A Magyarok Világkapcsolata
 
f ó r u m               Keresés a Krónikán 
      
 
the hungarian world connection 
 


 ROVATOK
 Mozaik
 Zsebsite
 Dömötor Ödön
 Táltos Ákos


 FÓRUMOK
 Hozzászólás

 


Emléktáblát avattunk Vancouverben

Magyar Krónika, június 4.
Miska János, Vancouver

Emlékezetes eseménynek voltunk részesei május 9-én. A University of British Columbia kampuszán, az Erdõmérnöki Központ közelében, illusztris gyülekezet jelenlétében leleplezték a Juhász Gyula emlékének dedikált plakettet, mely a neves soproni erdõmérnök és magas miniszteriális egyéniség nevét viselõ, Julius Juhasz Memorial Garden központjában nyert elhelyezést.

Az ünnepség, borús, esõre álló délelõttön, 11-kor kezdõdött. Mr. Ike Barber, tekintélyes erdész, s a Slocan faipari vállalat nyugalmazott elnöke, üdvözölte a százat meghaladó ünneplõ közönséget. Elmondta, hogy a megtisztelõ gondolat a Slocan vállalat és a Juhász Gyula Baráti Kör közremûködése révén valósulhatott meg. Kivitelezésében szerepet játszott a UBC igazgatósága, s a tartományi erdészeti kamara.

Ezt követte követte a plakett leleplezése, a két unoka, Sean és Lisa személyében. Az emléktábla, két részbõl áll: az egyik Gyula szakmai és emberi értékeit méltatja, a másik, s nagyobb rész, Juhász Gyula 1977-ben, a Sopron Alumni októberi ünnepségén elmondott beszédét önti ólomba. Ebben Gyula, a rája oly jellemzõ bölcsességgel adózik a befogadó Kanadának, melynek polgárai, bennszülöttek és bevándorlók, válaszfalak nélkül, szabadon élnek.

A leleplezést követõen számos közéleti egyén méltatta Juhász Gyula pályafutását. Dr. Martha Piper, a UBC elnöke örömmel könyvelte el a Julius Juhasz Memorial Garden létesítését az egyetem kampuszán. Megtisztelést jelent ez a gesztus az egyetem számára is, mondotta az elnöknõ. A Sopron Alumni részérõl Horváth Sándor emlékezett Gyulára, a segítõkész kollégára, az éltanulóra, a született vezéregyéniségre. Hasonló tisztelettel szólt róla a tartományi Erdõügyi Minisztérium kortársi két minisztere, The Hon. Dan Miller és Andrew Petter. Juhász Erzsébet megköszönte mindazoknak az önzetlen hozzájárulását, akik lehetõvé tették ezt az elismerést. Az avatást Dr. Jack Saddler, az erdõmérnöki fakultás dékánja vezetésével ebéd és baráti beszélgetés követte, az Erdészeti Tudomány Központ elõcsarnokában.

Juhász Gyula 1934-ben született a Heves megyei Gyöngyöshalom kisfaluban. Édesapja kovács mester volt. Gyuszi már gyermekkorában is segített a munkábana a kohó és az üllõ mellett. Fajtájától örökölt szorgalma elkísérte egész életútján. Erzsébet asszony elmondja, hogy 2002. május 13-án este is, halála elõtti napon, befejezte a projectet. Kiváló egyetemista volt Sopronban is, Vancouverben is, ahol 1958-ban végzett, a soproni elsõ végzõs évfolyam tagjaként. Egy évi faüzemi munka után alkalmazást nyert a tartományi Erdõügyi Minisztérium mérnöki osztályán. Harmincöt éves pályafutás után innen ment nyugdíjba 1994-ben. Ezen beosztásában végzett terepjárást a vadonban úttervezéshez. Utakat és hidakat tervezett és épített. Szerepe volt hatalmas erõmûvek elõkészítõ erdészeti munkálataiban is. Vlaszaty Edmond elmondta róla, hogy Gyuszinak olyan gondolati összpontosító képessége volt, mint egy NASA-beli számítógépnek.

