különbözõ pártok emberei), az elmúlt években egy Kárpát-medencét lefedõ közszolgálati elektronikus hírhálózatot hozott létre, határon túli intézmények teremtéséhez adott támogatást és most õ osztja-osztaná a státustörvény által biztosított oktatási támogatást is. Támogatásai átláthatóak, döntései pedig - a környezõ országokban létrehozott alkuratóriumoknak köszönhetõen - úttörõ módon decentralizáltak. Mindez nem számít.
A határon túliak elleni jól megkomponált támadás Kovács László külügyminiszter egyik elsõ nyilatkozatával kezdõdött, amikor a Duna Televízióban a költségvetési forintokból a határon túl létrehozott magánszoláriumokról beszélt - persze tények, adatok említése nélkül. Utána Szabó Vilmos, a kisebbségi magyarokkal foglalkozó államtitkár sírta el, hogy az Orbán-kormány "túlszerette" a határon túli magyarokat, és ez bizony az érintetteknek is nagyon fájt. Aztán ugyanõ - Bársony András külügyi politikai államtitkárral kéz a kézben - törvénytelenül, faxutasításokban próbálja mûködésképtelenné tenni a határon túliak támogatását.
Értjük a célt: a státustörvényhez nem mernek hozzányúlni (esetleg újratárgyalják a románokkal), ezért ellehetetlenítik az azt gyakorlatba ültetõ intézményeket. A közalapítvány asztalán jelenleg több mint háromezer oktatási támogatási pályázat vár elbírálásra, dönteni kellene nyári táborok, továbbképzõ tanfolyamok, halasztást nem tûrõ programok támogatásában is. De nem lehet kifizetni a korábbi, érvényes határozatok után járó támogatást sem: az elsõ fax a számlák zárolására utasított.
Így néz ki az erdélyi származással járó, tizenötmillió magyar iránti felelõsség 2002 nyarán, Budapesten.
Fõhadnagy elvtárs, csak így tovább! Ahogy tanították.

Kérészlesõben - Dúsan virágzott az idén a Tisza

forrás: http://www.magyar-szo.co.yu/

Furcsa teremtmény a tiszavirág, és különös dolog a hozzá fûzõdõ emberi érzület is. A kérészek alrendjébe tartozó rovar voltaképpen senkit sem izgat addig a három évig, amíg lárva állapotában a folyó mederfalaiba fúrt lyukakban éldegél. De amikor röpke néhány órácskára csapatostul kirajzik a víz fölé, és kurta nászát ünnepli étlen-szomjan, majd holtan belerévül a folyóba, akkor belesajdul a szív a szomorúságában is szép látványba. Megszámlálhatatlanul sokan vigadnak sírva egy-egy mulatságon a Temetõ a Tisza, mikor kivirágzik kezdetû nótára, ám valószínûleg sokkal kevesebben láttak kérészt, mint ahányan ismerik ezt a szöveget és dallamot. Töredelmes vallomás következik: e sorok írója is csak lexikonban, természetfilmben, gyermekenciklopédiában találkozott tiszavirággal. Mind ez ideig. Amikor ugyanis Pálinkás József, a kanizsai sporthorgász-egyesület vezetõje azzal a hírrel jött, és fényképpel is alátámasztotta a dolgot, hogy évek hosszú-hosszú sora óta nem virágzott ilyen dúsan a Tisza, akkor nem állhatta meg, hogy errõl személyesen is meggyõzõdjön. Tapasztalt vezetõ híján persze nem is olyan egyszerû dolog a kérészles. Elõször is tudni kell, hogy a tiszavirág estefelé bontja ki szárnyait. Azután fel kell fedezni, hogy az erõs szélben hullámzó vizen egyrészt a fodrozódó habok tajtékja fehérlik, másrészt a partmenti nyárfák temérdek pihéje. Nem tévesztendõ össze a tiszavirág a vízben vergõdõ káposztalepkével sem. És nem kell feladni a nézelõdést akkor sem, ha a sporthorgászok szerint kb. háromnegyed hat körül van a rajzás kezdete, de még hat után is csak a vizet bámulja az ember, hiszen a kérészeknek nincs órájuk...
Ha a kanizsai strandnál még ekkor sem látunk tiszavirágra emlékeztetõ akármit, akkor érdemes letornászni magunkat a sóderrakásnál levõ törött lépcsõn. Mivel egy belgrádi rendszámtáblájú tévés kocsi ott áll a parton, így felcsillan némi reménysugár: ha felvételeznek, akkor feltehetõen van mit. Igaz, a csónak a folyó közepén jár. A parton csak egyetlen horgász áztatja türelmesen a damilt, és sorsába beletörõdve állapítja meg: természetes, hogy nem eszik a hal, hiszen jóllakott tiszavirággal. Pedig már azt is próbált a horogra tenni -- fûzi még hozzá. A horogra tûzött példány azonban nincs sehol. Ettõl kicsit elszöntyömpörödik az élményszerzés feltett szándékával érkezett újságíró, hiszen kérészt látni, vagy anélkül visszafordulni, ugyebár, egyáltalán nem mindegy. Állítólag vasárnap este volt a rajzás csúcsa, az élményszerzõ körút pedig kedd estére esett. Ilyen gyorsan vége lenne a Tisza virágzásának? De nem! Valami aprócska lény vergõdik a part mentén. Villás farkain még ott a le nem vetett hártya, de kétségtelenül õ az, akit keresünk. Azután meglátjuk a folyó közepe felé a társait is. Már nem túl nagy csapatokban rajzanak, de itt-ott látni belõlük néhány felröppenõt. Valóban megható, megrendítõ a kép. Furcsa teremtmény ez a tiszavirág. Talán sajnálná is az ember, de ekkor eszébe ötlik: hiszen örülni kell annak, hogy ilyen sok rovar hullik bele a fodrozódó vízbe, mert ez azt jelenti, hogy végre egészséges a folyó.

