A Magyarok Világkapcsolata
 
f ó r u m               Keresés a Krónikán 
      
 
the hungarian world connection 
 


 ROVATOK
 Mozaik
 Zsebsite
 Dömötor Ödön
 Táltos Ákos


 FÓRUMOK
 Hozzászólás

 


Központi Kárrendezési Iroda
Tájékoztató a politikai üldözöttek életvesztése után járó kárpótlásról

Budapest, május 16.

A Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetésről szóló törvény a politikai üldözöttek életvesztése után járó kárpótlás összegét 30.000,-Ft-ban állapította meg. Az Alkotmánybíróság a 46/2000. (XII. 14.) AB határozatával megállapította, hogy e döntés alkotmányellenes, ezért az erre vonatkozó rendelkezést 1999. január 1-re - a törvény hatálybalépésének napjára - visszamenőleges hatállyal megsemmisítette.

A 2003. évi költségvetésről szóló törvény az élet elvesztéséért járó egyösszegű kárpótlás összegét 400.000-Ft-ban határozta meg. A korábban e jogcímen folyósított összeget (a 30.000,-Ft-ot, illetve annak arányos részét) a kárpótlás megállapításakor figyelembe kell venni.

Abban, hogy az elhalt sérelmet szenvedett után kit kell jogosultnak tekinteni, semmiféle változás nem történt, így kárpótlásra változatlanul az élő özvegy, a sérelmet szenvedett élő gyermeke és az élő szülő, ezek hiányában - a kárpótlás összegének felére - az élő testvér jogosult. Több jogosult esetén a kárpótlás összegét az özvegy, a gyermekek és a szülők között csoportonként és a csoporton belül egyenlő arányban kell felosztani. Ezt a rendelkezést kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kárpótlásra több testvér jogosult.

A Központi Kárrendezési Iroda az 1997. évi XXIX. törvény alapján - a 4 hónapos jogvesztő határidőn belül (1997. június 7. és 1997. október 7. között) - benyújtott kérelmek nyomán már döntött a jogosultságról.

Miután a 2003. évi költségvetésről szóló 2002. évi LXII. törvény 101.§ (4) bekezdésében pusztán az élet elvesztéséért járó kárpótlás összege került meghatározásra, s mivel újabb kárpótlási jogcímek nem kerültek a törvénybe, így új kérelmek benyújtására a végrehajtási rendelet nem ad lehetőséget, a határozatok meghozatalára pedig hivatalból kerül sor.

Abban az esetben, ha a jogosult az 1997. évi XXIX. törvény alapján beadta kérelmét és kárpótlásra jogosult, de az emelt összegű kárpótlást - időközben bekövetkezett halála miatt - már nem kaphatja meg, helyette örökösei válnak jogosulttá. A kárpótlás a hagyaték részét képezi.

A levelek, határozatok kézbesítése, és a kárpótlási összeg kifizetése várhatóan 2003. július 1-től folyamatosan történik.
Az ügyintézés gyorsítása érdekében felhívjuk az örökösök és mindazon személyek figyelmét, akiknek a korábbi helyt adó határozat meghozatala óta lakcímében esetlegesen változás állt be, azt a határozat mielobbi meghozatalának elősegítése érdekében a Központi Kárrendezési Irodának (1116 Budapest, Hauszmann Alajos u.1.)
(Postacím: Budapest 112. Postafiók 463. 1519) - a személyi kárpótlási határozat számára történő hivatkozással - írásban jelezni szíveskedjenek.

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © 2000 Magyar Krónika Rt