A Magyarok Világkapcsolata  
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

 
 
 Szeptember 2015.

Magyar Krónika,
 
Montreál


1714 éve,
301. 09. 03-án, Létrejött San Marino.
A titán hegyen Szent Marinus szerzetes megalapította San Marinót, ami azóta köztárssaság és egyben a legrégebbi is.

743 éve
1272. 09. 03-án, Királlyá koronázták IV. (Kun) Lászlót. Uralkodását anarchia, a bárók hatalmának megerősödése jellemezte.
1262-ben született V. István magyar király és Erzsébet, Szejhán kun fejedelem leányának gyermekeként. 1272-ben koronázták királlyá, de eleinte anyja uralkodott helyette. 1277-ben nyilvánították nagykorúvá. Uralkodása idején végzetesen meggyengült a királyi hatalom, az országot az egymással marakodó bárói csoportok uralták. Próbálkozott a rendi jellegű kormányzás bevezetésével is, ugyanakkor családi kötődése miatt a pogány kunokra támaszkodott, és ez nem volt összeegyeztethető. Rossz viszonyba került az egyházzal, mivel a keresztény erkölcsöket nyíltan semmibe vette és a kunokat feltűnő kedvezményekben részesítette. 1279-ben a kunok megkereszteléséről és letelepedéséről végül törvényt kellett hoznia. Többször összeütközésbe került a főurakkal és a főpapokkal, kétszer az egyházból való kiközösítéssel sújtották. Két alkalommal a trónjától is meg akarták fosztani, trónkövetelőként a Velencéből behívott András herceget (a későbbi III. Andrást) léptették fel. Időnként még a kunokkal is szembekerült, így az állandó belső zűrzavar miatt nem vállalkozhatott külpolitikai akciókra. Utolsó éveit kedvelt kunjai körében töltötte, akik - a sors fintoraként - meggyilkolták. Csanádon temette el Gergely csanádi püspök.

480 éve
1535. 09. 01.-én, Jacques Cartier francia tengerész és felfedező megalapította Montrealt.
Az ő nevéhez fűződik az észak-amerikai francia gyarmatbirodalom létrehozása is.

357 éve
1658. 09. 03.-án, Meghalt Oliver Cromwell angol államférfi és hadvezér, a szigetország Lord Protectora (a köztársaság védnöke).
Londonban 59 éves korában halt meg. Cromwell politikai és katonai karrierje az angol polgárháborúban kezdődött 1642-ben. A parlament hadseregének vezetőjeként 1644-ben Marston Moornál legyőzte a királypárti seregeket, amely döntő fordulatot jelentett. Új mintájú hadsereget ("New Model Army") hozott létre, amelynek magva az "ironside"-nak (vasbordájúnak) nevezett lovasság volt. Cromwell szorgalmazta I. Károly angol király kivégzését, akit 1649.01.30-án a parlament jóváhagyásával lefejeztek, majd május 19-én kikiáltották Angliában a köztársaságot ("Commonwealth and Free State") és létrehozták az államtanácsot. 1653-ban Cromwell katonai puccsal feloszlatta a parlamentet és teljhatalommal felruházott Lord Protectorrá nyilváníttatta magát.

190 éve
1825. 09. 03-án, Győrben pappá szentelték Jedlik Ányost, a dinamó későbbi feltalálóját.
Csallóközben, Jedlik István néven született a világhírű fizikaprofesszor. Az Ányos nevet a bencés rendben kapta, miután 1817-ben Pannonhalmára ment teológiát tanulni. Ezzel párhuzamosan Pesten fizikát, matematikát, filozófiát és történelmet is tanult, így 1822 őszén Pesten bölcsészdoktorrá, Győrött pedig tanárrá avatták. 1925-ben szentelték pappá, majd a győri akadémián tanított, ahol számos elméletet és találmányt dolgozott ki. Az ő nevéhez fűződik többek közt a szódavíz-előállító készülék és a forgómotor feltalálása. 1831-től a pozsonyi akadémián, 1840-től pedig a pesti egyetemen tanított, közben foglalkozott fénytannal, elkészítette a szén-cink elemet és megjelent Súlyos testek természettana című könyve is. Dinamóját 1859-ben készítette el, élete hátralevő negyven évében pedig összesen mintegy 80 találmányt valósított meg részben vagy teljesen. Több tudományos társulat választotta örökös tagjául, rektora és prorektora volt a pesti egyetemnek, halála után több utca és intézmény vette fel a nevét.

143 éve
1872. 09. 01-én, Európában harmadikként Budapesten megalapították az Iparművészeti Múzeumot.
Az 1872. évi országgyűlés 50 ezer forintot szavazott meg a felállítandó Mű- és Iparmúzeum céljára. Az alakuló múzeum vásárlások és ajándékozások révén gyarapodott. Első kiállítását még a Magyar Nemzeti Múzeum dísztermében rendezték. 1896-ban a Lechner Ödön és Pártos Gyula által tervezett - ma is működő -épületbe költözött, amelyet októberben avattak fel. A múzeumban a magyar és a külföldi iparművészet kiemelkedő alkotásai kapnak helyet, számuk meghaladja a 60 ezret. A tárgyak műfajok szerint öt osztályra tagozódnak: bútor-, textil-, ötvösművészeti osztály, kerámia illetve üvegtár és az ún. kisgyűjtemények osztálya.

