A Magyarok Világkapcsolata  
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

 
 
 Január 2013.

Magyar Krónika,
 
Montreál

2011 éve

A háromkirályok vagy a napkeleti bölcsek ünnepe.
A betlehemi csillag útmutatása alapján Judeába mentek, hogy a zsidók újszülött királyának hódolatukat bemutassák. A karácsonyi ünnepkör utolsó napja. A vízkereszt, más néven háromkirályok vagy epifánia keresztény ünnep, amelyet általában január 6-án ünnepelnek. A római katolikus egyházban sok helyen a legközelebbi vasárnapon tartják azegyházi ünneplését. A nyugati kereszténység minden évben ekkor emlékezik meg a napkeleti bölcsekről, akik: Gáspár, Menyhért és Boldizsár. Ezeknek a neveknek mind január 6-án van a névnapja. A keleti keresztény egyházak Jézusnak a Jordán folyóban Keresztelő Szent János által való megkeresztelkedését ünneplik ezen a napon. Az ónaptárat használó keleti keresztény egyházak a Gergely-naptár szerinti január 19-én tartják, mivel a Julianus-naptár jelenleg 13 nap késésben van a Gergely-naptárhoz képest. Vízkereszt ünnepe a "karácsonyi tizenketted" (tizenkét napos ünneplés) utolsó napja és a farsang kezdete.

1979 éve

Vízkereszt napja Krisztus Jordán vizében való megkeresztelésének emlékére.
Ezen a napon volt a házszentelés, és ilyenkor írták fel a három napkeleti király nevének kezdőbetűjét az ajtóra. Már a XV. században jellegzetes magyar szokás volt a papság vízkereszt napi alamizsnagyűjtése. Krisztus Jordán vizében való megkeresztelésének, melynek emlékére országszerte szokás volt a víz- és házszentelés. A megszentelt vízzel még aznap behintették az állatokat, meglocsolták az istálló sarkait, az ólakat, az udvart, hogy megelőzzék a bajt, betegségeket. Házszenteléskor a pap megszentelte, megfüstölte a házat, utána az ajtóra felírták a G.M.B. betűket, a háromkirályok nevének kezdőbetűit, és az esedékes évszámot. Így vélték elkerülni a villámcsapást, a rontást, és általános védelmet biztosítottak maguknak. A XVI. század óta dokumentált szokás a csillagozás és a csillagének éneklése. Egyes vidékeken a mai napig is járnak gyermekek csillaggal háromkirályok képében köszönteni. További leírások itt.

.1012 éve

István fejedelmet a II. Szilveszter pápától kapott koronával Magyarország első királyává koronázták.
Egyes történészek szerint erre az eseményre december 25-én került sor. I. (Szent) István király (eredetileg Vajk, 969., Esztergom? 1038. augusztus 15., Székesfehérvár vagy Esztergom-Szentkirály az első magyar király. A Kárpát-medence magyar törzseit vagy fegyverrel, vagy békés úton hajtotta uralma alá, a lázadásokat pedig leverte. Uralkodása alatt a magyar törzsek szövetségéből létrehozta az egész Kárpát-medencére kiterjedő keresztény magyar államot. Az ezer éves magyar törvénytár az általa alkotott törvényekkel kezdődik, megszervezte meg a magyar keresztény egyházat. Minden év augusztus 20-án I. István király szentté avatásának napját ünnepeljük.

823 éve

Elindult a harmadik kereszteshadjárat Jeruzsálem visszafoglalásáért.
A hadjáratot Barbarossa Frigyes, II. Fülöp Ágost, II. Henrik és Oroszlánszívű Richárd indította. Nem jártak sikerrel, így 1192-ben békét kötöttek és Szaladdin kalifa engedélyezte a szent helyek látogatását.

847 éve

Először ült össze az angol parlament a Westminster Hallban.
A király először hívta össze az angol parlamentet, amelyen az urak és püspökök mellé meghívta a megyék és városok követeit is, két lovagot minden megyéből és két polgárt minden városból. Ez az első parlament az angol történelemben, melyben a közrend képviselői is ott ültek a főrendek mellett, hogy az államhatalomban részt vegyenek.

