A Magyarok Világkapcsolata 5
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

 
 
     
    i
    HIRDETÉS
HIVTALOS FORDÍTÓ
Érsek András
Ordre des traducteurs, terminologues et interpretes agréés du Québec , magyar, angol, francia, román
Tel: (514) 781-9768
Fax: (514)626-0869
Email: itt
KERESÜNK
magyarul beszélő személyt, A Magyar Társadalmi Klub (Hungaria) keres, kiszolgálás és kisebb feladatok ellátására, hétvégenként és rendezvények alkalmával.
Tel: 514-288-7966
kérje Tibort.
A Magyar Aranycsapat ez évben is megrendezi a Nemzeti Összmagyar Diákbajnokságot
(
sakk, bírkózás, asztalitenisz, magyar irodalom és történelem). További információ Gyuri bánál.
Tel: (814-586-9647)
Családi Temetkezési Vállalkozó
693. Jean Talon O.
(Park Extention)
Montreal,  H3N 1N1
Tel: (514) 271-1212
Dr. Machan Tamás
Családi fogorvos
6600. Trans Canada,
Suite 807
Pointe Claire, QC.
H9R 4S2
Tel:
514-426-4228
 

A kanadai magyar szervezetek képviselői kiállnak Pordány László nagykövet mellett

Magyar Krónika, 2013. február 28.

 

Válasz a Népszabadságban, 2012 február 12-én megjelent cikkel kapcsolatban, ami itt olvasható: http://nol.hu/lap/forum/20130225-kirekeszto_diplomacia

2012 február 12-én példátlan támadás érte az ottawai Magyar Nagykövetség munkatársait, köztük Pordány László nagykövetet. A Kanadai Magyar Hírlap nevű internetes hírportál egy angol nyelvű honlapot és petíciót indított azzal a céllal, hogy a kanadai kormány tagjainak, valamint az ottawai külképviseletek vezetőinek eljuttatva azt ellehetetlenítse Pordány László nagykövet munkáját és kikényszerítse visszahívását.

A petíció és a honlap értelmi szerzője, Christopher Adam, a Kanadai Magyar Hírlap nevű internetes blogportál főszerkesztője. A petícióban tulajdonképpen antiszemitizmussal, pártpolitikiai megosztással, a más nézeteket vallók kirekesztésével, és a kanadai magyar szervezetek mellőzésével vádolja meg Pordány László nagykövetet.

Mint a kanadai magyar szervezetek többségét tömörítő Kanadai Magyarok Országos Szövetségének 17-tagú elnöksége – akik közül többen egy-egy kanadai magyar szervezet vezetőjeként hivatalunkból adódóan jól ismerjük Pordány László nagykövet Kanadában végzett munkáját, - ezúton kívánjuk megcáfolni az ellene és az elmúlt hónapokban szervezeteink ellen felhozott alaptalan vádakat.

Elsősorban tudnivaló, hogy Christopher Adam és a Kanadai Magyar Hírlap immár több, mint két éve – tehát a Magyarországon történt választások óta, - nyílt politikai kampányt folytat a jelenlegi Magyar Kormány, az ottawai Magyar Nagykövetség, valamint a kanadai magyar szervezetek és azok vezetői ellen. Elég csak felidézni a Magyar Kormány ellen 2011 októberében megjelentetett majd 20-oldalas vádiratát (1), az Androvich Tamás korábbi montreáli magyar plébános ellen folytatott lejárató kampányt és az ellene tett feljelentést (2), valamint a szervezetünket vagy az ottawai magyar nagykövetséget támadó több, mint két tucat cikk megjelentetését az elmúlt két évben. Ezek szinte mindegyikét – a békesség kedvéért és a tolerancia jegyében, - válasz nélkül hagyták mind a Nagykövetség, mind pedig a kanadai magyar szervezetek képviselői. Ezek után tehát nyilvánvalóan alaptalan az a vád, hogy a más nézeteket vallók ki lennének rekesztve a közéletből, hiszen bíráló cikkeiket ezeddig türelemmel és toleranciával viselték el az érintettek.

