A Magyarok Világkapcsolata  
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

 
 
 Szeptember 2014.

Magyar Krónika,
 
Montreál1713 éve
Létrejött San Marino.
301. 09. 03.

 A titán hegyen Szent Marinus szerzetes megalapította San Marinót, ami azóta köztárssaság és egyben a legrégebbi is.

848 éve
Palermói Szent Rozália, a palermoiak és a pestisesek védőszentjének ünnepe
1166. 09. 04.

A XII. században élt szicíliai katolikus szűz Palermo és a pestises betegek védőszentje. Szent Rozália remeteségben élt a Palermo közelében lévő Monte Pellegrino cseppkőbarlangjaíban. Mind a bencések, mind a görög egyház hívei szerint élő apáca volt. 1624-ben pestis pusztított Palermóban, és Rozália földi maradványainak körbevitelére a járvány hamarosan megszűnt. A város népe hálából templomot épített Rozália remetebarlangja mellett.

742 éve
Királlyá koronázták IV. (Kun) Lászlót. Uralkodását anarchia, a bárók hatalmának megerősödése jellemezte.
1272. 09. 03.

1262-ben született V. István magyar király és Erzsébet, Szejhán kun fejedelem leányának gyermekeként. 1272-ben koronázták királlyá, de eleinte anyja uralkodott helyette. 1277-ben nyilvánították nagykorúvá. Uralkodása idején végzetesen meggyengült a királyi hatalom, az országot az egymással marakodó bárói csoportok uralták. Próbálkozott a rendi jellegű kormányzás bevezetésével is, ugyanakkor családi kötődése miatt a pogány kunokra támaszkodott, és ez nem volt összeegyeztethető. Rossz viszonyba került az egyházzal, mivel a keresztény erkölcsöket nyíltan semmibe vette és a kunokat feltűnő kedvezményekben részesítette. 1279-ben a kunok megkereszteléséről és letelepedéséről végül törvényt kellett hoznia. Többször összeütközésbe került a főurakkal és a főpapokkal, kétszer az egyházból való kiközösítéssel sújtották. Két alkalommal a trónjától is meg akarták fosztani, trónkövetelőként a Velencéből behívott András herceget (a későbbi III. Andrást) léptették fel. Időnként még a kunokkal is szembekerült, így az állandó belső zűrzavar miatt nem vállalkozhatott külpolitikai akciókra. Utolsó éveit kedvelt kunjai körében töltötte, akik - a sors fintoraként - meggyilkolták. Csanádon temette el Gergely csanádi püspök.

481 éve
Londonban megszületett I. Erzsébet angol uralkodó, a Tudor-ház utolsó sarja. Hozzá fűződik Anglia virágkora.
1533. 09. 07.

1558-tól 1603-ig volt Anglia királynője. Az ő nevéhez - Erzsébet korához - fűződik Anglia virágkora, nagyhatalmi helyzetének megszilárdítása. 1558-ban, I. (Katolikus) Mária halála után VIII. Henrik és Boleyn Anna leányaként lépett Anglia trónjára. II. Henrik francia király Erzsébetet trónbitorlónak nyilvánította, és menyét, Stuart Máriát, Skócia királynőjét ismerte el angol királynőnek.Erzsébet királynőnek nem volt könnyű dolga, mivel belpolitikailag - vallásilag, politikailag és nemzetileg is - megosztott volt az ország, külpolitikailag pedig mélyponton állt. Uralkodása mégis az angol tengerhajózás és a kereskedelem felvirágzásának időszaka volt. Politikájával, amelyben 40 éven át nagy segítséget jelentett minisztere és tanácsadója, William Cecil (Lord Burghley, meghalt 1598-ban) irányítása, a kereskedelem és az ipar fejlődését, így a polgárság és a polgárosodó köznemesség erősödését segítette elő. 1570-ben létrejött a londoni tőzsde (Royal Exchange), a Hanza londoni bezárása után (1598) sorra létesültek a kereskedőtársaságok. Anglia új kereskedelmi útvonalakat keresett, gyarmatosított és kalózkodott a spanyol gyarmatokon. A spanyolok elől menekülő németalföldi takácsok bevándorlásával fellendült az angol posztóipar. 1588-ban angol győzelemmel végződött a döntő összecsapás Spanyolországgal, amelyben a spanyol armada teljesen megsemmisült. I. Erzsébetnek sikerült Angliát vezető tengeri hatalommá tennie és megszilárdítania a protestantizmust Európában.

479 éve
Jacques Cartier francia tengerész és felfedező megalapította Montrealt.
1535. 09. 01.

Az ő nevéhez fűződik az észak-amerikai francia gyarmatbirodalom létrehozása is.

448 éve
Szigetvárnál 72 éves korában meghalt I. Szulejmán szultán.
1566. 09. 06.

