A Magyarok Világkapcsolata
 
f ó r u m               Keresés a Krónikán 
      
 
the hungarian world connection 
 


 ROVATOK
 Mozaik
 Zsebsite
 Dömötor Ödön
 Táltos Ákos


 FÓRUMOK
 Hozzászólás

 


Miska-köszöntő


január 24
Dancs Rózsa

A Nagy kár, hogy nem vagyok költő, hogy kedves eszmei-irodalmi barátomnak, Miska Jánosnak születésnapjára verset írhassak. János egyénisége évek óta benne él mindennapjainkban, noha a személyes találkozással még adósunk a sors, - férjemmel együtt valahogy egy kicsit minden leírt szót, minden kulturális-irodalmi gesztust az ő szellemi mércéjéhez is igazítunk. Nem is mernők elképzelni, hogy kiengedjünk valamit a kezünk alól, ami a magunk szerény megítélése szerint silány munkának minősülne, mert nem akarnók nemcsak magunkat, de Jánost sem szégyenbe hozni. A vele kialakult, mondjuk, éteri barátság ugyanis megerősített abban a hitünkben, hogy az emigrációban először csak szentimentális értékűnek hitt, majd gyökeret eresztett és az itteni mindennapjainkban is egyre elevenebb és súlyosabb szerepet játszó anyanyelvünkkel nem sáfárkodhatunk könnyelműen.

De nem hagyhatjuk meddőn vegetáló állapotban sem, mert elsatnyul vagy kipusztul. Márpedig, ahogy János megfogalmazta, mindenkiben megvan "az eltökélt szándék a magával hozott értékek, társadalmi szokások, hagyományok megőrzésére". Azt is leírta, hogy "valamennyi nemzetségnek megvan az elképzelése hazája és a saját csoportja jó hírneve megőrzésére" -, de nemcsak leírta, hanem egész életével meg is mutatta a követhető példát. Azt, hogy mindenkinek ott és azon a területen kell a legtöbbet nyújtania, amihez adottsága, képessége van, hogy a magyar névnek tisztességet szerezzen az idegenek között. Egykori gimnáziumi tanára, dr. Papp Béla "univerzális embernek" nevezte Miska Jánost, aki íróként, szerkesztoként, könyvtárosként minden elérhetőt begyűjtött az egyetemes magyar szellemi kincsestárba.

Olyan nyitott szemmel és szívvel élte-éli meg kanadaiságát, hogy közben mindig magyar maradt, mint egy modernkori Mikes Kelemen. Magyarsága mindig az "adhatás gyönyörűségében" öltött testet: hatalmas tudását nemcsak az otthoni, hanem a nyugati magyarsággal is megosztotta. Rendkívüli tudós és jótollú író, műfordító és - Demmer Györgyöt idézve - "mindig tapintatos, mély, humánus érzésű", önzetlen ember.

Az évek során saját magam győződhettem meg arról, hogy János emberi kiválóságának egyik titka a szakmai sokoldalúság, a másik pedig a jó értelemben vett ambíció, a kitartó bizonyítani akarás. Mert hiszen "a magyar sem alávalóbb, mint más"!
1932. január 20-án Nyílbélteken született középparaszti családban.
A szülőktől örökölte a "későbbi szolgálat-jellegu kezdeményezéseket", az édesapától, aki "az élet gyakorlati felfogására igyekezett nevelni, (holott) ... ő maga is hajlott az ábrándozás, a szellemi élet felé..." Az édesanyától, akiről "Mély emóció nélkül nem is tud(ok) emlékezni...", aki "Rendelkezett valami különös, látnoki érzékkel... Napi küzdelmeiben is megőrizte prófétikus látását gyermekei sorsát illetően." Az indító szülőföldről vallotta, hogy "Szülőfalum védettséget, biztonságérzetet jelent számomra; színes vasárnapi vecsernyéket, kellemes téli szokásokat, a csizmájukról, kucsmájukról, nagykendőjükről havat verő, hangosan dübörgő téli estézőket. Szép iskolás éveket, nevelőket."

