A Magyarok Világkapcsolata
 
f ó r u m               Keresés a Krónikán 
      
 
the hungarian world connection 
 


 ROVATOK
 Mozaik
 Zsebsite
 Dömötor Ödön
 Táltos Ákos


 FÓRUMOK
 Hozzászólás

 


A szétszórtság arénája

Magyar Krónika, augusztus 11.
Miska János

A fenti címmel jelent meg egy antológia, a svédországi Stockholmban székelõ Erdélyi Könyv Egylet gondozásában.

A nyáreleji szép gyûjtemény, mely Budapesten látott napvilágot Veress Zoltán válogatásában és szerkesztésében, a tizenharmadik kötet az EKE kiadásában. Az elõbbi kiadványok magyar sorskérdéseket tárnak fel, elvi és aktuális problémákat feszegetõ egyéni monográfiák, tanulmány-gyûjtemények jeles kortárs írók, irodalmárok, nevelõk, történészek tollából.

Jelen gyûjtemény a magyar határon túli prózairodalomból közöl válogatást. Képviseli az elszakított területek szépprózáját, valamint a nyugat-európai, a dél-amerikai, izraeli, ausztráliai, amerikai és kanadai magyar prózaírókat.

A kötet szépirodalmi értéke mellett hézagpótló szerepet tölt be a külföldi magyar irodalom ismertetésével.

A megjelenítés két részbõl áll. Az elsõ rész bevezetõ tanulmányokat közöl szakavatott egyének tollából, egy-egy ország vagy földrész jelen magyar irodalmáról, hangsúlyt fektetve a szépprózai alkotásokra. A második rész eredeti szépprózai írásokat nyújt.

Az amerikait Nagy Károly mutatja be, a nyugat-európait Gömöri György, a kanadait Miska János. A kanadai novellistákat Bisztray György képviseli megkapó tárcanovellával. A gyûjtemény irodalmunk sokoldalúságát és tárgyi gazdagságát érzékelteti. Tartalmi szempontból ízelítõt kap az olvasó tucatra menõ ország kisebbségi magyar gyakorlatából, Ukrajnától Argentínáig, Közép-Kelettõl Portorico-ig.

Stílustani téren szemtanúja lehet változatos irodalmi vonulatoknak és kísérletezésnek, a hagyományostól a szürrealistáig, a Nyugatostól a tudatáramlásos megjelenítésig.

Mûfaji téren olvashatunk egyéni élményekbõl fakadó elbeszéléseket Horvátországból és Cleveland, USA-ból, irodalomtörténetnek is beillõ memoárt Párizsból, lírai ihletésû sikernovellát Sydney, Ausztráliából.

Ha az angol nyelvû irodalomtörténészeknek valóban igazuk van, amikor Magyarországot, és a magyarságot, irodalmi szempontból nagy nemzetnek nevezik.

A Szétszórtság Arénája erre határozottan rászolgál.

A gyûjtemény hûen érzékelteti azt a tüneményt, hogy földrajzi határaink kiterjednek a világ minden részére. Esztétikai értékeink pedig egy sorba illenek a legnagyobb nemzeti irodalmakkal.

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © 2000 Magyar Krónika Rt