A Magyarok Világkapcsolata  
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

 
 
    HIRDETÉS
HIVTALOS FORDÍTÓ
Érsek András
Ordre des traducteurs, terminologues et interpretes agréés du Québec , magyar, angol, francia, román
Tel: (514) 781-9768
Fax: (514)626-0869
Email: itt
KERESÜNK
magyarul beszélő személyt, A Magyar Társadalmi Klub (Hungaria) keres, kiszolgálás és kisebb feladatok ellátására, hétvégenként és rendezvények alkalmával.
Tel: 514-288-7966
kérje Tibort.
A Magyar Aranycsapat ez évben is megrendezi a Nemzeti Összmagyar Diákbajnokságot
(
sakk, bírkózás, asztalitenisz, magyar irodalom és történelem). További információ Gyuri bánál.
Tel: (814-586-9647)
Családi Temetkezési Vállalkozó
693. Jean Talon O.
(Park Extention)
Montreal,  H3N 1N1
Tel: (514) 271-1212
Dr. Machan Tamás
Családi fogorvos
6600. Trans Canada,
Suite 807
Pointe Claire, QC.
H9R 4S2
Tel:
514-426-4228
 

Szocioliberalizmus Újratöltve: Régi-Új Reflexek

Magyar Krónika, december 3.

Androvich Tamás
Plébános

 

A magyar értelmező szótár a „reflex” szót a következőképpen határozza meg: „ A szervezetnek külső ingerekre való öntudatlan visszahatása”. Tehát, mivel a szótár nem határozza meg, hogy a visszahatás milyen jellegű – ti. jó vagy rossz – ezért feltételezhetjük, hogy a reflex jó és hasznos dolog lehet. Mint tapasztalhatjuk mindennapi életünkben, a reflex ösztön, amely életünk előre viteléhez és megőrzéséhez, védelméhez alkalmas. A pislogás szemünket védi az azt közelítő idegen alanytól. A köhögés a félrenyelés reakciója, vagy netán a tüdőnket védő roham. A test összerezzenése pedig egy olyan reflex, amely elsősorban fejünket védi a váratlan mozdulatoktól, vagy eseményektől. Látható tehát, hogy amikor reflexről beszélünk, akkor pozitív, fizikai jellegű testmozdulatokra vagy jelenségekre gondolunk.

A fizikai reflexen kívül találunk egy értelmi vagy intellektuális alapon kialakított reflexet. Ezzel a reflexszel az ember álláspontját és meggyőződését próbálja megvédeni. Ezeknek a reflexeknek hatásai és alkalmazásait magunkon vehetjük észre, amikor valaki nem csak, hogy nem osztozik véleményünkkel, hanem ellenérveket is hoz fel. Legtöbbször ezeket az embereket egyszerű és primitív jelzőkkel minősítjük, mint amikor azt mondjuk a másikra, hogy „hülye”, „idióta”, vagy talán azt, hogy „nem tudja, miről beszél”.

Az értelmi reflexnek különböző formái léteznek a társadalom különböző rétegeinél. A szocioliberálisoknál, a támadóreflex észlelhető, amikor valaki ellenvéleménnyel lép fel velük szemben, és az igazságot mutatja be. Ilyenkor, a velük véleményt nem osztó illetőt különféle nevekkel becsmérlik. Fasisztának, diktátornak, autoriternek, nacionalistának, hatalmával visszaélőnek nevezik, és más szavakkal megbélyegzik őt a szocioliberális erőket pártoló személyek. Gazdag és sokszínű reflexösztöneik közül még ott lappang egy igen érdekes eszköz: a feljelentés, vagyis a megfélemlítés. Miután 2011. szeptember 15-én közzétettem véleményemet a kanadai magyar szocioliberális erőkről (Kanadai Magyar Hírlap, Kanadai Magyar Demokratikus Charta és szövetségesei), a reflexek hatékonyan működésbe léptek a különböző megbélyegző szavakkal és mondatokkal. Továbbá, a montreali érseki hivatalnál feljelentettek, majd polgári perrel fenyegettek meg.

Ezen, kedves olvasó, ne csodálkozzon, hiszen ezek jól begyakorolt és beidegződött reflexek, és volt kitől tanulniuk. Vessünk egy pillantást a Gyurcsány-kormány 2004-es tevékenységeire. Akkor, több pap és püspök bírálta Gyurcsány Ferenc miniszterelnök egyes intézkedését; a nemzet és az Egyház érdekében léptek fel. Ekkor Gyurcsány Ferencben előrukkolt a reflex és személyes kihallgatást kért XVI. Benedek pápánál. Ezt a kihallgatást meg is kapta, és panasszal élt a magyar papok és püspökök ellen. A Szentszék udvariasan megköszönte Ferenc testvérnek azt, hogy hangot adott aggodalmainak, azonban a Szentatya hangsúlyozta, hogy papjai és püspökei csupán polgári jogaikkal éltek, és kánonjogi kötelességüket teljesítették. Igaz, hogy ezután Gyurcsány Ferenctől elmaradt a fenyegetés, bár később, a kormány visszatartotta a katolikus iskoláknak kijáró normatív támogatásokat.

De még azon sem kell csodálkoznunk, hogy Gyurcsány Ferenc így cselekedett, hiszen neki is volt kitől tanulni. Tudjuk, hogy az un. átkos rendszerben papokat, püspököket és egyszerű polgárokat feljelentettek, megfenyegettek, és megfélemlítettek, majd megbüntették azokat, akik nem fogadták el azt, amit a rendszer mondott.

Szinte hihetetlen, hogy 2011-ben ezeket át kell élni: a megbélyegzést, a feljelentéseket, a fenyegetéseket. Érdemes megfigyelni, hogy a szocioliberálisok mindig a nyitottságról, a toleranciáról és az elfogadásról beszélnek. Azonban, amikor valaki nem ért velük egyet, és egy-két furcsaságra rámutat, a fent említett reflexek előjönnek. Úgy tűnik, hogy tanítómestereik jó munkát végeztek, a tanoncok pedig jól tanultak. Jó lenne tudni viszont, hogy ebben nekik mi a jó?! Csak reméljük, és ezért imádkozunk, hogy ezek a régi reflexek egyszer csak lekopnak.

 

Magyar Értelmező kéziszótár, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1992.
http://kanadaihirlap.com/2011/09/16/androvich-tamas-atya-a-kanadai-magyar-hirlap-szocioliberalis-propagandalap/#comment-2034

http://index.hu/belfold/szt1221/

Montreál. 2011. november 24.

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © Magyar Krónika Rt.