1967-ben kinevezték körzeti mérnökké Prince George vidékén. Majd a minisztérium Stampage Appraisal (lábon álló famennyiség) részleg vezetõje lett. Ebben a beosztásában dolgozta ki a faállományok értékelési módszerét, mely forradalmasította ezt a fontos erdõmérnöki mûveletet kontinens-szerte. 1981-ben a Fakitermelési Ágazat vezetõje, majd 1990-ben a Fakitermelési Központ fõigazgatójává nevezték ki. Ebben a beosztásában fontos szerepe volt az erdészeti rendeletek és törvénycikkek módosításában, valamint az új törvények kidolgozásában. A plakett leleplezés idején Dan Miller és Andrew Petter volt miniszterek elmondták, hogy a Gyula évtizedeken szerzett tapasztalatai és szaktudása nélkül kevésre mentek volna számos politikai és adminisztratív jellegû kormányprogram kivitelezésében.
Jó nevet szerzett hivatásában a magyarságnak. Mesélik, mikor nyugdíjba lépésekor helyettese után kutattak nagy gondok közepette, a miniszter odaszólt a kutató csoportnak:
- Lenni kell itt egy másik magyarnak!

Az ünnepség után itthon felkerestem Erzsébet asszonyt csöndes victoriai otthonukban. Elmondta, hogy Gyula tehetsége legjavát adta hivatásának.
- Nyugállománya abból állt – mondta -, hogy erdõmérnöki tanácsosként kezdett el dolgozni, s ez három és fél évig tartott. Majd a Slocan Forest Products meghívására alelnöki beosztást vállalt s dolgozott közel öt éven át. Ike Barbernek igaza volt az ünnepségen. Rengeteg utazással járt a tanácsosi munkája. Volt úgy, hogy késõ este érkeztünk haza Prince Georgeból. Gyuszi a szobájában a jelentésen dolgozott, én meg a fehérnemûkrõl s a másnapi elemózsiáról gondoskodtam. Mert hajnalban már indultunk az ellenkezõ irányba. Egyik vezette a kocsit, mialatt a másik fogyasztotta a szendvicseket.

Elmerengve néz maga elé. – Szerette Gyula a családját – folytatja. – Odaadó, szeretõ férj, apa és nagyapa volt. Az unokák rajongtak érte. Barátnak is hûséges volt. Zajlott a házunk körül az élet. Hajdani kollégák, beosztottak, barátok gyakran ide jártak, teniszezni, borozgatni. Gyuszi remek bort készített.

Szeretettel emlékeznek rá honfitársai is. Büszkék voltak rá, s büszkék rá ma is. Gyuszi szolgált a legmagasabb miniszteriális beosztásban, mint nem politikai úton választott alkalmazott. S ezt a fokozatot nem egykönnyen osztogatják ám! Pályázatokon, felvételi versenyeken, szigorú szakmai és humánus értékeket felmérõ vizsgákon kell az aspiránsnak átesnie, míg egyik fokozatról eljut a másikig.

Nagy utat tett meg a korán elköltözött Juhász Gyula Gyöngyöshalom kisfalutól idáig. Büszkék vagyunk eredményeire valamennyien. Õ volt a Társaskörünk elsõ elnöke. 2002-ben, halála után, minisztériuma felterjesztése révén Erzsébet királynõ koronázási arany emlékérmével jutalmazták.
Gyula kimagasló eredményeiben nagy szerepet játszott az áldásos környezete, s a kanadai nemzetformáló forradalmi korszak, amelybe sokunk belecsöppent közel fél évszázaddal ezelõtt. Biztosak vagyunk azonban abban, hogy mindezek mellett, Gyula istenadta tehetsége, kitartása és emberi értékei birtokában hasonló utat járt volna meg, bárhová szólította volna is az élet.
A mi szerencsénk, hogy ide szólította. Hogy közöttünk élt.

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © 2000 Magyar Krónika Rt