A Magyarok Világkapcsolata 5
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

 
 
     
    i
    HIRDETÉS
HIVTALOS FORDÍTÓ
Érsek András
Ordre des traducteurs, terminologues et interpretes agréés du Québec , magyar, angol, francia, román
Tel: (514) 781-9768
Fax: (514)626-0869
Email: itt
KERESÜNK
magyarul beszélő személyt, A Magyar Társadalmi Klub (Hungaria) keres, kiszolgálás és kisebb feladatok ellátására, hétvégenként és rendezvények alkalmával.
Tel: 514-288-7966
kérje Tibort.
A Magyar Aranycsapat ez évben is megrendezi a Nemzeti Összmagyar Diákbajnokságot
(
sakk, bírkózás, asztalitenisz, magyar irodalom és történelem). További információ Gyuri bánál.
Tel: (814-586-9647)
Családi Temetkezési Vállalkozó
693. Jean Talon O.
(Park Extention)
Montreal,  H3N 1N1
Tel: (514) 271-1212
Dr. Machan Tamás
Családi fogorvos
6600. Trans Canada,
Suite 807
Pointe Claire, QC.
H9R 4S2
Tel:
514-426-4228
 

Fohász 1997

Magyar Krónika, 2012. augusztus 24.

Surján László/MHL.

Egy 1997-ben megfogalmazott, ma is fájón időszerű fohász,

HaKeresztény hitünkben, magyar létünkben megfogyatkozva, reményszegetten várjuk a jövőt.
Hiányzik belőlünk, István, a te Nagyasszonyt kérlelő, országfelajánló, szent hited.

Körülvett s elborít a pogányság. Veszedelmesebb, mint a te idődben.
Sem Istene, sem erkölcse, elrágja a nemzet éltető gyökereit; a szeretetre teremtett, megismételhetetlenül egyedi, s ezért végtelenül értékes embert öncsaló, boldogságot tömegcikkek vásárlásától remélő, személytelen, önző lénnyé silányítaná.

Rá kell találnunk ismét önmagunkra, az emberebb emberre, magyarabb magyarra. A kereszténység újrafelvétele nélkül eltűnünk, miként elpusztultunk volna kereszteletlenül akkor, ha engeded.

Nincs többé királyunk.
Törvény szavára, király parancsára nem teremthető már keresztény Magyarország, az csak szabad polgárok önkéntes döntéséből születhet újjá.

Akkor lesz új Magyarország, ha népe felismeri, hogy a valódi jólét nem a nincstelenek kifosztásából, nem a magzatok elpusztításából, hanem a munkából és egymás iránti felelősségből fakad; s hogy az ember nem elég önmagának, másokra és az embernél nagyobb Másra van szüksége a boldogsághoz.
E felismerésből lesz az igazságosabb és testvériesebb ország.

Meg kell tanulnunk Tőled a gondviselésre való cselekvő ráhagyatkozást, ami olyan áldozattal is járhat, mint a boldog emlékű Apor Vilmos élete, Mindszenti József börtönévei és számkivetettsége, a XX. századot átélt névtelen magyarok sok-sok szenvedése (fogságban, kisebbségben, Recsken, Hortobágyon, idegenben).

Példád nyomán mi is Nagyasszonyunkhoz fohászkodunk.

Boldogasszony Anyánk!
Köszönjük, hogy ezer év múltán is élnek magyarok s keresztények e tájon. Rád bízzuk újra magunkat. Neked ajánlunk ismét Koronát, Országot.
Segíts, hogy meglássuk embertársunkban a rászorulót, hogy megtanuljuk a javakkal bánás felelősségét, a gazdálkodás erkölcsét, a kimondott szó hitelét, a szabadságból fakadó kötelesség felismerését.
Kérd Fiadat, hogy kezünk nyomán ne a törtetőknek, a megcsalatás versenyében győzteseknek, hanem a mindenkivel közösséget vállalóknak épüljön az ország, és földjén - földeden - megalkossuk a valódi szeretet társadalmát.

Ez legyen a mi nemzedékünk által a jövendő korok hitben megújult magyarságának, és az új évezrednek küldött okos üzenet.

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © Magyar Krónika Rt.