A Magyarok Világkapcsolata  
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

 
 
 November 2014.

Magyar Krónika,
 
Montreál1016 éve
Halottak napja
A halottak napja (latinul Commemoratio omnium Fidelium Defunctorum) keresztény ünnep. A katolikusok november 2-án tartják, mindenszentek napját követően, a bizánci szertartásban a pünkösd előtti szombaton.

404 éve
Szent Károly (Borromei Szent Károly), a hitoktatás és az első áldozók védőszentjének ünnepe.
Itáliai bíboros érsek, egyháztanító volt, akit 1610-ben avattak szentté. 1560-tól Milánó érsekeként számos egyházi reformot érvényesített, elrendelte, hogy vasárnaponként oktassák a gyermekeknek a keresztény hittételeket. A szegények, betegek gyámolítója volt.

259 éve
Bécsben megszületett Marie Antoinette, aki XVI. Lajos feleségeként Franciaország királynéja volt.
Mária Terézia császárné leánya. A francia udvarban nem XVI. Lajos, hanem a szép, okos, életvidám és léha Marie Antoinette uralkodott. Befolyása alá vonta a királyt, hogy akaratát az udvarnál érvényesítse. Keveset tudott az egyszerű nép életéről, mindig távol tartották tőle. 1789.10.05-én Versailles-ból a nép XVI. Lajossal együtt a forradalmi Párizsba vitte. A királyi családot az alkotmány végleges elfogadásáig akarták Párizsban tartani. 1791.06.21-én XVI. Lajos szökni próbált, de kísérlete nem sikerült. Az Alkotmányozó Nemzetgyűlés döntése alapján a királyt funkcióiban felfüggesztették az alkotmány elfogadásáig. 1792.09.21-én az újonnan választott Nemzeti Konvent megfosztotta trónjától és egyhangúlag elhatározta az alkotmányos monarchia megszüntetését, szeptember 22-én kikiáltotta az I. Francia Köztársaságot, így a forradalomnak sikerült megvalósítania a monarchiából a köztársaságba való átmenetet. XVI. Lajos pere december 11-én kezdődött el, a harmadik rend üléseinek akadályoztatásával, a Nemzetgyűlés vezetőjének megnyerésével, reakciós minisztérium létrehozásával, szökési kísérlettel, a külföld és a lázadó tartományok felé tanúsított tehetetlen viselkedésével, hanyag magatartással és letartóztatásánál ellenállással vádolták. Halálos ítéletét Maximilien de Robespierre kérte. Az ítéletről több napon át szavaztak, majd 1793.01.21-én a Forradalom terén (Place de la Révolution) kivégezték. Háromnegyed évvel férje halála után, a "gyanúsak" elleni szeptemberi politikai perek eredményeként, október 16-án a volt francia királyné is a guillotine alá indult.

167 éve
Meghalt Felix Mendelssohn-Bartholdy német zeneszerző, az esküvői bevonulásokon hallható zene szerzője.
Lipcsében 38 éves korában halt meg. Legismertebb műve Shakespare "Szentivánéji álom" című darabjához írott nyitánya, amely minden esküvőn felcsendül. A németországi zsidó családból származó zeneszerző a klasszika és a romantika határán alkotott, művei zenei formája a klasszikát, a lírikus elemek a romantikát tükrözik. Zongoristaként már 9 évesen nyilvános szereplést vállalt, komponálni 11 éves korában kezdett. Írt operákat ("Camacho esküvője"), oratóriumokat ("Paulus", "Elias"), egyházi zenét, kórus- és zenekari műveket ("Reformációs", "Olasz", "Skót" szimfónia), kamarazenét és zongoradarabokat.