Uralkodása idején (1520-1566) a Török Birodalom hatalompolitikai és kultúrális fénykorát élte, területi kiterjedése ekkor volt a legnagyobb. Hódításaival újjáélesztette a régi nemzetközi kereskedelmi útvonalakat a Közel-Keleten. I. Szulejmán halála után hanyatlani kezdett az oszmán birodalom. Utódja fia, II. Szelim szultán és kalifa volt. (született 1494.11.06.).

457 éve
Peralta-ban megszületett József, később Szent József, a piarista rend alapítója.
1557. 09. 03.

Peralta Aragóniában, ma Spanyolországban található. A spanyol származású katolikus pap a piarista rend alapítója volt. 1597-ben iskolát alapított Rómában az utcagyerekek számára, ahol nemcsak vallásra neveltek, de írást, olvasást és számtant is tanítottak. Az iskolák más országokban is elterjedtek. A paptanítók társulatát V. Pál pápa kongregáció rangra, XV. Gergely 1621-ben szerzetesrendi rangra emelte. Józsefet 1748-ban boldoggá, 1767-ben szentté avatták.

348 éve
London városát teljesen elpusztította a szeptember 2-án kitört tűzvész.
1666. 09. 07.

A londoni nagy tűzvészben ("Great Fire of London") a Towertől a Temple-ig, a Temzétől Smithfieldig porrá égett a város.

177 éve
Samuel Morse bemutatta távíróját a New York- i egyetemen.
1837. 09. 04.

Morse amerikai feltaláló 1832-ben álmodta meg a távíró elvét. Ezután következett a megvalósítás hosszú időszaka. Az első nyilvános sikert végül az 1837. szeptember 4-én a New York-i egyetemen tartott bemutató hozta meg. Morse akkor fél kilométerrel távolabb levő munkatársa adni kezdte a jeleket, majd az előadóteremben álló készülék ingája tüskéket rajzolt a papírszalagra. Ezután Morse leolvasta a számokat és mivel fejből tudta a kódokat, felolvasta a papíron álló szöveget "Sikeres kísérlet a telegráffal 1837. szeptember 4-én." Az egységes nemzetközi jelzésrendszerré vált pont-vonal kombinációt Morse csak 1839-ben dolgozta ki. Az első távíróvonal Baltimore és Washington között épült, amelyen 1844-ben futott végig az első mondat.

155 éve
Forgalomba álltak az első Pullman-féle vasúti hálókocsik a Chicago-környéki vonalakon.
1859. 09. 01.

Hiába volt praktikus George M. Pullman hálókocsi-ötlete, sokat kellett küzdenie elfogadtatásáért. Először 1858-ban a chicagoi vasút vagonjaiba készített lehajtható felső ágyakat. Az utasok szerették az újfajta komfortot, ám a vasúttársaságok nem vállalták be a többletköltségeket. De Pullman nem adta fel, és 4 év múlva elkészült a Pioneer. Ez még kényelmesebb volt mint elődje, azonban magassága és szélessége nem passzolt a meglévő peronokhoz és hidakhoz. Az utasok nyomására végül a szükséges változtatások után Amerika minden vasútvonalán járt hálókocsi. Cége később kifejlesztette még az összevont háló-étkezőkocsikat, a külön étkezőkocsikat, és a vagonok közti átjárást biztosító kocsikat. Pullman hozta létre az első, saját templommal, iskolával, kórházzal is rendelkező iparvárost munkásai számára, mégis itt törtek ki a legvadabb sztrájkok a gazdasági válság idején. A harcok az egykor dúsgazdag gyáros vagyonát és életkedvét is leapasztották, 66 éves korában boldogtalan emberként halt meg.

142 éve
Európában harmadikként Budapesten megalapították az Iparművészeti Múzeumot.
1872. 09. 01.

Az 1872. évi országgyűlés 50 ezer forintot szavazott meg a felállítandó Mű- és Iparmúzeum céljára. Az alakuló múzeum vásárlások és ajándékozások révén gyarapodott. Első kiállítását még a Magyar Nemzeti Múzeum dísztermében rendezték. 1896-ban a Lechner Ödön és Pártos Gyula által tervezett - ma is működő -épületbe költözött, amelyet októberben avattak fel. A múzeumban a magyar és a külföldi iparművészet kiemelkedő alkotásai kapnak helyet, számuk meghaladja a 60 ezret. A tárgyak műfajok szerint öt osztályra tagozódnak: bútor-, textil-, ötvösművészeti osztály, kerámia illetve üvegtár és az ún. kisgyűjtemények osztálya.

128 éve
Geronimo fogságba kerülésével befejeződött az amerikai indián háború.
1886. 09. 04.