688 éve

Velencében meghalt Marco Polo kereskedő és utazó
1251-ben született. A selyem és fűszer felkutatásának reményében indult útnak és valószínűleg egészen Kínáig eljutott. Utazásai során Ázsia nagy részét megismerte, valamint szolgált a mongol uralkodó udvarában (1275-1292). Visszatérése után Velencében fogságba került, ahol úti beszámolóját egy fogolytársa jegyezte le.

554 éve

A Duna jegén megválaszott Mátyás király meglepő határozottsággal megkezdte kormányzását.
Az országos méltóságokba saját családja embereit emelte, legfontosabb tanácsadója az atyai barát, Vitéz János váradi püspök lett.

516 éve

Leonardo da Vinci először próbálta ki a maga által készített repülőszerkezetét.
A kísérlet nem járt sikerrel, de nem adta fel, jó pár év múlva újra próbálkozott. Az utókorra maradtak a jegyzetei és rajzai ezekről a próbálkozásokról.

311 éve

A sárosi kastélyban letartóztatták II. Rákóczi Ferencet, és több társával együtt a bécsújhelyi börtönbe kísérték.
A császári udvar tartott Rákóczitól, aki érzékenyen reagált a jobbágyság katonai elnyomására és a magyar nemesi sérelmekre.

234 éve

James Cook angol tengerészkapitány, felfedező megpillantotta a Hawaii-szigeteket. Oahu-nál a Hawaii-szigetek központi csoportját látták meg először, melyet Cook Sandwich-szigeteknek nevezett el az Admiralitás első lordjáról.

227 éve

Végrehajtották az első sikeres hőlégballon repülést a La Manche-csatorna felett.
Jean-Pierre Blanchard francia hőlégballonos feleségével és társával, John Jeffries amerikai fizikussal tette meg a látványosságszámba menő, nyaktörő légi kirándulást. 15 méter magas, 2200 köbméter térfogatú léggömbjükkel, kedvező széltől hajtva mintegy 2-2,5 óra alatt tették meg az utat Dover és Calais közöt.

189 éve

A magyar kultúra napja
1989 óta ünnepeljük, annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc ezen a napon fejezte be a Himnusz megírását.

171 éve

Megjelent a Kossuth Lajos szerkesztette Pesti Hírlap első száma.
A kiadó tulajdonosa Landerer Lajos volt. Az első Pesti Hírlap a reformkortól, 1841-től jelent meg a szabadságharc bukásáig, 1849-ig. A Kossuth Lajos által szerkesztett sajtótermék a korabeli ellenzék legjelentősebb orgánuma volt, mely a nemességhez szólt

136 éve

Bevezették az egységes mértékrendszert (méter, kilogramm, liter) az Osztrák-Magyar Monarchiában.
Ferenc József osztrák császár és magyar király 1874.04.17-én szentesítette az egységes mértékrendszer bevezetéséről szóló törvénycikket.

148 éve

Megkezdte működését a magyar tőzsde.
Pesten, a Pesti Lloyd Társulat Duna-parti székházában kezdte meg a működést. 1948. május 25-én a kormány feloszlatta a Budapesti Áru- és Értéktőzsdét, annak a Szabadság téri épületben megtestesülő vagyonát pedig állami tulajdonba vette. 1989 októberében kormánydöntés született a tőzsde újranyitásáról. A hatálybalépéssel egyidejűleg tűzték ki június 21-ére a Budapesti Értéktőzsde alakuló közgyűlését, amely eredményeként még aznap, 1990. június 21-én újra megnyitotta kapuit a Tőzsde.

125 éve

Elkezdődött az Eiffel-torony építése Párizsban.
Párizs jelképe, az Eiffel-torony Gustave Eiffel-ről (1832-1923), az építőről kapta nevét, akinek mellszobra ma is látható az északi pillér tövében. Az építmény a francia forradalom centenáriumára rendezett világkiállításra készült. 700 terv közül fogata el a zsüri 1886. június 12-én Eiffel mérnök művét, az építkezés 1887 január 26-án kezdődött, majd tiszteletreméltó gyorsasággal, 2 év, 2 hónap és 2 nap alatt fel is épült az torony. Az akkori szokásokkal ellentétben különös figyelmet fordítottak a biztonságra, egyetlen munkás sem halt meg az építkezés során. Megépültekor a világ legmagasabb építménye volt, és az is maradt 1929-ig, a New York-i Chrysler Building elkészültéig. Jelenleg a később felszerelt TV antennákkal együtt 326 méter és 75 centiméter magas. 15 000 különböző fémdarabját 2,5 millió kézzel formázott csavar tartja össze, melyek közül egyetlen egyet sem kellett újraformázni, annyira pontos munkát végeztek. 7,5 millió akkori frankba került, a torony minden egyes kilója 1 frankba.

