A Magyarok Világkapcsolata
 
f ó r u m               Keresés a Krónikán 
      
 
the hungarian world connection 

 ROVATOK
 Mozaik
 Zsebsite
 Dömötor Ödön
 Táltos Ákos


 FÓRUMOK
 Hozzászólás

Amire már régen várunk...

június 7.
Dancs Rózsa

Hatalmasat lépett elõre a Kanada keleti, dél-keleti részén élõ magyar képzõmûvészek tábora: csoportba szervezõdtek. Végre megtört a jég! A fojtogatóan átkos magyar széthúzás, kenyéririgység, áskálódás fölé emelkedve hirdették meg a programot, amelynek mozgató elve az alkotás. A Kanadai Magyar Kulturális Egylet ebben az esztendõben alakult meg az ontarioi Hamiltonban. Egy szakmai keretre, egy összefogó szervezetre nagy szükség volt már régóta, ezt mindenki érezte, aki a szép mûvelésére adta a fejét, szavakba oltva, hangosan azonban csak akkor hangzott el szinte közös sóhajként, amikor az ezredforduló ünnepségsorozatának részeként a magyar képzõmûvészeti kiállításra is sor került - elõbb Torontóban, majd Budapesten. A szervezést az ontarioi Burlingtonban élõ, a York Egyetemen tanító Mary Keczan-Ebos, a hamiltoni Torma Anna és a Montrealban élõ, de New Brunswick-ot és Burlington-t is otthonának tekintõ mûvész, Blanár Andrea vette kézbe.
Legelsõ lépésüknek a Duna torkolatai címmel március- áprilisban a hamiltoni Gallery on the Bay-ben rendezett kiállításukat tekinthetjük, amelyen öt magyar származású alkotó munkáit láthattuk: Blanár Andrea, Mary Keczan-Ebos, Monos Sándor, Nyilasi Tibor, Torma Anna és Zsakó István közös tárlatát. Stílusuk, anyaguk, mûfajuk teljesen egyéni, semmi közös vonás nem kapcsolja egybe a mûveket, csupán az alkotóknak a közös gyökerekbõl fakadó egyûvétartozás vágya, szándéka, törekvése. Blanár Andrea fára festett munkáin a kanadai táj, a vidéki élet jegyeit figyelhettük meg. Az antik bútordarabok meghittsége, az otthon melege, nyugalma mintha a természet idõtlen ritmusában kapcsolná össze a különféle anyagokat, a mindennapok használati tárgyait öltözteti fel a modernkori széppel. Faragott szobrok, virág- és állatmotívumok törik meg a színekkel megalapozott képkeretet, hogy kiemeljék az ikonszerû élettelenségbõl a kompozíciót, ugyanakkor emlékeztessenek az õsi, talán éppenséggel a magyar folklórörökségre.
Mary Keczan-Ebos derûs, kellemes pasztellszínekkel megkomponált, keretbe foglalt munkái elsõsorban hangulatukkal ragadják meg a nézõt. Mintha több réteget rakna egymásra, amelyekbõl az átszivárgó festék színei egyebemosódnak, sugallva, hogy a múlt és a jelen, a régi és az új közé nem vonhatunk éles vonalakat, mert mindkettõ bennünk van. Szövegdarabok vibrálnak el a képsíkból, örök bölcsességeket elevenítve fel. Monos Sándornak bronz szobraiban gyönyörködhettünk. Úgy tûnik, hogy a mûvész legfontosabb törekvése a szépség megragadása: tetszetõs, elsõsorban az emberi test szépségeit felmutató figurái minden lakásnak korszerû díszítõ elemei lehetnek.
Akvarellekkel volt jelen a tárlaton Nyilasi Tibor. Kedvenc témáinak egyike a dinamikus emberi alakok mozgása, a népitánc lendülete. Ez a mozgás azonban nem elszigetelt a képmezõben, hanem a természet ritmusára, például a szélfúvásra rímel.
A kialakulóban levõ csoport ontarioi magjának elnöke Torma Anna, akit már több alkalommal bemutathattam az olvasóknak. Szinte egyedülálló mûfajt, a textilmûvészetet képviseli az észak- amerikai magyar mûvészek között, ilyenformán nemcsak megújítója ennek az õsi mûvészeti ágnak, hanem úttörõje és továbbadója is. Ezen a kiállításon kisebb formátumú, üveg mögé zárt, berámázott, régi és új anyagdarabkák hálójából komponált munkáiba álmodta bele a mai ember idõtlen szépségálmát. Zsakó István szobrászmûvész neve, munkássága az európai mûgyûjtõ közönség elõtt nemcsak megbecsült, hanem minõséget, színvonalat követel . Az ókori filozófiáktól a görög mitológián át a primitív népek kultúrájáig mindent vallatóra fog, hogy modern, a mai bonyolult kor útvesztõibõl kibontakozott filozófiájára választ találjon.
A márciusi alakuló ülés óta létrejött a montreali csoport is, amelynek szervezõ elnöke Blanár Andrea lett. Az Egylet célkitûzését a tagok magyar származása határozza meg: egyesíteni a magyar gyökereket magukénak valló kanadai képzõmûvészeket és barátaikat, támogatóikat. Népszerûsíteni akarja a magyar származású alkotókat a mûgyûjtõ szervezetek vagy magánszemélyek körében, akiknek minden pénzbeli támogatásról adóelismervényt ad. Természetesen, legfõbb feladatnak a csoportos vagy egyéni kiállítások szervezését tekinti, biztosítva a szakmai zsürizést, amelynek hiánya nagyon megmutatkozott a már említett ezredfordulói évfordulós kiállítás szervezésekor is. Az új tehetségek, az újonnan érkezõ mûvészek felkarolását, a szakma "öregjeivel" való jó alkotói viszony megteremtését éppoly fontosnak tekinti, mint a tapasztalatcserék, alkotótáborok szervezését, a kanadai médiával vagy a világ bármely részén élõ magyar mûvészekkel való kapcsolatot, valamint olyan jótékony célú rendezvények kezdeményezését, amelyek anyagilag járulnának hozzá ezeknek a céloknak a megvalósításához.
Az érdeklõdõk Torma Annával és Keczan-Ebos Maryvel e-mailen, Blanár Andreával telefonon vehetik fel a kapcsolatot.

Torma Anna e-mail címe: tormazsak@yahoo.com.
Keczan-Ebos e-mail címe:ebosm@yorku.ca
Blanár Andrea telefonszáma: (514) 697-0844

ennyi
Impresszum | Hirdetési árak | © 2000 Magyar Krónika Rt