108 éve
Megszületett a segélykérő morse kód, a tititi-tátátá-tititi, vagyis az S.O.S.
A segélykérés általános Morse-kódját (...---..., azaz ti-ti-ti tá-tá-tá ti-ti-ti) az 1906. november 3-án született berlini Nemzetközi Rádiótávírási Egyezményben fektették le. Az egyezmény eredeti szövege itt olvasható. Azért ezt a jelet találták megfelelőnek, mert ezt nagyon könnyű Morse-távíróval leadni. Csupán a véletlen műve, hogy S.O.S.-ként fordítható le. Számos magyarázat született később az S.O.S. értelmezésére: Save Our Souls - Mentsétek meg lelkeinket Save Our Ship - Mentsétek meg a hajónkat Stop Other Signals - Szüntessetek be minden más jelzést Send Our Savior - Küldjétek a megmentőnket A vészjelet először 1909-ben, az Azori-szigeteknél bajba jutott Slavonia hajó használta, és ennek köszönhetően a fedélzeten lévő összes utast kimenekítette a közelben elhaladó két utasszállító, a Prinzess Irene és a Batavia. Azonban az S.O.S. segélyhívás csak a Titanic 1912-es katasztrófája után vált általánosan használttá. Az első segélykérő jel valójában nem is az S.O.S. volt, hanem a Marconi Társaság által használt C.Q.D. A C.Q. a hajók általános riasztási jele, a D. pedig a danger vagy distress (veszély, baj) szót rövidítette. Ezt változtatták meg 1906-ban az S.O.S.-re.

76 éve
Az első bécsi döntés alapján Magyarország visszakapta Szlovákia és Kárpát-Ukrajna déli övezetét.
Németország és Olaszország döntött úgy, hogy 11 927 km2 területet és 869 299 lakost visszakapjon Magyarország Csehszlovákiától.

75 éve
Albert Einstein levelet küldött Roosevelt elnöknek, amelyben az atombomba kifejlesztésének lehetőségeiről írt.
Albert Einstein német fizikus levelet küldött Roosevelt elnöknek, amelyben felhívta az Amerikai Egyesült Államok kormányának figyelmét az atombomba kifejlesztésének lehetőségére, mert azt hitte, hogy német tudósok dolgoznak egy ilyen bombán.

70 éve
Fölrobbant a forgalommal zsúfolt Margit híd pesti szakasza.
Több jármű, köztük egy villamos szerelvény a Dunába zuhant. Sok járókelő és utas halt meg. A híd budai szakaszát 1945. január 30-án robbantják föl a németek.

58 éve
A bevonuló szovjet csapatok leverték a kommunista párt hatalma és a Szovjetunió ellen irányuló forradalmat.
1956.10.23-án tört ki a forradalom Magyarországon, ahol a szovjet csapatok kivonását, szabad választásokat, többpártrendszert, a sztálinizmussal való szakítást, a cenzúra eltörlését, a politikai foglyok szabadon bocsátását és a mezőgazdaság megreformálását követelték. A lengyel szolidarítási tüntetésnek indult forradalomban a diákokhoz felfegyverzett munkások is csatlakoztak. Ledöntötték a Sztálin-szobrot, megostromolták a rádió székházát, amire a magyar államvédelmi rendőrség tüzet nyitott a tüntetőkre. Nagy Imre miniszterelnök október 24-én felszólította a lakosságot a harc beszüntetésére és közölte, hogy a Szovjetunió kész visszavonni csapatait. November 1-jén bejelentette az ENSZ-nek Magyarország semlegességét, és kilépését a Varsói Szerződésből, amelynek elismerését kérte a nagyhatalmaktól. Ugyanezen a napon Kádár János főtitkár az MSZMP megalakulását jelentette be, és a szocialista társadalmi rend megóvására szólított fel. November 4-én a szovjet csapatok leverték a magyar forradalmat, Apró Antal, Kádár János, Kossa István és Münnich Ferenc nyilatkozatot bocsátott ki, amely szerint november 1-jén megszüntették kapcsolataikat Nagy Imre csoportjával, valamint bejelentették a Forradalmi Munkás-Paraszt Kormány megalakítását Szolnokon. Nagy Imre segítséget kért az ENSZ-től utolsó rádióbeszédében, majd társaival a jugoszláv nagykövetségen keresett menedéket.

58 éve
A szovjetek utasítására Kádár János, Münnich Ferenc és Marosán György Moszkvához hű kormányt alakított.
A kormány elnöki tisztségét Kádár János, az MSZMP KB főtitkára töltötte be 1958.01.27-ig.

 

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © Magyar Krónika Rt.