A Magyarok Világkapcsolata
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

 
 
 Augusztus 29, 2006
Magyar Krónika
Bencsics Klára
Montreál

 

Aulich Lajos

(Pozsony, 1793. aug. 25. - Arad, 1849. okt. 6.): honvéd tábornok, honvédelmi miniszter. Császári tiszt volt, a Sándor-gyalogezred alezredese, 1848-ban honvéd ezredes, 1849. febr. 16-tól tábornok. Mint hadosztályparancsnok részt vett a felvidéki hadjáratokban, a tavaszi hadjáratban sikeresen harcolt az isaszegi csatában és Buda ostrománál. Görgey híve volt, 1849. júl. 14-től aug. 11-ig a szabadságharc utolsó hadügyminisztere, az aradi tizenhárom vértanú egyike. - Irod. Hamvay Ödön: Az aradi tizenhárom (Bp., 1899)

Asztalos István

(Mikeszásza, 1909. aug. 28. - Kolozsvár, 1960. márc. 5.): író, a romániai magyar széppróza jelentős képviselője. Szegény vasúti tisztviselőcsaládból született. A kolozsvári ref. gimnáziumban csak két osztályt végzett el, szülei tovább taníttatni nem tudták. Előbb erdőmunkás, napszámos, kőfaragó, végül szövőmunkás. Ezen az életpályán szerezte azokat az élményeket, amelyeket később novelláiban, 3 regényében feldolgozott. 1934-ben került Kolozsvárra, itt írta meg első regényét: Elmondja János (1939), melyben bátor és hiteles korképet rajzolt az 1930-as évek erdélyi társadalmáról. 1945-től 1950-ig a Falvak Népe, 1956-tól a Napsugár c. gyermeklap főszerk.-je. Novelláinak és regénycinek fő témája a falusi osztályharc és a városi munkásság építőmunkája. - Főművei:. Üröm (elb., Kolozsvár, 1940); Fekete macska (dráma, 1943); Feleselj kisfiam (két egyfelvonásos, Kolozsvár, 1945); Író a hadak útján ( Kolozsvár, 1946); Szél fuvatlan nem indul ( Kolozsvár, 1949); Tizennégy ökrös gondok (  Kolozsvár, 1951); Fiatal szívvel ( Kolozsvár, 1952); Vád és panasz (elb., Bukarest, 1954); Házunk tája (riportok, Kolozsvár, 1954); Emberség (elb., Kolozsvár, 1958); Megszépült öregség (elb., Kolozsvár, 1959); Bátor fiúk  . (Kolozsvár, 1959). Műveinek ötkötetes gyűjteménye 1962-ben jelent meg.

Haraszthy Ágoston

(Futak., 1812. aug. 30. - Corinto, 1869. júl. 22.): utazó, földrajzi író és szőlész. Jogi pályára készült, de a magyar testőrség soraiba lépett, majd József nádor titkára lett. Az 1830-as években bejárta É-Amerikát s megírta úti tapasztalatait. 1848 előtt családjával Amerikában telepedett le. Kaliforniában főleg szőlőtermeléssel foglalkozott, jelentős szerepe volt a kaliforniai szőlőkultúra kialakításában. Képviselőként tevékeny részt vett a politikai életben is. 1868-ban Nicaraguába költözött és fűrészmalmokat létesített. Ő létesítette a később Saul City nevű Haraszthy-falvát. Folyóba zuhant és belefulladt. - Műve. Utazás Éjszak-Amerikában (I-II. Pest, 1844). Irod:.Sztáray Zoltán: H. Á. a kaliforniai szőlőkultúra atyja (San Bernadino, 1964).

