A Magyarok Világkapcsolata  
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

 
 
 December 2012.

Magyar Krónika,
 
Montreál

952 éve
Székesfehérváron királlyá koronázták I. Béla herceget, aki testvérével, I. Andrással vívott háborút a trónért.

 I. András, akit 1047-ben koronáztak királlyá, Béla herceggel osztozott a hatalmon. Örökösévé és a Magyarország 1/3 területén létrehozott dukátus (hercegség) urává tette. A két testvér között 1057-ben romlott meg a kapcsolat, amikor I. András kiskorú fiát, Salamont királlyá koronáztatta és örökösévé tette. 1059-ben Béla herceg lemondott a koronáról. Lengyelországba menekült, ahol sereget gyűjtött és hazatérve 1060-ban háborút indított a trónért. I. András súlyosan megsebesült, fogságba esett és belehalt sérüléseibe. I. Béla trónralépése után Salamon anyjával együtt IV. Henrik német-római császár udvarába menekült.

707 éve
Székesfehérvárott a veszprémi és a csanádi püspök a Szent Koronával királlyá avatta Ottó bajor herceget.

A koronázásra azután került sor, hogy Vencel lemondott a magyar koronáról Ottó javára. 1261-ben született Henrik bajor hercegnek és Erzsébetnek, IV. Béla magyar király leányának gyermekeként. A hatalmon és a hercegi javadalmakon kénytelen volt megosztozni fiútestvéreivel. A német koronáért vívott küzdelemben szembekerült a Habsburgokkal. 1300-ban fegyverrel segítette II. Vencel cseh királyt, 1301-ben kibékült Habsburg Alberttel, és őt támogatta a koronáért folyó harcban. 1304-ben a Habsburgok oldalán vonult hadba II. Vencel ellen, majd ismét a cseh király oldalára állt, aki megtette fővezérévé. Így 1305-ben megkapta a hatalmában meggyengült Venceltől (III. Vencel néven Csehország és Lengyelország királya) a magyar koronázási jelvényeket, aki lemondott a magyar koronáról az ő javára. December 5-én Rádi Benedek veszprémi és Antal csanádi püspök Székesfehérvárott királlyá koronázta. Ez nem volt egészen szabályos, mivel a pápa akkoriban nevezte ki az új esztergomi érseket, aki Károly Róbert pártján állt, ezért Ottót nem volt hajlandó megkoronázni. VIII. Bonifác pápa még 1303-ban Vencel és Károly Róbert - a két trónkövetelő - küzdelmében Károly Róbert javára döntött, és Vencelt eltiltotta a királyi cím viselésétől. A pápai legátus kezdettől fogva Károly Róbert trónra juttatásán munkálkodott, akinek hívei 1307. júniusában már Budát is elfoglalták. Ottó Sziléziába ment, ahol megnősült, majd végleg visszatért Bajorországba, de a haláláig viselte magyar királyi címét.

536 éve
Aragóniai Beatrixot magyar királynévá koronázták Székesfehérvárott.
Beatrix Hunyadi Mátyás második felesége volt.

535 éve
Hunyadi Mátyás letette az esküt, mint cseh király.
III. Frigyes császár előtt Korneuburgban volt az eskütétel.

492 éve
Luther Márton nyilvánosan elégette a pápa kiátkozó bulláját, és ezzel végleg szakított a katolikus egyházzal
Luther, az Ágoston-rendi szerzetes, a szász választófejedelemség bibliamagyarázó professzora 1517. október 31-én Wittenbergben közzétett 95 tézisével indította el a reformációt, amely súlyos tudati válságot okozott a nyugati kereszténységben és az egységes egyház evangélikus és katolikus egyházra szakadt. Luther téziseiben elutasította a búcsúcédulák árusítását, elítélte a búcsú gyakorlatát, illetve a búcsúval való visszaéléseket, bírálta a bűnök pénzzel való megváltását. Luthert a pápa kiátkozta és kiközösítette, III. (Bölcs) Frigyes szász választófejedelem védelme alatt élt Wartburgban, ahol 1522-ben lefordította németre az Újszövetséget.

426 éve
Sir Thomas Herriot először vitt burgonyát Angliába Kolumbiából.

235 éve
Megszületett Madame Recamier, akiről a "rökamié" ülőbútort elnevezték.
Eredeti nevén Jean Francoise Julie, Recamier bankár felesége. A hölgy 1794-ben szalont nyitott, amely hamarosan a párizsi társadalmi élet egyik központja lett, és így meglehetősen nagy politikai befolyásra tett szert. Bár Napóleon megszorító intézkedései nem tettek jót a vállalkozásnak, a szalont mégis a végsőkig fenntartotta.

200 éve
James Madison, az Amerikai Egyesült Államok negyedik elnöke ismét győztesen került ki az elnökválasztásból.
Thomas Jefferson utódaként 1809. március 4-én iktatták be hivatalába, 1817-ig töltötte be az elnöki tisztséget.

200 éve
Peter Gaillard szabadalmaztatta a lóvontatású aratógépet.

196 éve
Megnyílt az Amerikai Egyesült Államok első takarékpénztára, a "Philadelphia Savings Fund Society".

177 éve
Megjelent Hans Christian Andersen első mesekönyve.

