A Magyarok Világkapcsolata  
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

 
 
 Október 2012.

Magyar Krónika,
 
Montreál

 

Október 1.


Zenei Világnap
Yehudi Menuhin világhírű hegedűművész kezdeményezésére és javaslatára az UNESCO október 1-jét A Zene Világnapjának nyilvánította. Mindez 1975-ben történt, azóta a világ minden pontján ezen a napon különös figyelmet szentelnek annak a csodának, amit zenének hívnak. http://www.imc-cim.org/index.php?option=com_content&task=view&id=191&Itemid=207


Habitat Világnap 26 éve,
A kifejezés az ENSZ Emberi Települések Bizottságára a Habitatra utal, amelynek elsődleges célkitűzése a települések életkörülményeinek minőségi javítására. A Habitat Világnap célja, hogy felhívja a figyelmet az egysédes cselekvésre annak érdekében, hogy a világon minden ember számára biztosítani lehessen a legelemibb emberi jogot, a kellemes otthont és lakáskörülményeket.


Az Idősek Világnapja 21 éve
Az ENSZ közgyűlés határozata alapján ezt a napot az idősek világnapjaként tartják számon.


Lisieux-i Szent Teréz, a külföldi missziók védőszentjének ünnepe 87 éve
A francia karmelita szerzetesnővér, a külföldi missziók védőszentje, illetve Franciaország második patrónája. Az 1873-1897 között élt Szent Teréz külön engedéllyel, 15 évesen lépett be a lisieux-i karmelita kolostorba, ahol gyenge egészségi állapota ellenére szigorú, önmegtartóztató életet élt. 1893-ban lett a novíciák mesternőjének helyettese és ekkoriban kezdett verseket írni. 1896-ban fogalmazta meg híres mondását: "Az én hivatásom a szeretet". Kőzben tüdőbaja súlyosbodott és tüdővérzést is kapott. Szeretett volna Indokínába, Hanoiba jutni, hogy ott missziós munkát végezzen, de a halálos kór elhatalmasodott rajta. 1925-ben avatták szentté. 1944 óta Franciaország második patrónájaként tisztelik.


A Kínai Népköztársaság nemzeti ünnepe 93 éve,
Kínában 1912-ben megdöntötték a monarchiát és kikiáltották a köztársaságot. Az 1920-as évektől zajló polgárháborút beszüntetve, 1937-ben nemzeti egységfront jött létre a japán megszállók ellen. A II. világháború után folytatódott a belháború, majd 1949. október 1-jén kikiáltották a Kínai Népköztársaságot Mao Ce-tung vezetésével.


A Ciprusi Köztársaság nemzeti ünnepe, 52 éve
 A Földközi - tenderi szigetország a XVI. századtól török, a XIX. század végétől pedig brit uralom alatt állt. Az erősödő függetlenségi mozgalom nyomására 1960-ban parlamenti választásokat tartottak, majd kikiáltatták Ciprus függetlenségét, annak ellenére, hogy a szavazást megelőzően felmerült egy esetleges Görögországhoz való csatlakozás lehetősége is. A függetlenséget ténylegesen 1960. augusztus 16-án mondták ki, de az erre vonatkozó kormányzati határozat úgy szól, hogy az ünnepet október első napján tartja Ciprus lakossága.


A Nigériai Szövetségi Köztársaság nemzeti ünnepe, 52 éve
A nyugat - afrikai terület a XIX. században került angol befolyás alá és 1861-ben Lagost brit koronagyarmattá nyilvánították. Az 1950-es években megindult gyarmatosítás elleni harc eredményeképpen Nagy -Britannia egy évtizedes vonakodás után végül hozzájárult a Nigériai Államszövetség függetlenségéhez. Az ország hivatalos neve ettől kezdve Nigériai Szövetségi Köztársaság.


Tuvalu nemzeti ünnepe, 34 éve
A Csendes - óceán kilenc mikronéziai korallszigetét a XIX. században fedezték fel; majd Nagy-Britannia 1892-ben megszállta, így 1915-ben koronagyarmat lett. Egy 1974-es népszavazás döntésének értelmében Tuvalu szigetei különváltak a szomszédos Gilbert - szigetektől. A terület 1978-ban eleinte belső autonómiát kapott, majd Tuvalu a brit Nemzetközösség keretében függetlenné vált még abban az évban.


Október 02.


Az erőszakmentesség és a béke világnapja 5 éve
Az ENSZ határozata szerint, Mahátma Gandhi születésének emlékére.


  A Guineai Köztársaság nemzeti ünnepét  54 éve ünneplik
A nyugat - afrikai terület a XIX: században került francia gyarmati uralom alá. 1946-tól tengerentúli területként a Francia Unióhoz tartozott. 1958-ban népszámlálást tartottak az országban, amelynek eredményeként október 2-án függetlenné vált Guinea.


Október 03.