111 éve

Létrejött Ausztrália.
Victoria, New South Wales, Queensland, South Australia, Western Australia és az Északi Terület gyarmatok egy nemzetben, Ausztráliában egyesültek.

82 éve

Elkezdődött az Empire State Building építése.
New York város jelenlegi legmagasabb, 102 emeletes, 381 méter magas épülete és egyik jelképe az Empire State Building. A terveket három építész, Shreve, Lamb és Harmon készítették. A telek megszerzése után 1930. január 22-én kezdődtek el a munkálatok. 3400 munkás dolgozott, főként európai bevándorlók és mohawk indiánok, hogy a torony hamarabb elkészüljön, mint a 42. utcában épülő Chrysler Building. A rohamtempóban 14 építőmunkás veszítette életét. Az épület rekordidő, alig több mint egy év alatt készült el, és 1931. május 1-jén adták át. Az 1940-es évekig a legtöbb irodának nem akadt bérlője az épületben, ezért az Empty State Building (Üres Állami Épület) gúnynevet aggatták rá. Az évtized végén építették fel a kerítést a legfelső kilátóterasznál, mert három hét leforgása alatt öt ember kísérelt meg öngyilkosságot azzal, hogy a mélybe vetette magát. 1945. július 28-án egy B-25 Mitchell bombázó repülőgép csapódott a toronyba, 14 ember halálát okozva. 1952-ben került az antenna a torony tetejére. Az építkezés egy évig és 45 napig tartott, heti hét napon át, még ünnepnapokon is. Így 4 és fél emelet készülhetett el egy hét alatt. Érdekesség: * 7 millió össz-munkaóra * 6500 ablak * 1860 lépcső* 365 000 tonna összsúly * 75 lift * Felhasznált anyagok: * 60 000 tonna acél * 10 millió tégla * 750 000 méter elektromos vezeték * 192,5 kilométer csővezeték * több mint 1600 kilométer telefonkábel * 5700 köbméter mészkő és gránit * Tervezett összköltség az építés idején: 50 millió dollár. Tényleges összköltség: 41 millió dollár. * Állagmegóvásra fordított összeg az elmúlt tíz évben: 67 millió dollár. * Alapterület: 1,076 hektár

79 éve

San Fransiscoban elkezdték Golden Gate-híd építését.
Az Amerikai Egyesült Államok második leghosszabb függőhídja, ami a Csendes-óceánt és a San Franciscó-i öblöt elválasztó szorost íveli át. A hatsávos út mellett a hídon gyalogosan is lehet közlekedni. Hosszúsága 2737 méter. Hídépítésen itt alkalmaztak a világon először biztonsági hálót - hídfőtől-hídfőig -, ez 19 munkás életét mentette meg.

66 éve

Megnyílt a II. világháború után Budapest első állandó Duna-hídja, a Kossuth-híd.
A híd 1946. január 15-én a gyalogosforgalom, január 18-án pedig a járműforgalom számára nyílt meg.

 

44 éve

A béke világnapja

A BÉKE Világnapját VI. Pál pápa kezdeményezésére ünnepeljük minden év első napján 1968 óta. Ez a nap arra figyelmeztet, hogy az előttünk álló új évben törekedjünk arra, hogy békében éljünk önmagunkkal, minden emberrel és mindennel az egész világon.

16 éve

Somogy napja
1498. január 6-án - a magyarországi vármegyék közül elsőként - Somogynak címer- és pecséthasználati jogot adományozott II. Ulászló király. Ennek emlékére a megyei közgyűlés 1996-ban ezt a napot Somogy napjává nyilvánította.

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © Magyar Krónika Rt.