Szigeti József

(Bp., 1892. szept. 5. - Luzern, 1973. febr. 20.): hegedűművész. Gyermekkorában Hubay Jenőnél tanult hegedülni a budapesti Zeneakakadémián. 1905-ben Berlinben és Drezdában, 1906-ban Londonban nagy sikert aratott szerepléseivel. 1906-tól Angliában élt és mint pedagógus is hírnevet szerzett. 1917-1924 között Genfben a konzervatóriumban tanított.  1925-ben először hangversenyezett az USA-ban, ahol 1926-ban telepedett le. Századunk első felének nagy zeneszerzői, Sztravinszkij, G. Enescu, Ravel, Prokofjev műveinek megismertetésében jelentős szerepe volt. Bartók Első rapszódiájának zongora-, majd zenekarral kísért változatát ajánlotta Szigligetinek,   akivel 1939. jan. 9-én a New York-i Carnegie Hallban mutatta be a Kontrasztok c. kamaraművének első, kéttételes változatát, majd 1940 áprilisában a végleges, háromtételes változatot is kettejük, valamint Benny Goodman klarinétművész társaságában vette hanglemezre. Bartókkal adott hangversenyt a New York-i Congress Hallban. Együtt készítettek átiratot Bartók Gyermekeknek c. sorozatának 7 darabjából Magyar népi dallamok címmel. A hidegháború időszakának kezdetén "nemkívánatos elemnek" számított, egy ízben internálták is. 1951-ben megkapta az amerikai állampolgárságot, de nemsokára végleg Svájcba költözött. A hangversenyezést az ötvenes évek végén abbahagyta. 1932-től a II. világháború kitöréséig többször lépett fel Mo.-on,  . 1963 őszén a Weiner-Bartók-fesztivál díszelnökeként járt Bp.-en és módszertani előadást tartott. A római Accademia di Santa Cecilia tagja volt. Gazdag diszkográfiája múzeális érték. Művei megjelentek m. fordításban is. - M. With strings attached. Reminiscences and reflections (önéletrajz, New York, 1947; London, 1949; Zürich, 1962;   

Kálnoky László

(Eger, 1912. szept. 5. - Bp., 1985. júl. 30.): író, műfordító, Baumgarten-díjas (1947), József Attila-díjas (1963, 1972),
Robert Graves-díjas (1970). Szülővárosában érettségizett 1930-ban, s a bp.-i Pázmány Péter Tudományegy. jogi karára iratkozott be. Tanulmányait másodévtől az Egri Jogak.-n folytatta, Pécseit szerzett államtudományi doktorátust 1935-ben, s köztisztviselő lett az egri városházán. Húszéves koráig szinte egész Ny-Európát bejárta. Ízlését Baudelaire, Verlaine és a Nyugat nagy nemzedékének költői alakították. Első verseskötete 1939-ben jelent meg (Az árnyak kertje, Bp.). A kötetről Weöres Sándor írt érzékeny bírálatot a Nyugatban. 1941-ban bp.-i min.-i állást kapott. Súlyos tüdőbetegsége miatt két évet töltött szanatóriumban. Élményeiből fakadt a Szanatóriumi elégia (Magyar Csillag, 1943), Kemény Simon méltatta Az Újságban. 1945 után főelőadóként dolgozott a Belügymin.-ban, majd ugyanitt könyvtáros. 1953-ban a min. átszervezésekor elbocsátották. 1949-től majdnem egy évtizeden át csak fordításai jelenhettek meg, szinte teljesen kiesett az irodalmi köztudatból, egykötetes költőként tartották számon. 1954-1957 között a Szépirodalmi Könyvkiadó lektora volt, 1957-től szabadfoglalkozású író. 1939 és 1956 között írt költeményeinek egy részét megsemmisítette, az 1957-ben megjelent Lázas csillagon c. versválogatását szigorú öncenzúrának vetette alá. Az Élet és Irodalomban 1960-ban megjelent A kegyelet oltára c. szatírája botrányt kavart. Támadóihoz szóló válaszversét nem közölték. Újra elhallgatott, csak fordításai jelentek meg. A hatvanas évek végétől kezdődött lírájának nagy korszaka. A Letépett álarcok c. kötetében (1972) a kemény keserűség épp oly hitelesen szólal meg, mint az erkölcsi igényesség. A múltról, egri élményeiről írt egyes szám első személyben egy versciklusában (Egy magánzó emlékirtaiból), amelyet a Kortárs közölt 1978. aug. és 1979. ápr. között. A ciklust önirónikusan Homálynoki Szaniszló alakjában folytatta: Egy hiéna utóélete és más történetek (1982). Világirodalmi érdeklődésének tágassága bizonyosodott be kiváló műfordításaiban. A XV.-től XIX. századig fogta át a világirodalom kiemelkedő alkotásait. Közel harminc évig lakott a Krisztinavárosban (Mészáros u. 30. sz.) 1977-ben költözött az Őrmezei lakótelepre a Menyecske utcába. Egerben a Vitkovics-házban tiszteletére emlékkiállítás nyílt 1990.ápr.24-én.

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | 2006 Magyar Krónika Rt.