A német egység napja, a Német Szövetségi Köztársaság nemzeti ünnepe 22 éveA második világháborúban vesztes Németországot 1945-ben megszállták a szövetséges hatalmak. A hidegháború korszakában,1949-ben az amerikai - brit - francia zónából létrejött a Német Szövetségi Köztársaság, míg az orosz zónában megalakult a Német Demokratikus Köztársaság. 1961-ben az NDK vezetőinek határozatára a Berlint kettéosztó határ mentén falat húztak. Ezt 1989 novemberében a nép lerombolta, és megindult az egyesítési folyamat. Miután a II. világháborúban szövetséges, majd megszálló országok vezetői megegyeztek az ország békés egyesítésében, 1990. október 3-án helyreállt a német állami és nemzeti egység: egyesült az NDK és az NSZK.


A Koreai Köztársaság nemzeti ünnepe 64 éve
Koreában 1945. augusztus 15-én ért véget a második világháború - az ország felszabadult a japán elnyomás alól. Ezután az északi szélesség 38. fokától délre eső területet - a szövetségesek egyezményének megfelelően - az amerikai csapatok, míg az északi országrészt szovjet csapatok szállták meg, hogy felügyeljék a japán haderők lefegyverzését és kivonulását. Ezzel Korea két részre szakadt. Délen - az 1948 májusában megtartott választások után - augusztus 8-án kikiáltották a Koreai Köztársaságot.


Október 04.


Assisi Szent Ferenc, a kereskedők, szegények, környezetvédők és az állatok védőszentjének ünnepe 784 éve
Ő Olaszország védőszentje, a kereskedők, a szegények, a szociális munkások, a környezetvédők és az állatok patrónusa. Az 1181-ben született Ferenc édesapja dúsgazdag posztókereskedő volt, aki fia ifjúkori léhaságait szó nélkül finanszírozta. A férfivá serdült Ferencet azonban sem az üzleti élet, sem a tanulás nem vonzotta. Nem úgy a katonáskodás: részt vett több háborúban, többször megsebesült. Spoletoi betegsége idején egy látomásában megjelent előtte Jézus Krisztus, aki felszólította, forduljon vissza. Ferenc ezután végleg felhagyott a léha élettel, nem törődve azzal, hogy apja kitagadta, rendbehozatta a Monte Subinco-i bencés szerzetesek Assisi közelében lévő templomát, és szegénységet hirdető követőivel rendalapítási kérélemmel fordult III. Ince pápához, aki ezt rneg is adta. A rend a szegénység erényén alapult és Ferenc halála után a közösségek gyorsan szaporodtak Itáliában, de misszióik eljutottak Angliába, spanyol, német és magyar földre is. Magyarországon először a XIV. században íródott Jókai-kódexben jegyezték le tetteit: prédikált a madaraknak, megszelídítette a városban garázdálkodó gubbiói farkast, testén viselte Krisztus sebeit. 1228-ban avatták szentté.


Az állatok világnapja 21 éve
 Assisi Szent Ferencnek, az állatok patrónusának emlékére ünneplik világszerte az állatok napját. Magyarországon ez alkalomból felvonulásokat rendeznek állattartók és állataik.


A Lesothoi Királyság nemzeti ünnepe 46 éve
A dél - afrikai Bászutóföld a XIX. században került brit uralom alá. 1884-től brit védnökségi terület volt, 1965-ben belső önkormányzatot kapott. 1966. október 4-én - mint alkotmányos monarchia - Lesotho néven vált függetlenné.


Október 05.


A pedagógusi jogok világnapja 46 éve
Az UNESCO és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet elfogadta a pedagógusi jogokról szóló, 150 paragrafusból álló határozatot. A dokumentum tartalmazza többek között a pedagógusok megbecsülésének szükségességét, előírja az ingyenes továbbképzést, s kimondja, hogy a pedagógusok jövedelmezése nem maradhat el az egyenértékű képesítést követelő más foglalkozásúak bérezésétől.


Raoul Wallenberg emléknapja 23 éve
A svéd diplomata - aki a II. világháború idején Magyarországon zsidókat mentett - 1945 januárjában tűnt el Budapesten, miután a szovjetek elhurcolták. Szovjet adatok szerint Wallenberg 1947-ben halt meg egy moszkvai börtönben. George Bush amerikai elnök 1989-ben jóváhagyta azt a határozatot, amely október 5-ét Raoul Wallenberg emléknapjává nyílvánította.


Október 07.


A zsidó vallás szerint Isten e napon teremtette a világot. 5773 éve
A zsidó naptár szerint Tishri 1.


Október 08.


Magyarok Nagyasszonyának ünnepe 116 éve 
A hagyomány szerint Szent István király halála előtt, Szűz Mária oltalmába ajánlotta koronáját és országát. Őseink ezt a felajánlást szent örökségként adták át nemzedékről nemzedékre. Vaszary Kolos bíboros, prímás kérésére a Szentszék is elismerte a Mária - tiszteletnek ezt a nemzeti jellegét, és XII. Leó pápa 1896-ban külön ünnepet engedélyezett, Szent X. Piusz pápa az ünnepet október 8-ára tette át. 1980-ban II. János Pál pápa ezen a napon szentelte fel a Szent Péter bazilika altemplomában az új magyar kápolnát, a Magyarok Nagyasszonya tiszteletére.


Október 09.


