A Magyarok Világkapcsolata
 
f ó r u m               Keresés a Krónikán 
      
 
the hungarian world connection 
 


 ROVATOK
 Mozaik
 Zsebsite
 Dömötor Ödön
 Táltos Ákos


 FÓRUMOK
 Hozzászólás

 


Szerkesztõi üzenet

Magyar Krónika, december 16.
Mailáth Mária

Minden évvége jó alkalom visszatekinteni az elmúlt év eseményeire, teljesítményeinkre, hiányosságokra, mindenre amire büszkék lehetünk, és mindenre, amin még javítani kell majd.

Mindenekelõtt hadd kívánjak minden kedves olvasónknak és családjuknak nagyon kellemes, békés ünnepeket, jó egészséget, sok örömet a magam és kollegáim nevében.

Köszönjük támogatásukat és kívánjuk továbbra is maradjanak velünk, hogy a munka amit végzünk értelmet kapjon, és teljes egészében az Önök megelégedésére váljék.

Visszatekintve az évre, amit magunk mögött hagyunk, sok szép emléket eleveníthetünk fel, amikor vendégeink gazdag sorát idézzük.

Szerencsések voltunk riportot készíteni még az év elején Tomaj Dénes nagykövet köszöntésére rendezett fogadáson, röviddel utána az Ottawában rendezett ünnepségrõl, ahol Kertész Imre nobeldíj átvételét üdvözöltük. Liam Dougherty de Gosztonyi korcsolyabajnok aranyérem átvételérõl adhattunk hírt, majd februárban találkoztunk a magyarországi küldöttekkel, Fábos Zsolt, Bido Gábor, Jenei Zoltán, Csapodi Csaba és Vakó Zoltán a montreali Fõkonzulátus és a Magyar Kereskedelmi Kamara által rendezett fogadáson. Nagy esemény volt a 45. Szent István Bál, valamint a 46. Helikon Bál, ahonnan tudósítóink adtak ismertetést. A Hungaro Relation, a magyar fiatalok szervezetének megalakulása és a Kanadai Magyar Mûvészek Egyletének alakulása, elsõ nagy kiállítása, annak díszvacsorája szintén híreink között szerepelt. Két kiemelkedõ mûvészünk akinek pályája itt, Kanadában ívelt magasra, Gencsy Éva balett-táncos és Takács Miklós karmester dokumentum filmjeinek bemutatóján szintén jelen volt a Kronika munkatársa. Hírt adtunk a Montreali Cserkészek nagyszabású ünnepségérõl az 50. évforduló alkalmából, valamint a Magyarok Nagyasszonya Egyházközség 75. évfordulójának ünnepségérõl. Májusban vendégünk volt Dr. Bárándy Péter magyar igazságügyi miniszter. Az elsõ Észak Amerikai Népitánc csoportok találkozójára júniusban került sor, és ugyancsak júniusban rendezett Pap László fõkonzul fogadást a magyar média részére, a Kronika 5 éves évfordulója alkalmából.

A szeptemberi fõ hír a magyarnyelvû TV mûsor megindulása volt. Erre az idõre esett az erdélyi mûvészek látogatása is. A Nemzetközi Fimlfesztivál alkalmával Vajda Katalinnal és Bereczki Csabával találkoztunk a fõkonzulátuson. Magyarországon élõ francia újságírók látogattak Montrealba, Laurent Aguera és Cecile Vrain. Októberben volt vendégünk a magyarországi Legfelsõbb Bíróság elnöke, Dr..Lomniczi Zoltán Dr. Vezekényi Ursula kíséretében. Nagy sikerrõl számolhattunk be a Wallenberg kiállításról ahol Budapest polgármesterével, Dr. Demszky Gáborral találkozott munkatársunk. Németh Magda elõadása édesapja Németh László életérõl szintén hangot kapott lapjainkon. Pédery-Hunt Dóra érem és szobrászmûvész 90. születésnapi ünnepségérõl is jelentkezett riporterünk.

A kiemelt események mellett számos más fontos megemlékezésünk is volt, amit a jövõ év folyamán folytatunk majd, olvasóink szolgálatában.

A Kronika következõ számával, január 8-án jelentkezik újra.

A jövõ évi elõrelátható eseményekbõl a legfájdalmasabbat szeretném megemlíteni.

Az év elején bekövetkezõ posta díj emelés miatt a jövõben elõfizetési díjunkat meg kell emelni. Az eddigi lehetõségünk, hogy másodosztályú postaként tudtuk küldeni az újságot megszûnik, mert annak lehetõségét korlátozzák a példányszámmal, és azt a mennyiséget a mi példányunk nem éri el. Elsõosztályú postaként kell küldjük újságunkat borítékban, és a bélyeg költsége így 47 centrõl 88 centre emelkedik. Ennek következtében csak azt reméljük, hogy a postai szolgáltatás is megjavul.

Tehát az egy éves elõfizetés ezután 40.00 dollár, félévre 23.00 dollár lesz. Amennyiben az újságot az országon kívül küldjük, annak elõfizetési díja esetenként változik, és azt személyenként szabjuk meg majd.

Köszönjük olvasóink megértését és kívánunk sok szerencsét, egészséget a következõ évre.

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © 2000 Magyar Krónika Rt