A Magyarok Világkapcsolata
 
f ó r u m               Keresés a Krónikán 
      
 
the hungarian world connection 
 


 ROVATOK
 Mozaik
 Zsebsite
 Dömötor Ödön
 Táltos Ákos


 FÓRUMOK
 Hozzászólás

 


Közlemény

Magyar Krónika, április 19.

A Magyar Köztársaság elnöke az Európai Parlament magyar képviselői megválasztásának napját 2004. június 13-ára tűzte ki.

A magyarországi választások lebonyolításának rendjét és általános szabályait, az Alkotmány vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően, a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény foglalja keretbe.

A Magyar Köztársaság Országgyűlése által időközben elfogadott

2003. évi CXIII. törvény ugyanakkor megteremtette annak jogi lehetőségét, hogy első alkalommal a 2004. évi európai parlamenti választásokon

a magyar választópolgárok külföldön,

a Magyar Köztársaság nagykövetségein is gyakorolhatják választójogukat.

A 2003. évi CXIII. Törvény végrehajtási utasítása

Kanadában 2004. június 12-ét

jelölte ki a választások lebonyolítása napjának. A szavazatok leadására kizárólag személyes megjelenéssel

helyi idő szerint 6 és 19 óra között

kerülhet sor a Magyar Köztársaság Nagykövetségén

(299 rue Waverley Street, Ottawa, Ontario K2P 0V9).

A választójog gyakorlásának Alkotmány szerinti feltétele, hogy a választópolgárnak állandó bejelentett lakóhelye legyen Magyarországon, ahol életvitelszerűen tartózkodik.

A választójogosultságot az érvényes magyar útlevél, személyi igazolvány, magyarországi ingatlantulajdon, illetőleg az ideiglenesen bejelentett tartózkodási hely önmagában nem alapozza meg.

A nagykövetségen az a 18. életévét betöltött, a Magyar Köztársaságban állandó bejelentett lakóhellyel rendelkező, a magyarországi lakóhelye szerinti választói névjegyzéken szereplő magyar állampolgár szavazhat, aki a szavazás napján külföldön tartózkodik. A nagykövetségen történő szavazás feltétele továbbá, hogy a magyarországi állandó lakóhely szerinti jegyző a választópolgárt - annak kifejezett írásbeli kérésére - a külképviseleti választói névjegyzékre felvegye.

A külképviseleti névjegyzékbe történő felvétel iránti kérelmet a választópolgár magyarországi lakóhelye szerinti helyi választási iroda vezetőjéhez (a települési jegyzőhöz) személyesen, meghatalmazott útján vagy postai úton ajánlott levélben kell eljuttatni. A kérelmet az erre rendszeresített nyomtatvány kitöltésével kell benyújtani.

A nyomtatvány beszerezhető a nagykövetségen, a magyarországi választási irodákban, továbbá letölthető a www.valasztas.hu honlapról.

A kérelmet személyesen vagy meghatalmazott útján

legkésőbb 2004. május 14-ig kell benyújtani

a választópolgár lakóhelye szerinti Önkormányzat jegyzőjéhez.

Ajánlott levél esetében a küldeménynek szintén eddig az időpontig kell megérkeznie.

A jegyző a külképviseleti névjegyzékbe történt bejegyzésről, illetőleg a külképviseleti névjegyzékbe való felvétel iránti kérelem elutasításáról a kérelmezőt magyarországi lakcímén, illetőleg a kérelmező által megadott külföldi címen közvetlenül, postai úton, haladéktalanul értesíti. A jegyző külképviseleti névjegyzékbe való felvétel iránti kérelmet elutasító döntésével szemben a választópolgár az értesítés kézhezvételétől számított 3 napon belül a döntést hozó jegyzőhöz kifogást nyújthat be.

A választáshoz kapcsolódó kérdésekben az Országos Választási Iroda Választási Információs Szolgálata (VISZ) rendelkezik kizárólagos törvényi felhatalmazással a választópolgárok, a sajtó, a politikai pártok, belföldi és külföldi érdeklődők tájékoztatására.

A VISZ elérhetőségei:

Levélben : 1450 Budapest, Pf. 81

E-mailen : visz@mail.ahiv.hu

A magyarországi önkormányzatok címadatbázisa:   www.b-m.hu

Az Országos Választási Iroda honlapja: www.valasztas.hu

A Magyar Köztársaság Nagykövetsége

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © 2000 Magyar Krónika Rt