Postai világnap 138 éve
1874. október 9-én alapították az Általános Postaegyesületet, melyet később Egyetemes Postaegyesületnek neveztek. Az egyesület a nemzetközi postaszolgálat összehangolása, továbbfejlesztése érdekében jött létre. A 22 alapító ország között volt Magyarország is. Az egyesület 1948-tól az ENSZ szakosított intézménye, jelenleg több mint 160 ország a tagja.


Október 12.


A tojás világnapja
A Nemzetközi Tojásszövetség 1999-ben hirdette meg minden év októberének második péntekére a tojás világnapját, amelynek kapcsán több mint 30 tagországban rendezvények sorozata hívja fel a figyelmet a tojás nélkülözhetetlenségére.


Október 13.


Nemzetközi Suit up! Öltönyt fel! (Öltözz ki!) nap 3 éve
  Barney Stinson, az Így jártam anyátokkal (How I met your mother) című sorozat egyik szereplőjének tiszteletére, aki mindig, mindenhova öltönyben, nyakkendőben megy. A sorozat rajongói minden év október 13-án szépen kiöltözve jelennek meg bárhol, ahol egyébként is lennének.


Október 16.


A kenyér világnapja 11 éve
A svájci székhelyű Pékek Világszövetsége 2001-es kongresszusán döntött úgy, hogy október 16. legyen a KENYÉR VILÁGNAPJA. A világnap célja, hogy bemutassa a világ legfontosabb élelmezési cikkének - az életfontosságú ásványi anyagokat tartalmazó, fontos energiaforrásnak ?, a kenyérnek a jelentőségét. A világnapot már közel 30 ország ünnepli elsősorban karitatív jelleggel, mivel ezen a napon a pékek adományaikkal segítik a rászorulókat. Az ünnep alkalmat ad arra is, hogy a pékek áldozatos munkájára és a kenyér jelentőségére a nagyközönség figyelmét is felhívják.


Október 17.


A Szegénység elleni küzdelem világnapja 20 éve
1992-ben decemberében az ENSZ nyílvánította ezt a napot a Szegénység elleni küzdelem világnapjává.


Először rendeztek Oktoberfest-et Bajorországban. 202 éve
 A bajor királyság München város összes polgárát meghívta Ludwig koronaherceg és Therese von Sachsen-Hildburghausen esküvői ceremóniájára és az azt követő ünnepségre. A müncheni városfal melletti réten nagyszabású lovasversenyt hirdettek az esküvő alkalmából. Azóta hívják a mezőt Theresienwiesé-nek (Terézia-mező).


Október 24.


Az ENSZ világnapja 67 éve
 United Nation's Day, az ENSZ alkotmányának hatályba lépésének emlékére. Az ENSZ alapokmányát 1945.06.26-án San Fransiscóban írták alá, s még ugyanabban az évben október 24-én lépett hatályba. Az ENSZ létrejöttének és működésének célja - az alapokmány szerint ?, hogy fenntartsa a nemzetközi békét és biztonságot, fejlessze a nemzetek közötti kapcsolatokat, megoldja a gazdasági, szociális, kulturális vagy emberbaráti jellegű nemzetközi feladatokat, valamint hogy az egyes nemzetek által a közös célok elérése érdekében kifejtett tevékenységek egyeztető fóruma legyen.


A Magyar Operett Napja 10 éve
Kálmán Imre emlékére tartják ezen a napon.


Október 26.


Ausztria nemzeti ünnepe, az 1955-ös államszerződés évfordulója. 57 éve
Az osztrák Nemzeti Tanács 1955 október 26-án elfogadta és kihirdette az ország ?önkéntes, örökös semlegességéről? szóló alkotmányerejű törvényt, miután az Államszerződés értelmében a négy szövetséges megszálló hatalom utolsó katonai egységei is elhagyták az Osztrák Köztársaság területét.


Október 28

.
Az Animáció Világnapja 10 éve 
Megünneplését az ASIFA nemzetközi szervezete kezdeményezte 2002-ben.


Október 29.


Feloszlott a Török Birodalom, Törökország köztársaság lett. 89 éve
Első elnöke Mustafa Kemal, ismertebb nevén Kemal Atatürk, akit a modern Törökország megalkotójának tartanak. A köztársaság kikiáltásának emlékére október 29 Törökországban nemzeti ünnep.


Október 31.


Takarékossági Világnap
A világ Takarékpénztárainak 1924-ben tartott első kongresszusán hozott határozat értelmében minden év októberének utolsó munkanapján tartják világszerte. A Milánóban rendezett nemzetközi konferencián Európa, Ázsia, Ausztrália 28 országa takarékpénztárainak küldöttei fordultak a világ takarékpénztáraihoz, hogy ünnepeljék a jövőben október utolsó munkanapján A TAKARÉKOSSÁG VILÁGNAPJÁt. A Takarékbankok Világszervezetének (World Savings Banks Institute, WSBI) legfőbb célja a tagok képviselete a nemzetközi szervezeteknél, mint a Nemzetközi Valutaalap, a Világbank, az Európai Unió. A nemzetközi szervezetnek jelenleg több mint 80 országban vannak tagszervezetei.

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © Magyar Krónika Rt.