A Magyarok Világkapcsolata
 
f ó r u m               Keresés a Krónikán 
      
 
the hungarian world connection 
 


 ROVATOK
 Mozaik
 Zsebsite
 Dömötor Ödön
 Táltos Ákos


 FÓRUMOK
 Hozzászólás

 


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériumának Határon Túli Magyarok Fõosztálya és a Balassi Bálint Intézet pályázatot hirdet magyar nyelvi és hungarológiai képzésre vonatkozó magyar állami ösztöndíjra, elsõsorban a déli félteke országaiban (nyugati) diaszpórában élõ magyar származású személyek számára.

A magyar nyelvi és hungarológiai állami ösztöndíj célja: a nyugati diaszpórában élõ magyar származású fiatalok magyar nyelvtudásának és magyarságismeretének fejlesztése.

A kétszemeszteres magyarországi tanulmányokra a Balassi Bálint Intézetben kerül sor. A pályázat meghirdetésével és lebonyolításával összefüggõ feladatokat a Külföldi Magyar Cserkészszövetség által irányított Teleki Pál Alapítvány látja el. A pályázatokat független testület bírálja el és tesz javaslatot az Oktatási Minisztérium Határon Túli Magyarok Fõosztályának és a Balassi Bálint Intézetnek az ösztöndíjak odaítélésére.
A pályázat magyarul beszélõ, 18. életévét betöltött, - elsõsorban - egyetemista korú, magyar származású fiatalok számára kerül kiírásra. A pályázatnál elbírálásra kerül a magyarnyelv-tudás, társadalmi körökben folytatott közösségi munka, egyetemi ajánlás, valamint magyar kultúrával, mûvészettel vagy más területtel kapcsolatos tevékenység.

A képzés leírása:

Az oktatáson való részvétel kötelezõ, ennek igazolatlan mulasztása, valamint a Balassi Bálint Intézet tanulmányi, fegyelmi és vizsgaszabályzatának megszegése esetén az ösztöndíjra való jogosultság azonnal megszûnik.

A képzés idõtartama: 10 hónap

(2004. február-június, 2004. szeptember-december).
(A hallgatók kérelmezhetik a július-augusztus hónapokra az ösztöndíj meghosszabbítását és a kollégiumi szállás biztosítását.)

A program magyar nyelvi és hungarológiai (magyarságismereti) tanulmányokat tartalmaz, emellett lehetõséget nyújt az országgal és az élõ Magyar kultúrával való aktív megismerkedésre is. A magyarságismereti tanulmányok keretében történelem, irodalom, földrajz, néprajz és muvészettörténet tantárgyakat tanulnak a hallgatók. (Azoknak a hallgatóknak, akiknek elõképzettsége, nyelvtudása lehetõvé teszi, egyetemi, kredit rendszerû hungarológiai programot biztosítunk.) A program hungarológiai tanulmányokból záróvizsgával, magyar nyelvbõl önköltségesen letehetõ államilag elismert közép- vagy felsõfokú nyelvvizsgával fejezõdik be.

Azoknak a legkiválóbb hallgatóknak, akik az elsõ szemeszter végén sikeres felsõfokú nyelvvizsgát tesznek, az intézet javaslatára az ösztöndíj adományozója lehetõséget biztosít, hogy vendéghallgatóként egy, legfeljebb két egyetemi kurzuson is részt vehessenek. Az érdeklõdõk számára az intézet heti 4 órás tanfolyamon teszi lehetõvé, hogy megismerkedhessenek a magyar mint idegen nyelv oktatásának módszereivel.

Az ösztöndíj tartalma:

- ingyenes képzés - 16 000 Ft/hó ösztöndíj -kollégiumi elhelyezés (2-3 ágyas szobákban) - diákigazolvány (kedvezményekre jogosít) - ingyenes egészségügyi ellátás (kivéve fogszabályozás, fogpótlás, plasztikai mutétek)

A pályázók vállalása - utazás költségei - étkezés költsége - nyelvvizsgadíj (ORIGO középfok: 9500 Ft, felsõ fok: 12700 Ft; ECL "C"vagy "D" 19000 Ft) - személyes költségek - diákbérlet (tömegközlekedési eszközökön való utazáshoz)- javasolt költõpénz az étkezés, diákbérlet és személyes költségek fedezésére: kb. 150 - 200 USD / hó.
- tanulmányi vízum beszerzése az illetékes magyar külképviseleten - 1 belföldi kirándulás (kb. 10-15.000 Ft), 1 erdélyi kirándulás (kb.45-50.000 Ft).

A pályázathoz csatolandó mellékletek és igazolások:

- kitöltött jelentkezési lap - kb. 300 szavas fogalmazás a magyarországi tanulmányok céljáról- kézzel írott önéletrajz
- tanulmányokat igazoló dokumentumok másolata (amennyiben nem Magyar nyelvû tanulmányokat végzett, ezek igazolása) - társadalmi szervezet (cserkészet, iskola, egyház stb.) vagy elismert személyiség ajánlása.

A meghirdetett ösztöndíjas keretszám: 10 fõ

A pályázat beküldési - postai beérkezési - határideje: 2003. július 31.

A pályázat elbírálási határideje: 2003. augusztus 31.

A tanfolyam, valamint a Balassi Bálint Intézet részletes szabályai az alább megjelölt címeken elkérhetõk a Teleki Pál Alapítványtól vagy a Külföldi Magyar Cserkészszövetség irodájától. Az ösztöndíj csak abban az esetben folyósítható (vehetõ igénybe), ha a pályázó az általa beküldött pályázathoz mellékelt egy nyilatkozatot, amelyben írásban kötelezi magát a tanfolyam és a Balassi Bálint Intézet szabályainak betartására, valamint az õt érintõ költségek vállalására.
Az Oktatási Minisztérium a határidõ után beérkezett, ill. a formailag hibás és hiányos, pontatlanul vagy olvashatatlanul benyújtott pályázatokat nem veszi figyelembe.

A pályázaton nyertes hallgatók a tanévkezdés pontos idopontjáról írásbeli értesítést kapnak november 30-ig.
- Dr. Némethy Kesserü Judit (Teleki Pál Alapítvány) e-mail: jn2@nyu.edu
tel: USA (212) 505-9658 (az esti órákban), július 1-24. között pedig Magyarországon (36 1) 337-9560
- Szórád Gábor (Külföldi Magyar Cserkészszövetség irodája, hétfõ-szerda-péntek) tel.: (00-1-973-208-0450);
fax: (00-1-973) 208-1451
A pályázatokat az alábbi címre kérjük, határidõre elküldeni:
Dr. Judit Kesserü Némethy (Teleki Pál Alapítvány)
1 Washington Square Vlg. Apt. 3L New York, NY 10012, USA.

A pályázati kiírás és a jelentkezési lapok letölthetõk a Magyar Köztársaság Oktatási Minisztériuma ( www.om.hu ) és a Balassi Bálint Intézet honlapjáról www.bbi.hu.

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © 2000 Magyar Krónika Rt