123 éve
1892. 09. 01-én, Elkészült a budai körvasút.
A gőzmozdonyok által vontatott szerelvények a Déli pályaudvartól a Margit körúton a mai Bem József utcán, a Duna parton át jutottak el Óbudára. Megépítését azÓbudain akkor még szép számmal meglévő malmok, üzemek tulajdonosai kezdeményezték. A gőzösök füstje,a teherkocsik zaja azonban kezdettől fogva zavarta a budai polgárokat, akik azonnal tiltakoztak a vasút ellen. Ennek nyomán 1896-ra megépült az Újpesti összekötő vasúti híd, s az óbudai üzemek teherforgalmát erre terelték. A második világháború, a budapesti hidak elpusztítása után egy időre újra éledt az óbudai - margitkörúti vasút, a szükségforgalom azonban 1950-ben, az Árpád-híd elkészültével, végleg megszűnt.

98 éve
1917. 09. 04-én, Megszületett Maléter Pál katonatiszt, az 1956. évi forradalom és szabadságharc honvédelmi minisztere, mártírja.
Malétert 1943-ban a keleti frontra vezényelték, ahol fogságba esett, majd partizánként harcolt. 1945 után a magyar hadsereg tisztjeként teljesített szolgálatot. 1956. október 31-én a honvédelmi miniszter előhelyettesévé nevezték ki, majd november 3-án honvédelmi miniszter lett. Aznap a szovjetek tárgyalási ajánlattal tőrbecsalták, letartóztatták. Szervezkedés kezdeményezése és vezetése, zendülés, valamint hazaárulás vádjával halálra ítélték és a fellebbezés lehetősége nélkül kivégezték. 1989-ben rehabilitálták, és méltó körülmények között újratemették. 1990-ben vezérezredessé léptették elő.

76 éve
1939. 09. 01-én, A II. világháború emléknapja.1939-ben Németország megtámadta Lengyelországot - és ezzel kezdetét vette a "II. nagy háború",

73 éve
1942. 09. 04-ém, Meghalt Móricz Zsigmond író, újságíró, szerkesztő, szerkesztő (Légy jó mindhalálig).
Valószínüleg szeptember 4-én halt meg, de a halálesete a Budapest VIII. ker. polgári halotti anyakönyv 1812/1942. folyószáma alatt 1942. szeptember 5-én került bejegyzésre. A XX. századi magyar realista próza kiemelkedő alakja. Móricz országos hírnevet a Nyugatban 1908-ban megjelent Hét krajcár című elbeszélése hozta meg. 1909-ben közzétette első novelláskötetét, Ady Endre üdvözölte, barátságuk szellemi szövetséggé vált. Üdvözölte a polgári forradalmat, és kezdetben reményeket fűzött a Tanácsköztársasághoz is. A kommün bukása után kizárták a Kisfaludy Társaságból, írásait egy ideig csak a Nyugat és az Est-lapok közölték. 1929 decembere és 1933 januárja között Babitssal közösen szerkesztette a Nyugatot.1939-ben megvette a Kelet Népe című lapot, s azt szerkesztette haláláig. Kiváló életművéből is kiemelkedik az Erdély - trilógia, a Légy jó mindhalálig, az Úri muri, a Rokonok és az Árvácska. Művészetével ő lett a magyar kritikai realizmus beteljesítője.

36 éve
1979. 09. 04-én, Budapesten meghalt Öveges József, fizikusprofesszor.
Öveges József ősei apai ágon legalább kétszáz évre visszamenően néptanítók voltak, ő maga 1919-ben szerzett tanítói diplomát. Elsősorban a matematikai és a fizika érdekelte, de bencés és piarista tanulmányait követően pappá is szentelték. Tanári pályája kezdete után hamar eldönötte, hogy az ifjúság számára szeretne tudományos-ismeretterjesztő könyveket írni, melyek előtérbe helyezik a fizika szépségét. Népszerű oktató volt, mert bármely bonyolult fizikai dolgot és kísérlet az egyszerű emberek nyelvén is képes volt elmagyarázni. 1945 után a Közgazdaságtudományi Egyetemen tanított, majd a Budapesti Pedagógiai Főiskolán volt tanszékvezető tanár. Több mint harminc könyvet írt, igazi népszerűségét azonban közkedvelt rádiós és televíziós sorozatainak köszönheti.

22 éve
1993. 09. 04-én, Kenderesen újratemették vitéz nagybányai Horthy Miklós altengernagyot.
Kenderesen újratemették vitéz nagybányai Horthy Miklós altengernagyot, a Magyar Királyság egykori kormányzóját, feleségét jószáshelyi Purgli Magdolnát és ifj, nagybányai Horthy Miklóst, a kormányzói pár kisebbik fiát.

18 éve
1997. 09. 05-én, Meghalt Kalkuttai Teréz anya Nobel-békedíjas Indiában élt, albán származású apáca, misszionárius.
Polgári nevén: Agnes Gonxha Teréz Anya 1950-ben alapította meg a "Szeretet Misszionáriusai" elnevezésű közösséget. A Nobel -békedíjat 1979-ben kapta a szegények, a nélkülözők, betegek és árvák közötti emberbaráti tevékenységéért. Először 1986-ban, majd 1989-ben járt Magyarországon, és akkor részt vett rendjének budapesti házalapításán. Közösségének 4 nővére telepedett le hazánkban. 1995 októberben jelent meg életrajzi műve Az egyszerű út címmel. 1996. október 1-jén Bill Clinton amerikai elnök az Amerikai Egyesült Államok díszpolgárává fogadta. Betegsége miatt 1997-ben visszavonult, 1997.09.05-én elhunyt. 1999. július 26-án Kalkuttában elkezdődött boldoggá avatásának folyamata, 2003.10.18-án avatta boldoggá II. János Pál pápa.

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © Magyar Krónika Rt.