168 éve
Dr. Horace Wells először használt érzéstelenítést egy foghúzáshoz.
Nevető gáznak is nevezték az érzéstelenítő anyagot

164 éve

A forradalmi viszonyok között a Habsburg-ház az 53 éves I. Ferdinándot túlságosan gyenge kezűnek és elméjűnek tartotta, így a 18 éves Ferenc József került a trónra. A forradalom liberális és nemzeti követeléseinek elnyomására a katonai eszközök bevetésétől sem riadt vissza. 68 évig tartó uralkodását a demokratizálódás és a függetlenedési törekvések ellenzése jellemezte, mivel a Monarchia erejének megőrzését csak a korlátlan befolyásában látta.

135 éve
Edison New Jerseyben a nagyközönség számára is bemutatta a fonográfot.
Az első felvételen Edison maga mondja el a "Mary Had a Little Lamb" című mondókát.

102 éve
A párizsi motorkiállításon először mutatták be a nyilvánosság előtt a neonlámpát.

106 éve
Budapesten megnyílt a Szépművészeti Múzeum.
az 1906. december 1-jei felavatáson Ferenc József magyar király is részt vett. A múzeumot december 5-én nyitották meg a nagyközönség előtt. Az újonnan átadott épületben az addig különböző gyűjteményekben őrzött képzőművészeti alkotások kaptak helyet és egységes bemutatási lehetőséget.

106 éve
Párizsban megnyílt a világ első mozija (Cinema Omnia Pathe).

100 éve
A Ludwig Borchardt irányításával dolgozó német régészcsoport megtalálta Nofertiti portréját.

97 éve
Albert Einstein közzétette relativitáselméletét.

96 éve
A legnagyobb magyar vasúti katasztrófában 71-en haltak meg.
Ferenc József bécsi temetéséről a hazautazókat szállító gyorsvonat Herceghalomnál ütközött össze egy személyvonattal.

95 éve
A kanadai Halifax kikötőjében felrobbant az SS Mont-Blanc francia lőszerszállító hajó. 2 000 ember vesztette életét, 9 000 sebesült volt. 2 km2-es körzetben minden épület elpusztult. Ez minden idők legnagyobb nem-nukleáris balesete.

95 éve
Amerikai Egyesült Államok hadat üzent az Osztrák–Magyar Monarchiának.

1 hozzászólás
csmza
Ha az amerikai szavazók tudták volna, bogy a megválasztott elnökük nagyapja kínai ópiumkereskedők révén szerezte vagyonát és ezzel alapozta meg unokája karrierjét - másképp döntöttek volna. Nagy kár! Trianon átka is szelidebb lehetett volna

93 éve
Magyarországon megjelent a belügyminiszter rendelete az internálásról.
A rendelet szerint szerint őrizetbe veendők azok, akik az állam biztonságára vagy a közrendre és a közbiztonságra veszélyesek, aggályosak és gyanúsak, valamint gazdasági okokból károsak.

87 éve
A Magyar Rádiózás Napja
Az első magyar rádióadás emlékére. 1925 december 1-jén este 8 órakor indult meg avatóünnepséggel, majd hangversennyel a rendszeres rádiós műsorsugárzás. A műsort a csepeli szikratávíró állomás 2kW teljesítményű, Telefunken gyártmányú adója sugározta. A rádióadás kezdetben heti 50 órás volt.

87 éve
Felavatták az első magyar rádióstúdiót és megkezdődött a Magyar Rádió rendszeres adása. A budapesti Rákóczi úton volt a stúdió. A műsorsugárzás az 546 méteres középhullámon történt.

86 éve
Olaszországban Benito Mussolini adót vetett ki a vőlegényekre.

82 éve
Átadták a Nemzeti Sportuszodát a budapesti Margit-szigeten.

82 éve
60-an haltak meg Belgiumban szmog következtében.
A szmogkatasztrófa a belgiumi Meuse (Maas) folyó völgyében történt. Az Engis és Li?ge városok között tartósan megülő téli füstköd és a vegyi üzemekből származó fluorid gázfelhő 3 nap alatt 60 lakos halálát okozta.

66 éve
Megkezdődött az államosítás.
 A kormány stabilizációs programjának részeként állami kezelésbe kerültek a legfontosabb vállalkozások. Elsőként az öt legfontosabb nehézipari üzemet és a húszezer kilovoltamper kapacitású vagy ennél nagyobb erőműveket államosították.

60 éve
Először képződött Londonban gyilkos köd, ami a 'szmog' nevet kapta.
A 'szmog' szó a füst (smoke) és a köd (fog) angol szavak összevonása.

56 éve
A melbourne-i vérfürdő néven híressé vált vízilabdamérközésen a magyar csapat legyőzte a szovjeteket.
A vízilabda történetének leghíresebb meccse, amelyet a Szovjetunió elleni 4-0-s magyar vezetésnél néhány perccel idő előtt lefújnak, mert a medencében elszabadulnak az indulatok.

43 éve
Bemutatkozott a Boeing 747-es jumbo jet repülőgép.
Első útján 191 embert, elsősorban riportereket és fotósokat szállított Seattle-ből New York-ba.

42 éve
A csehszlovákiai népszámlálás adatairól megjelent újságcikk szerint több mint félmillió magyar élt az országban.
Az újságcikk szerint 572 568 magyar élt ebben az évben Csehszlovákiában, 621 588 fő pedig magyar anyanyelvűnek vallotta magát.

21 éve
Ukrajna lakossága döntő többséggel a Szovjetuniótól való elszakadás mellett döntött.I. (V.) Ferdinánd császár és király lemondott a trónról unokaöccse, Ferenc József javára.

20 éve
Svájc lakossága népszavazáson elutasította az EU-hoz való csatlakozást.

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © Magyar Krónika Rt.