A Magyarok Világkapcsolata
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

 
 
 Április 16, 2007

Magyar Krónika
Bencsics Klára
Montreál

 

Vastagh György
(Szeged, 1834. ápr. 12. - Bp., 1922. febr. 21.)
festő

Vastagh Géza apja. Bécsben és Budapesten folytatott tanulmányok után Kolozsvárott, majd Bécsben és Bp.-en élt. Elsősorban arcképfestéssel foglalkozott (József főherceg, Klotild főhercegnő stb.), de oltárképeket (Alcsút) és népéletképeket is készített naturalista felfogásban (Fonó cigánynő, Gombaszedő lány). Ezenkívül freskót festett az Operaház számára (Bacchus-ciklus) Családi örökségem, nekem is egy fetménye , portré egy cigány gyerekről.

Koréh Endre
(Sepsiszentgyörgy, 1906. ápr. 13. - Bécs, 1960. szept. 20.)
operaénekes (basszus)

Noseda Károly, Molnár Imre, Palotay Árpád tanítványa. 1927-28-ban elvégezte a debreceni gazdasági akadémiátt. 1929-től a budapesti Operaház tagja. 1943-ban a bécsi Operaház vendége, majd 1946-tól haláláig tagja. Számos színpadon vendégszerepelt (a milánói Scalában, 1953-ban a New York-i Metropolitanban stb.), valamint 1948-ban zeneünnepségeken is részt vett (salzburgi ünnepi játékokon, Firenzében a Maggio Musicalén stb.). Mint oratórium- és hangversenyénekes is elismert nevet szerzett (Verdi: Requiem basszusszóló, Mozart: Requiem basszusszóló stb.). - Főszerepei:. Sarastro (Mozart: Varázsfuvola); Osmin (Mozart: Szöktetés a szerájból); Komtur és Leporello (Mozart: Don Juan); Rocco és miniszter (Beethoven: Fidelio); Daland (Wagner: Bolygó hollandi), őrgróf (Wagner: Tannhäuser), Fafner, Hunding, Hagen (Wagner: A Nibelungok gyűrűje); Marke (Wagner: Trisztán és Izolda); Gurnemanz (Wagner: Parsifal); Fülöp (Verdi: Don Carlos); Fiesco (Verdi: Simone Boccanegra); Ramphis (Verdi: Aida); Collin (Puccini: Bohémélet); Timur (Puccini: Turandot); Ochs (R. Strauss: Rózsalovag); Pimen és Varlam (Muszorgszkij: Borisz Godunov); Doszifej (Muszorgszkij: Hovanscsina).

Lehotay Árpád, Lehoczky
(Lőcse, 1886. ápr, 17 - Bp. 1953, okt. 19.)
Drámai színész

Gépészmérnöki oklevelet szerzett. Kaposvári pályakezdés után 1926-ban a Nemzeti Színház szerződtette, 1939-ben a Színiak. tanára lett. 1945 után a szegedi színház igazgatója, 1947-től a Belvárosi Színház rendezője és színésze, majd a   Vígszínház tagja. Rendkívül sokaldalú színész volt kitűnő beszédtechnikával. Eleinte szerelmeseket és ifjú hősöket játszott, majd bonyolultabb jellemszerepeket alakított klasszikus és modern drámában egyaránt. A 30-as évek végétől rendszeresen filmezett. - Főszerepei:  Ádám (Madách: A:ember tragédiája); Faust (Goethe); Theseus (Shakeapeare: Szentivánéji álom); Octavius Caesar és Marcus Antonius (Shakespeare: Julius Caesar); Cassio (Shakespeare: Othello); Prospero (Shakespeare: A vihar); Posa (Schiller: Don Carlos); Peer (Ibsen: Peer Gynt, II. rész); Cyrano (Rostand: Cyrano de Bergerac); Elemér gróf, Mokány (Kisfaludy: Csalódások); De Simrose, De Montegre (Dumas: A nők barátja); Peter (O'Neill: Amerikai Elektra).  Filmszerepei:. Az örök titok (1938), A beszélő köntös (1941), A szűz és a gödölye (1941), Isten rabjai (1942), Szováthy Éva (1943), Beszterce ostroma (1948), Talpalatnyi föld (1948), Mágnás Miska (1948), Úri muri (1949), Déryné (1951) 

Lorántffy Zsuzsanna
(? , 1600 körül - Sárospatak, 1660. ápr. 18.)