Egyik interjújában olvashattuk, hogy "az estéli órákban mit nem adtam volna a régimódi élet egy-egy hátramaradt varázsáért, a haza igyekvő szekerek kotyogásáért, a csorda-csürhe kavarodásáért, egy jó karikás ostorcserdítésért, vagy egy kacskaringós kanász kürtölésért."
A budapesti ELTE-en megkezdett filológiai tanulmányait az 56-os szabadságharcot követő emigrálása után az ontariói Hamilton város nagynevű egyetemén, a McMasteren, majd a torontói U-of-T-n fejezte be. Újságírás mellett történelem, filozófia és könyvtártudomány szakon szerzett szakképesítést. Mint könyvtáros a legjelentősebb és legmegbecsültebb kanadai szakemberek egyike, aki úttöroként egyesítette hagyományos és az automatizált technikai módszereket a könyvtárak rendezésében.

Munkájának eredményét nemcsak az albertai egyetemi, illetőleg minisztériumi könyvtárak élvezhették: Ottawában 1983-tól nyugdíjba vonulásáig federális könyvtárhálózati igazgatóként járult hozzá az információs forradalom kibontakozásához. Módszertani kézikönyve az egyetemi könyvtárszakos hallgatóknak ma is nélkülözhetetlen forrásanyaga.
Fogadott hazájában szerzett és gyümölcsöztetett szakmai tudásával és tekintélyével a magyarság hírnevét is megerősítette Észak-Amerikában. Borbándi Gyula Emigrárció és Magyarország c. könyvében állapította meg, hogy "Nincs a nyugati magyar irodalomnak olyan rendezett tárháza, mint a kanadai-magyar, köszönet Miska János munkásságának. Összeállításaiból képet nyerhetünk az angolul és franciául publikáló, főleg fiatal, magyar származású szerzők muveiről és a magyar képző- és zeneművészekről, valamint a tudósok munkásságáról..."

Miska tudományos elfoglaltsága mellett fontosnak tartotta azt is, hogy a szétszórattatásban élő magyar tollforgatók egy táborba tartozzanak. Így lett 1967-tol a Kanadai Magyar Írók Szövetségének alapító elnöke, majd 1974-tol örökös tiszteletbeli elnöke.
Szépírói munkásságát Wass Albert az Amerikai Szépmíves Czéh Évkönyve 1971-es évfolyamában a következőképpen értékelte: "Elbeszéléseiben érezni lehet egy mélyebb dimenzió jelenlétét, az író lelki vívódásait. Nagy szerencse, hogy Miska János falusi gyerek, s józan földszagú mivoltából még a kanadai életforma sem tudja kiforgatni..."
Bisztray György az Egy bögre tej című, 1966-ban megjelent Miska-kötet alapján írta, hogy ő"az egyedüli magyar prózaíró, aki pozitív szellemben ír Kanadáról, s behatóan foglalkozik a kanadai magyarok témáival és beilleszkedésük számos problémájával."
Életének színes mozaikját ismerhetjük meg a Földiek között című gyujteményes kötetében, amely sorsának különböző állomásain kalauzolja végig az olvasót. Ezek a stációk érzékletesen szemléltetik egy emigrációs értelmiségi életútját, tanúsítva, hogy miként maradhat meg nemzetisége és anyanyelve biztonságos talaján szakmailag egy másik kultúrán kiteljesedett és abból élő, otthonról elszakadt magyar.

Idei születésnapján Miska János nemcsak életkorát ünnepelheti, hanem legújabb nagyszabású vállalkozását is: a Szigeti Magyarság c. brit-kolumbiai újság főszerkesztői feladatának felvállalását.
Ehhez a munkájához is sok sikert, kitartást, jó egészséget kívánunk, és kérjük, fogadja szeretettel születésnapi ajándékunkat: a diaszpórában élő magyarok büszkeségét és szeretetét, amelyet a nagy erdélyi költő halhatatlan soraival nyújtunk át:

"Ember! - hívnak a száraz téli erdők,
hogy virágba borítsd a tar világot,
szikkadó kutak öble búg utánad,
hogy kristály-buzogású tiszta vízzel
töltsd meg őket: - ezért ma mély örömmel
hinned kell, hogy a kósza fellegek mind
biztosan kiszabott úton suhannak,
s minden lépted után nyomok maradnak."

(Dsida Jenő)

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © 2000 Magyar Krónika Rt