A Magyarok Világkapcsolata  
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

 
 
    HIRDETÉS
HIVTALOS FORDÍTÓ
Érsek András
Ordre des traducteurs, terminologues et interpretes agréés du Québec , magyar, angol, francia, román
Tel: (514) 781-9768
Fax: (514)626-0869
Email: itt
KERESÜNK
magyarul beszélő személyt, A Magyar Társadalmi Klub (Hungaria) keres, kiszolgálás és kisebb feladatok ellátására, hétvégenként és rendezvények alkalmával.
Tel: 514-288-7966
kérje Tibort.
A Magyar Aranycsapat ez évben is megrendezi a Nemzeti Összmagyar Diákbajnokságot
(
sakk, bírkózás, asztalitenisz, magyar irodalom és történelem). További információ Gyuri bánál.
Tel: (814-586-9647)
Családi Temetkezési Vállalkozó
693. Jean Talon O.
(Park Extention)
Montreal,  H3N 1N1
Tel: (514) 271-1212
Dr. Machan Tamás
Családi fogorvos
6600. Trans Canada,
Suite 807
Pointe Claire, QC.
H9R 4S2
Tel:
514-426-4228
 

Kanadai magyar lelkipásztorok konferenciája

Magyar Krónika,
2013. június 6.

Magyar Kurír

 

A Kanadában szolgáló magyar lelkipásztorok minden évben háromnapos konferenciára gyűlnek össze, melyet rendszerint Cserháti Ferenc püspök észak-amerikai látogatásának idejére időzítenek. Az idei konferenciáról Kürnyek Róbert küldött tudósított Ottawából.

Az idei évben május 13. és 15. között a Hamilton melletti Ancasterben gyűltek össze az atyák. A konferencián, mint minden évben, most is részt vett néhány lelkipásztor az Egyesült Államokból, akik saját tapasztalataikat is megosztották a kanadai atyákkal.

A tanácskozás napjai rendszerint három fontos pont köré csoportosulnak: imádság, lelkipásztori beszámolók és kötetlen együttlét. A szentmise közös ünneplése és a zsolozsma közös imádkozása képezi az alapját minden lelkipásztor szolgálatának. Sokaknak azonban kevés lehetősége nyílik az év során arra, hogy más papokkal magyar nyelven végezzék a szent szolgálatot. Ezek a napok a magyar nyelvű liturgia szép végzésén keresztül is új lendületet adnak a sokszor más magyar lelkipásztoroktól távol végzett papi szolgálathoz. A közös imádság mellett Cserháti Ferenc püspök és Sajgó Szabolcs SJ elmélkedései is a lelki töltekezést szolgálták.


A lelkipásztori beszámolók során minden lelkipásztor bemutatta plébániája, közössége életét, az előző évi találkozó óta történt eseményeket. Nem pusztán az örömök kerülnek ilyenkor elő, hanem a gondok és a megoldásra váró feladatok is. Ezek a beszámolók a gondok közös hordozása mellett arra is szolgálnak, hogy a jelenlevő atyák tanáccsal vagy akár konkrét segítséggel is támogathassák egymás működését. Cserháti Ferenc püspök az előző évi lelkipásztori látogatásairól tartott beszámolót, hírt adva a más kontinenseken szolgáló magyar papokról és tevékenységükről. Második előadásában a püspök néhány magisztériumi dokumentum alapján gyakorlati tanácsot adott a hit évében arra, hogy hogyan lehet a lelkipásztori szolgálat során megújult hangsúlyt helyezni a hit továbbadására

A beszámolók mellett a konferencia során az Egyéni és közösségi liturgikus megújulás XVI. Benedek pápa szándéka szerint című előadás is élénk eszmecserét váltott ki, mely az emeritus pápa liturgia-teológiáján keresztül a liturgikus ünneplések teológiai alapjára hívta fel a figyelmet, amely nélkül nem lehetséges a liturgiából fakadó és abból töltekező lelki megújulás.

A programokon kívüli időszakok és baráti beszélgetések is segítettek megtapasztalni a papi közösség erejét, hiszen az ország távolabbi részein élő atyák legtöbbször csak ilyenkor találkozhatnak egymással.

Rendkívüli találkozásra is sor került a konferencia utolsó napján, amikor Douglas Crosby OMI hamiltoni püspök is látogatást tett a konferencián. Cserháti és Crosby püspökök megbeszélést folytattak a kanadai, elsősorban a hamiltoni magyar pasztorációról, Cserháti püspök pedig átfogó összefoglalást adott a külföldön működő magyar lelkipásztori szolgálatról.

A tanácskozás végén sor került a Kanadai Magyar Papi Egység tisztségviselőinek megválasztására. Cserháti Ferenc püspök elismeréssel köszönte meg Sajgó Szabolcs SJ hosszú éveken keresztül végzett szolgálatát. A választás során a lelkipásztorok új elnöknek Kiss G. Barnabás OFM detroiti plébánost választották meg, aki a windsori egyházközség lévén tagja a kanadai szövetségnek is. Az új titkár Licskó Szabolcs montreali plébános lett.

A konferencián a következő lelkipásztorok vettek részt:
Dr. Cserháti Ferenc (Budapest)
Kiss G. Barnabás OFM (Detroit/Windsor)
Sajgó Szabolcs SJ (Toronto)
Amászka László (Hamilton)
Angyal Lajos (Courtland)
Jaschkó Balázs SJ (Toronto)
Kürnyek Róbert (Ottawa)
Licskó Szabolcs (Montreal)
Manolache Lőrinc (Calgary)
Marosfalvy László SJ (Toronto)
Pesznyák Béla (Courtland)
Rigó Jenő SJ (Szeged)
Miskei László (Welland)
Deák Miklós (Welland)
Marozsán László diakónus (Welland)
Juhász Imre (New Brunswick)
Vas László (Passaic)

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © Magyar Krónika Rt.