A Magyarok Világkapcsolata  
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

 
 
    HIRDETÉS
HIVTALOS FORDÍTÓ
Érsek András
Ordre des traducteurs, terminologues et interpretes agréés du Québec , magyar, angol, francia, román
Tel: (514) 781-9768
Fax: (514)626-0869
Email: itt
KERESÜNK
magyarul beszélő személyt, A Magyar Társadalmi Klub (Hungaria) keres, kiszolgálás és kisebb feladatok ellátására, hétvégenként és rendezvények alkalmával.
Tel: 514-288-7966
kérje Tibort.
A Magyar Aranycsapat ez évben is megrendezi a Nemzeti Összmagyar Diákbajnokságot
(
sakk, bírkózás, asztalitenisz, magyar irodalom és történelem). További információ Gyuri bánál.
Tel: (814-586-9647)
Családi Temetkezési Vállalkozó
693. Jean Talon O.
(Park Extention)
Montreal,  H3N 1N1
Tel: (514) 271-1212
Dr. Machan Tamás
Családi fogorvos
6600. Trans Canada,
Suite 807
Pointe Claire, QC.
H9R 4S2
Tel:
514-426-4228
 

A kanadai magyarok elutasítják Magyarország,
valamint a saját szervezeteik elleni vádakat

Magyar Krónika, 2012. január 7.

Feszty Dániel
Ottawa, Kanada

Kanadában egy hónap alatt több mint háromszázan – köztük 37 magyar szervezet vezetőségének tagjai – írták alá azt a nyilatkozatot, amely visszautasítja a magyar kormány, valamint a kanadai magyar szervezetek és azok vezetői ellen intézett összehangolt támadásokat.

Amint ismert, az 1956-os forradalom 55. évfordulójára négy kanadai magyar értelmiségi - névszerint Göllner B. András, Christopher Adam, Balogh S. Éva és Szeman Imre - Kanadai Magyar Demokratikus Charta néven egy több mint 20-oldalas dokumentumot jelentetett meg “Vádirat az Orbán-kormány antidemokratikus magatartása ellen” címmel. Ebben nemcsak a magyar kormány demokratikus voltát vonják kétségbe, hanem kiterjesztik támadásukat a kanadai magyar szervezetekre is, azok függetlenségének megkérdőjelezésével, valamint egyik köztiszteletben álló vezetőjük, Androvich Tamás montreáli magyar plébános feljelentésével.

A kanadai magyar szervezetek tagjai által aláírt nyilatkozat első részében kifejti, hogy aki a mai magyar kormányt antidemokratikusnak tartja, az közvetve antidemokratikus gondolkodásúnak tartja az azt kétharmados parlamenti többséggel megválasztó magyar népet is. A nyilatkozat aláírói szerint ez mélyen sértő a magyarságra nézve, amely “oly sok véráldozattal bizonyította a szabadságért és a demokratikus értékekért való elkötelezettségét a történelem folyamán”.

A nyilatkozat második részében visszautasítja a vádirat azon állítását, hogy “az Orbán-kormány az emigráns szervezetek véleményformáló vezetőin keresztül próbálja megfélemlíteni, ellehetetleníteni külföldi kritikusait”.

A nyilatkozat aláírói szerint ez az állítás kétségbe vonja a kanadai magyar szervezetek függetlenségét, hiszen azt próbálja sugallni, hogy azok a mindenkori magyar kormány bábjai lennének. “Ha mindez így lenne” – folytatódik a nyilatkozatban – “akkor az előző évek kormányzatai alatt egy szocialista-liberális propagandát hallhattunk volna a kanadai magyar szervezetektől, ami természetesen nem fedi a valóságot”. Mivel a kanadai magyarság döntő többsége a kommunizmus elől menekült Kanadába, ezért a nyilatkozat aláírói szerint természetes, hogy a kanadai magyar szervezetek nem keresték a kapcsolatot poszt-kommunista alapokra épülő kormányokkal, s üdvözlik, hogy a “jelenlegi magyar kormány értékrendszere végre megegyezik a szervezett kanadai magyarság többségének az irányultságával, azaz a magyarság sorskérdéseit szívén viselő, demokratikus értékeket valló, szabadságszerető gondolkodásmóddal.”

Az aláírók arra a paradoxonra is felhívják a figyelmet, hogy nem a vádirat szerzőit próbálják megfélemlíteni és ellehetetleníteni az emigráns magyar szervezetek, hanem éppen fordítva: azok próbálják megfélemlíteni és elhallgattatni a magyar szervezetek vezetőit. Ékes példa erre Androvich Tamás montreáli magyar plébános esete, akit a vádiratban is idézett ellenvéleménye miatt – amelyet egy kanadai magyar hírportálon megjelent cikkre reagálva írt egy internetes fórumon - feljelentették érsekénél, majd miután az érsek nem volt hajlandó megfedni, polgári perrel fenyegették meg. Mindezt megtetézve, a legrosszabb kommunista időket idéző módon a vádirat szerzői kifogasolják a papság bárminemű megnyilvánulását nem egyházi, azaz társadalmi vagy nemzeti kérdésekben. Androvich plébánosnak egyébként elévülhetetlen érdemei vannak például az ottawai magyar katolikus közösség megtartásában annak állandó lelkipásztora elhunyta után.

A 2011. november 24-én indult aláírásgyűjtési kampányban az első hónapban több mint 330 kanadai magyar emigráns írta alá a tiltakozó nyilatkozatot - köztük 37 kanadai magyar szervezet vezetőségének tagjai is. Mindez egyértelműen jelzi, hogy a vádirat szerzői nem a kanadai magyarságot, hanem egy valós támogatottságot nélkülöző szűk csoportot képviselnek. A szervezett kanadai magyarság döntő többsége nyilvánvalóan nem azonosul nézeteikkel és vádjaikat határozottan visszautasítja. A tiltakozó nyilatkozat és aláíróinak listája megtalálható a http://www.ipetitions.com/petition/vadirat/ honlapon.

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © Magyar Krónika Rt.