AZ ÚJ MAGYAR KORMÁNY TAGJAI.....

MINISZTERELNÖK: MEDGYESSY Péter ( 1942) Horn kormány Pénzügyminisztere. Kádár kormány MSZMP KB. tagja. Grosz kormány Pénzügyminisztere. Német kormány Miniszterelnök helyettese.
KÜLÜGYMINISZTER: KOVÁCS LÁSZLÓ (1939) MSZP elnöke. MSZMP KB tagja, Horn kormány külügyminisztere.laszlo.kovacs@mszp.parlament.hu
SPORTMINISZTER: BARÁTH ETELE (1942) 1980 óta az MSZMP tagja.
GAZDASÁGI MINISZTER : KUNCZE GÁBOR, SzDSz elnöke, gabor.kuncze@szdsz.parlament.hu
PÉNZÜGYMINISZTER: LÁSZLÓ CSABA (1962) Horn kormány Pénzügyi államtitkára. MSZMP tag.
EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTER : CSEHÁK JUDIT (1940) MSZMP Közp. Bizottsági és Politikai Bizottsági tag.
HONVÉDELMI MINISZTER: JUHÁSZ FERENC (1960)Komm. Ifjusági Szöv. Titkára
ferenc.juhasz@mszp.parlament.hu
OKTATÁSI MINISZTER : MAGYAR BÁLINT (1952) Horn kormány Oktatási Minisztere Balint.Magyar@szdsz.parlament.hu
MUNKAÜGYI MINISZTER : KISS PÉTER (1959) Kom. Ifjusági Szöv. titkára, Horn kormány munkaügyi minisztere.peter.kiss@mszp.parlament.hu
KULTURMINISZTER : LENDVAI ILDIKÓ, MSZMP KB tagja. ildiko.lendvai@mszp.parlament.hu
NEMZETI KULTURÖRÖKSÉG: GÖRGEY GÁBOR.
VIZÜGYI MINISZTER: KORODI MÁRIA, maria.korodi@szdsz.parlament.hu
BELÜGYMINISZTER: LAMPERTH MONIKA, monika.lamperth@mszp.parlament.hu
INFORMATIKA MINISZTER: KOVÁCS KÁLMÁN
IGAZSÁGÜGYI MINISZTER: BÁRÁNDY PÉTER
FÖLDMÛVELÉSI MINISZTER: NÉMETH IMRE imre.nemeth@mszp.parlament.hu

ennyi
Impresszum | Hirdetési árak | © 2000 Magyar Krónika Rt