Zempléni nagybirtokos család sarja, 1616-tól I. Rákóczi György felesége. Sárospatak az ő hozományaként került a Rákócziak birtokába. Férje oldalán tevékenyen részt vett a családi birtokok kormányzásában, majd a Habsburg-ellenes hadjáratok idején a katonafogadásokban és csapatszervezésekben is. Kitűnő gazda és kertész, nagy pártfogója a kálvinista egyházi és iskolai intézményeknek. A pataki kollégium sorsa különösen szívügye volt. Férje halála után, 1648-ban Erdélyből Sárospatakra költözött, erre az időre esik a kollégium virágkora. Hazai és külföldi neves professzorokat (1650-ben Comeniust) hívott meg a kollégiumba, amelyet a ref. egyházi és pedagógiai megújulási törekvések központjává épített ki. Pártolta és segítette a puritánusokat, akik az orthodox egyházi irányzattal szemben a néptömegeknek az egyházi kormányzatba történő bevonását sürgették. Egyetlen vallásos tárgyú művében (Moses és a Prophaeták, 1641) kommentárokat közölt Bibliából vett idézetekhez. -

Jékely Zoltán
(Nagyenyed, 1913.ápr. 24 - Bp. 1982. márc.19.)
költő, író, műfordító


Áprily Lajos fia, Mikecs László sógora. 1931-35-ben az Eötvös-kollégium tagjaként a budapesti egyetemen magyar-francia-művészettörténeti szakon végzett. 1937-ben Olaszországba és Párizsba utazott, 1939-40-ben római ösztöndíjas volt. 1939-ben Baumgarten díjat kapott. A Nyugat "harmadik" költői nemzedékéhez tartozott. Korai költészete az elmúlás félelméről, a mulandóság szorongató élményéről beszél (Csontjaimhoz), ezt a természet eleven világa és a szerelem ellensúlyozza; verseiben az életöröm is megjelenik (Szép nyári zenekar). Érzékletes képekben idézi föl a főváros, főként Buda: a Városmajor, Zugliget hangulatát (Éjfél Budán, Téli éjszakák), az erdélyi városok és tájak emlékét, élményvilágát (Nagyvakáció az enyedi kollégiumban, Kalotaszegi elégia). Krúdy Gyula "ködlovagjainak" életérzését fejezi ki (Rezeda Kázmér búcsúja). Ihletője az emlék és az álom, de gondolati síkon is megküzd szorongató élményeivel: az erdélyi magyarság tragikus történetével (A marosszentimrei templomban) és azzal a nyugtalansággal, amelyet a törékeny emberi élet és a végtelen univerzum összehasonlítása okoz (Csillagtoronyban). regényeiben kalandosan romantikus eseményeket beszél el (A halászok és a halál, Kvár, 1947; Fekete vitorlás, 1958), ironikus történeteket ad elő (Felséges barátom, 1955; Bécsi bolondjárás, 1963). Angalit és a remeték (Kvár, 1944) c. színpadi játéka ironikus tündérkomédia, Fejedelmi vendég (1968) és A Bíboros (1969) c. drámái az erdélyi történelem eseményeit idézik föl. Esszéiben és tanulmányaiban erdélyi írókról és saját kortársairól rajzol költői színekben gazdag képet. (Új magyar irodalmi lexikon, Akadémiai Kiadó 2000. Második, javított, bővített kiadás.)

1888 Április 20.
(119 éve történt)

Megszületett Kelemen Aurél hatszoros magyar bajnok teniszező és sportvezető. 1926-ban az ifjúság számára megszervezte az első országos tenisztanfolyamot, majd 1927-ben - Magyarországon elsőként - a Városligetben fedett teniszpályát létesített, és bevezette a vörös salakos teniszpályát is.

1605 Április 20.
(402 éve történt)

Szerencsen a rendi országgyűlés Bocskai Istvánt választotta Magyarország fejedelmévé. Bocskai a Habsburgok és oszmánok tizenöt éves háborújában (1593-1606) 1604-től szabadságharcot vívott a Basta császári vezér által megszállt Erdély függetlenségéért. 1605. 11. 11-én királyi koronát kapott a török szultán képviselőjétől, de inkább volt a hajdúk fejedelme, mint a törökök kegyéből magyar király. 1605. 12. 12-én hajdúvitézeket telepített le és emelt nemesi rangra Szabolcs megye déli részén. Az 1606-ban megkötött bécsi és zsitvatoroki békék biztosították Erdély függetlenségét és a vallásszabadságot, azonban szentesítették a törökök hódításait is. Bocskai István 1606. 12. 29-én halt meg Kassán.

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | 2006 Magyar Krónika Rt.