A Magyarok Világkapcsolata
 
f ó r u m               Keresés a Krónikán 
      
 
the hungarian world connection 

 ROVATOK
 Mozaik
 Zsebsite
 Dömötor Ödön
 Táltos Ákos


 FÓRUMOK
 Hozzászólás

Kõrösi Csoma Sándor
elsõ nõi kutatója: Galántha Hermann Judit

május 27.
Bencsics Klára

"Az a nemzet, amelyik emlékeit veszni hagyja,
az saját síremlékét készíti…." (Ipolyi Arnold)

Néha egy véletlenen múlik hogy életünk, célunk hirtelen megváltozik, ez történt Galántha Hermann Judittal is .
1984-ben interjút kívánt készíteni Érdi Istvánnal, az õsmagyarsággal foglalkozó tudóssal, aki Montreálban tartott elõadást. Az interjúra fel kellett készülnie, ezért a témához tartozó szakirodalmat tanulmányozta, köztük Kõrösi Csoma Sándorról szólókat is. Az olvasmányok felkeltették érdeklõdését Csoma személye, munkássága és tibeti útja iránt.
Így kezdõdött el…..
Ma, 18 év után, elismert Kõrösi Csoma Sándor-szakértõnek számit, s mint ilyen, õ az elsõ nõ a világon.
Munkásságának elismeréseként a Kõrösi Csoma Sándor Közmûvelõdési Egyesület elnöke Gazda József, ez év április 4-én Erdélyben, Kovásznán a Körösi Csoma Sándor emlékháznál emlékérmét adott át Juditnak szép ünnepség keretében. Majd Csomakõrösön, K. Csoma Sándor szülõfalujában is megünnepelték. A kísérõ oklevélen az alábbi sorok állnak:
"Emlékérmét adományozunk Kovásznán Galántha Juditnak, a Kõrösi Csoma Sándor életmûve kutatásában és ismertté tételében kifejtett rendkívüli jelentõségû munkásságáért".

Hosszú és érdekes út vezetet Kovásznáig.....

Galántha Hermann Judit
a Bán-Kiskun megyei Tompa községben született. Középiskoláját Magyarországon, egyetemi tanulmányait Kanadában, Montreálban végezte. Itt l968-ban telepedett le, férjhez ment, évekkel késõbb kislánya született. A montreáli CBC rádió nemzetközi osztályán a magyaradás szerkesztõje az osztály megszûnéséig. Azóta kutató és független író.
Az elsõ nõi kutató a világon, aki bejárta Csoma nyomdokaiban az észak-indiai, ladakhi és szikkimi terepet. Még Lhászában és Erdélyben is megfordult. Kutatásai eredményeit angol nyelven publikálta és 1992-ben adta ki Kolozsváron, Körösi Csoma Sándor halálának 150. évfodulóján a
"Fehér hegyek, kék pipacsok" címû mûvét.
Könyve nagy siker volt, és az elmúlt tíz évben számos tanulmánya jelent meg angolul és magyarul. Gyakran tartott elõadásokat szerte a világon.
Utazásai sora: Európa után, Afrika, Észak-Amerika, Ausztrália következett, majd bejárta Kelet- és Dél-Ázsiának nagy részét.
A kanadai Magyarságtudományi Társaság (HSAC) konferenciáin aktívan vesz részt és elõadásai többnyire Csomával kapcsolatosak. Az idei konferencián például "Budhista szellemiség Körösi Csoma Sándor életében" címûértekezését adja elõ.
Kutatásai során Judit a tibeti kultúrát is felfedezte és nem mint magyar vagy kanadai kutató, hanem mint igazi Csoma követõ beleélte magát a nagy tudós életébe és igyekezett az õ szemével végezni kutatásait, mindent, ami a tibeti kultúrához tartozik. Felkutatta Csoma tanárának nevét és annak egyéniségét tanulmányozta, a tibeti politikát, a helyi gasztronómiát, vallást és a tibeti orvoslási rendszer tanításait. Az elmúlt tíz év alatt annyira magáévá tette a tibeti filozófiát és gyógyászatot, hogy elsajátította a tibeti orvostudományi és asztrológiai tudományokat is. Tanulmányait 1997-ben fejezte be, amelynek során híres tibeti orvosprofesszorok irányították négy éven át. Õ az elsõ magyar, aki diplomát szerzett ebben a szakkörben.
Judit telefonbeszélgetésünkkor elmondta, hogy az élet különös rendezése folytán, tibeti professzora neve Phuntsag volt, azonos nevû Csoma több mint 150 évvel ezelõtti tibeti tanárával! Megjegyezte még azt a tényt is, hogy a kovásznai kitüntetõérmét éppen Körösi Csoma Sándor halálának 160. évfordulóján kapta.
Mi is büszkék vagyunk Galántha Hermann Judit eredményeire és további sok sikert kívánunk munkásságához!

ennyi
Impresszum | Hirdetési árak | © 2000 Magyar Krónika Rt