Tették ezt mindazok ellenére, hogy a Kanadai Magyar Hírlap az emberi méltóságot sárba tipró, obszcén megnyilvánulásoktól sem riad vissza, azoknak rutin módon ad teret. Oldalaikon ugyanis a másképp gondolkodókat a legocsmányabb – nyomdafestéket nem tűrő - jelzőkkel illetik, s illethetik a szerzők és az olvasók a hozzászólásokban. Ezek lehetővé tétele egyébként sérti saját moderációs elveiket és a személyiségi jogok védelmét is. Még elszomorítóbb, hogy ez a stílus immár cikkeiket is átitatja, hiszen pl. Christopher Adam a következő módon fogalmaz egy friss cikkében (3): “Érdemes lesz Ottawában és másutt is jól átgondolni, hogy mire iratkozunk fel, amikor útlevélhez és magyar állampolgársághoz folyamodunk, és amikor az Orbán rendszer Kanadába kihelyezett antiszemita és szélsőjobboldali diplomatái előtt teszünk esküt a kétharmad morális szarhalmazára.” Hihetetlen, hogy egy egyetemi oktató, akitől a művelt megnyilvánulás bizonyos szintjét várná el az ember, ilyen mélységbe képes lesüllyedni azon túl, hogy a kollektív bűnösség elvét alkalmazva bélyegez meg embereket teljesen alaptalanul.

Meg kell továbbá említenünk, hogy szerkesztői munkáján túl Christopher Adam alapító tagja a (kb. féltucat tagot számláló) Kanadai Magyar Demokratikus Chartának is (4), amely magát a Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök által alapított Magyar Demokratikus Charta tagjaként tünteti fel. Ezzel egyértelműen kötődik egy jelenleg is aktív pártpolitikai személyiséghez. Ki van tehát pártpolitikailag elkötelezve? A petíció szerzője, vagy a Nagykövetség és a kanadai magyar szervezetek? Mindezekből nyilvánvaló, hogy Christopher Adamot, - aki az előző kormányok alatt szoros kapcsolatot ápolt az akkori Magyar Nagykövetséggel, - a nyíltan felvállalt pártpolitikai elfogultság, valamint a vélt mellőzöttségből adódó sértődöttség vezérelhetik a nemzeti gondolkodású szervezetek és egyének módszeres támadásában.

A pártpolitikai megosztottságot tehát egyértelműen nem az ottawai Magyar Nagykövetség, vagy a kanadai magyar szervezetek ültetik el a kanadai magyar közéletben, hanem maga a Kanadai Magyar Hírlap. Sőt mi több: a más nézeteket vallók kirekesztését sem az általa megvádoltak, hanem éppen maga Christopher Adam hirdeti pl. a következő idézetében (5): “De hiszem, hogy köztünk és a Fidesz képviselőivel, kollaboránsaival és haszonélvezőival csak az a közös, hogy – a sors véletlenjének köszönhetően - ők is éppen magyarul beszélnek, és mi is. De nem tartozunk velük egy nemzethez és nem alkothatunk velük közösséget.” Döbbenettel állunk e kijelentés előtt, amely a magyar nemzetből rekeszt ki magukat egyébként magyarnak valló embereket.

A kettős mérce és a következetlenség sem áll távol Christopher Adamtól. Míg most antiszemitizmussal vádolja meg Pordány Lászlót, pár hónapja még saját maga is dícsérő szavakkal illette őt ugyanazzal az esettel kapcsolatban, amelyet most vádként hoz fel (6): “Pordány László tiszteletreméltó módon elutasította az antiszemitizmust és a rasszizmust.” Akkor most szerinte Nagykövet úr elutasítja, vagy nem az antiszemitizmust? De feltehetnénk azt a további, s talán sokkal fontosabb kérdést is, hogy vajon a Kanadai Magyar Hírlap elhatárolódik-e az antiszemitizmustól? Vagy vajon nem tette-e lehetővé több, mint 100 cikk leközlését egy olyan szerzőtől (7), - Szemenyei-Kiss Tamástól, - aki nyíltan antiszemita nézeteket vallott, s aki a zsidókat Magyarországon “vendégpolgároknak” tekintette (8), vagy aki kijelentette, hogy “Lehetetlen elfogadni azt az állapotot, hogy a magyar nemzet vezetése úgy kulturális szinten, mint politikai és gazdasági szinten főleg a zsidók kezében van, ezen a három ponton gyakorlatilag az összes hatalom.” (8). Ismét csak döbbenettel állunk azelőtt, hogy a Kanadai Magyar Hírlap, - miközben másokat antiszemitizmussal vádol, - lehetővé tette egy ilyen szerző több, mint 100 cikkének leközlését, mindenféle elhatárolódás nélkül.

