A Magyarok Világkapcsolata
 
f ó r u m               Keresés a Krónikán 
      
 
the hungarian world connection 
 


 ROVATOK
 Mozaik
 Zsebsite
 Dömötor Ödön
 Táltos Ákos


 FÓRUMOK
 Hozzászólás

 


A Rákóczi Alapítvány 50 éves!

Magyar Krónika, szeptember 19.
Miska János


Az idén ünnepli a torontói Rákóczi Alapítvány fennállása fél évszázados évfordulóját. A jeles alkalomra az Alapítvány monográfiát adott ki , Dancs Rózsa szerkesztésében, Rákóczi Foundation 50 Rákóczi Alapítvány címmel.

A szép kiállítású, tömör bevezetõkkel, színes fényképekkel, s hazai és kanadai országos vezetõk üzeneteivel díszített kötet áttekintést nyújt az alapítvány történetérõl, kulturális, hazafias és társadalmi eredményeirõl.

A közösség elnöke, Papp-Aykler Zsuzsa történész rövid tanulmányban számol be a kanadai magyarság 117 éves történetérõl, az Alapítvány jelen aktivitásairól, s fõleg a nemzetközi méretûvé vált Magyarságismereti Mozgótáborról.

Az Alapítvány 1953-ban alakult Rákóczi Szövetség néven, Korponay Miklós és Tömöry Jenõ kezdeményezésére. Célja az volt, hogy hasznára váljék az új hazának, hogy teljesítse az óhaza iránti kötelezettségét, és segítsen az új bevándorló honfitársaknak a honalapításban. Fél évszázad távlatából elmondható, hogy célkitûzéseiket derekasan teljesítették.

A Szövetség, s mai utóda az Alapítvány, huen támogatott és ma is támogat minden jeles magyar megmozdulást, vállalta magyar rádió és televízió programok vezetését és finanszírozását, irodalmi pályázatok meghírdetését, s kiváló kanadai magyar tudósok, történészek, nevelõk munkásságának buzdítását.

Az Alapítvány égisze alatt jelent meg Sisa István: The Spirit of Hungary, és Miska János: Literature of Hungarian Canadians címû könyve.

A Mozgótábor mellett talán legnevezetesebb eredményük a Rákóczi villák létrehozása, melyekben nyugdíjasok, köztük a magyarok százai kapnak kényelmes otthont öreg napjaikra.
Isten áldását kérjük további áldozatos munkájukra!

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © 2000 Magyar Krónika Rt