Geronimo mindössze 38 fős a kis csoportjával volt az utolsó független indián csoport, akik nem ismerték el az Amerikai Egyesült Államok kormányát. Az ellenállás 1886 szeptember 4-én ért véget, amikor Geronimo megadta magát az Egyesült Államok hadseregében szolgálóNelson A. Miles tábornoknak a Skeleton-kanyonnál, Arizonában. Otthonától távol, Oklahomában halt meg.

122 éve
Elkészült a budai körvasút.
1892. 09. 01.

A gőzmozdonyok által vontatott szerelvények a Déli pályaudvartól a Margit körúton a mai Bem József utcán, a Duna parton át jutottak el Óbudára. Megépítését azÓbudain akkor még szép számmal meglévő malmok, üzemek tulajdonosai kezdeményezték. A gőzösök füstje,a teherkocsik zaja azonban kezdettől fogva zavarta a budai polgárokat, akik azonnal tiltakoztak a vasút ellen. Ennek nyomán 1896-ra megépült az Újpesti összekötő vasúti híd, s az óbudai üzemek teherforgalmát erre terelték. A második világháború, a budapesti hidak elpusztítása után egy időre újra éledt az óbudai - margitkörúti vasút, a szükségforgalom azonban 1950-ben, az Árpád-híd elkészültével, végleg megszűnt.

88 éve
Meghalt Mária Valéria, aki Ferenc József császár és magyar király és Sissy bajor hercegnő lánya volt.
1926. 09. 06.

Alsó-ausztriai wallseei kastélyában 56 éves korában halt meg. Ferenc József császár és magyar király és Erzsébet (Sissy) bajor hercegnő legkisebb lánya . Magyar-nemzeti szellemben neveltették, majd 1883-tól Bécsben német nyelvet, történelmet és irodalomat tanult. Édesanyjához hasonlóan több lírai költeményt is írt, amelyek kis példányszámban 1884-ben verseskötetben is megjelntek, naplója jelentős forrásmű a történészek számára, valamint pedagógiai tartalmú vallásos elmélkedései is említésre méltók. Közösen adta ki a császárnéval az "Ein Herbst im Süden" ("Egy ősz délen") című könyvet. Gyakran ekísérte édesanyját magyarországi, salzkammerguti, merániai, németországi, franciaországi és angliai utazásaira. 1890-ben házasságra lépett harmadfokú unokatestvérével, a Habsburgok toscanai ágából származó Ferenc Szalvátorral. Mária Valéria szívesen folytatott jótékonysági tevékenységet. A wallseei kastélyban töltötték idejük nagy részét, ahol az egyik épületben az első világháború idején katonai kórházat rendezett be, majd a "Mária Valéria Szegénykórház és Öregek Otthona" nevű intézményt alapította meg, amiért a helybéliek "Wallsee angyalá"-nak nevezték el. Emellett finanszírozta kolostorok és templomok működését, a szegények megsegítésére alapítványokat hozott létre, valamint több jótékonysági egyesület védnöke is volt. Az ausztriai fordulat után az 1919. évi Habsburg-törvényt elismerte, a lemondási nyilatkozatot aláírta, így megtarthatta vagyonát és Ausztriában maradt. Az alsó-ausztriai Sindelburghban nyugszik.

75 éve
A II. világháború emléknapja
1939. 09. 01.

1939-ben Németország megtámadta Lengyelországot - és ezzel kezdetét vette a "II. nagy háború", amelyet az utókor II. világháborúként ismer. Világszerte ezen a napon emlékeznek meg a 6 évig tartó, Európát megviselő pusztító és embertelen időszakról.

69 éve
Véget ért a II. világháború. A japán küldöttség aláírta az amerikaiak előtt a kapitulációs okmányt.
1945. 09. 02.

A Missouri amerikai hadihajó fedélzetén történt az aláírás. A háború befejezésének előzményei: 1945. augusztus 6-án, illetve 9-én az amerikai légierő atombombát dobott Hirosima, illetve Nagaszaki japán városokra. Főként ennek hatására a japán vezetés -miután 1945. augusztus 14-én bejelentette, hogy elfogadja az európai háború lezárását követően Potsdamban összeült értekezlet Nyilatkozatát. A kapitulációról szóló okmányt az amerikai Missouri hadihajó fedélzetén írták alá a felek. Ezzel a szövetségesek győzelmével véget ért az 50 milliós emberáldozatot követelő II. világháború.1951. szeptember 8-án 48 állam békeszerződést kötött Japánnal San Franciscóban. (Valójában különbékét kötöttek, amelyet aláírt az Egyesült Államok, Nagy - Britannia és Franciaország, de nem írta alá például a Szovjetunió, Kína, India. Ezzel a békekötés is részévé vált a hidegháborús felek szembenállásának.) A szerződés elismerte Japán teljes szuverenitását, ugyanakkor Japán lemondott néhány vitatott területről (Tajvan, Kuril-szigetek, Dél-Szahalin) és elismerte Korea függetlenségét.

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © Magyar Krónika Rt.