Végezetül, hadd ejtsünk egy szót Christopher Adam azon vádját illetően, hogy a Nagykövetség lekezelően bánik a kanadai magyar szervezetekkel, hisz ahogy állítja (9): “Magyarorország Ottawában szolgáló diplomatái pontosan ugyanolyan lekezelően tekintenek perspektíváinkra és lapunkra, mint ahogy tekintenek egy kiörögedett kanadai magyar templom alagsorában megrendezett ebédre, egy nemzeti megemlékezésre, vagy bármelyik emigráns szervezetre“. Ezt a kijelentést, mint a kanadai magyar közösségek helyi vezetői, közvetlen tapasztalatunk alapján a leghatározottabban cáfolhatjuk: olyan szoros együttműködés, remek viszony a kanadai magyar szervezetek és az ottawai Magyar Nagykövetség között, mint ami jelenleg van, még soha nem volt Kanadában. Nagykövet úr egy új, a diaszpóra magyarságára építő gondolkodásmódot honosított meg s két év alatt szinte minden magyar közösségbe eljutott, még a legkisebbeket is meglátogatva. Emellett pl. az Ottawai Magyar Ház és az ottawai Magyar Nagykövetség immár két éve közösen rendezi nemzeti ünnepeinket, egyszóval, ennyi figyelmet, ilyen kinyújtott kezet a kanadai magyar közösségek soha ezelőtt nem kaptak az ottawai Magyar Nagykövetségtől. Ha Christopher Adam és társai is részt vennének a magyar nemzeti ünnepeken, - s azt a kérdést már fel sem merjük tenni, hogy vajon ezt miért nem tartják fontosnak, - akkor első kézből tudhatnák mindezt.

Mindezek fényében a leghatározottabban elutasítjuk a Kanadai Magyar Hírlapnak a jóízlés határain túlmenő támadásait, és ki kívánunk állni Pordány László nagykövet és az ottawai Magyar Nagykövetség összes munkatársa mellett: nagyra értékelve munkájukat és erőfeszítéseiket a magyar nemzeti öntudat megőrzése, ápolása és a magyar nemzet határokon átívelő közjogi egységének megteremtése terén.

Egyúttal szeretnénk felszólítani Christopher Adamot és a Kanadai Magyar Hírlapot, hogy hagyják abba az alaptalan, a csúsztatásokra és a szenzációhajhászásra építő és saját politikai céljaikat szolgáló támadásokat a másképp gondolkodók ellen. Kérjük, hogy ne csak másokon kérjék számon, hanem magukon is gyakorolják a türelem és tolerancia erényét. Ahogy mi el tudjuk csendben, türelemmel fogadni, hogy nézeteink velük nem egyeznek, - de ettől még továbbra is magyaroknak tekintjük őket, - úgy ő és társai is fogadják el, hogy a kanadai magyarok döntő többsége nem azonosul a nézeteikkel. De ezért ne gyalázzák őket és ne rekesszék ki őket a magyar nemzetből!

Továbbá, tisztelettel kérjük: ha valóban hisznek a demokratikus elvekben, akkor fogadják el a magyar nép és a kanadai magyar szervezetek demokratikus választásokon hozott döntéseit. S ha már úgy döntöttek, hogy a kanadai magyar szervezetek életében nem vesznek részt, - mert építeni nem kívánnak, - akkor inkább a tétlenséget válasszák, s ne romboljanak és gyalázkodjanak!

a Kanadai Magyarok Országos Szövetsége (KMOSz) 17-tagú elnöksége
www.kmosz.ca

Kelt Ottawában, 2013 február 13-án.

Idézett források:
(1) http://www.hungariancharter.com/chdc-indictment.php
(2) http://kanadaihirlap.com/2011/12/06/reflexio-egy-reflexologusra-a-kanadai-magyar-demokratikus-charta-valasza-androvich-tamasnak/
(3) http://kanadaihirlap.com/2013/02/09/magyarorszag-alkotmanya-valamennyiunk-szegyene/
(4) http://www.hungariancharter.com/magyar.php
(5) http://kanadaihirlap.com/2012/12/01/adventi-antifasiszta-tuntetes-menni-vagy-otthon-maradni/
(6) http://kanadaihirlap.com/2012/04/26/pordany-laszlo-nagykovet-elhatarolodott-az-antiszemita-levelirotol/
(7) http://kanadaihirlap.com/2012/11/10/a-kanadai-magyar-hirlap-bucsuzik-szemenyei-kiss-tamastol/
(8) http://kertesz.freeblog.hu/archives/2007/07/24/2495311/
(9) http://kanadaihirlap.com/2013/02/06/diplomaciai-kovetkezmenyei-lehetnek-a-kanadai-magyar-hirlap-legujabb-pordany-cikkenek/

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © Magyar Krónika Rt.