A Magyarok Világkapcsolata
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

 
 
 Augusztus 15, 2006
Magyar Krónika
Bencsics Klára
Montreál

 

Bláthy Ottó Titusz

(Tata, 1860. aug. 11. - Bp.. 1939. szept. 26.): gépészmérnök, az elektrotechnika kimagasló úttörője, az  Magyar Tudományos Akamédia. Tagja. Főiskolai tanulmányait a bécsi műegyegyetemen végezte. 1883-ban a Ganz-gyár újonnan létesített villamossági osztályába lépett.  Munkakörében felismerte a mágneses Ohm-törvény gyakorlati alkalmazását, s ennek segítségével, a külföldet megelőzve gépeit számítások alapján méretezte. Az 1884-i torinói kiállításon ismerte meg a Gaulard-Gibbs váltakozó áramú elosztórendszert. Ennek fogyatékosságait átlátva 1885-ben  alapszabadalmat jelentett be párhuzamos kapcsolású, tetszőleges áttételű, váltakozó áramú induktorok alkalmazásán alapuló áramelosztó rendszerre. Még ugyanez évben induktorait zárt vasmaggal látta el. Ezzel megszületett a mai transzformátor. Bláthy oldotta meg a világon elsőnek a váltakozó áramú generátorok párhuzamos kapcsolásának addig megoldhatatlannak tartott problémáját 1889 végén kerültek forgalomba az első indukciós wattóra-számlálók (áramfogyasztás-mérők), melyek ugyanúgy, mint az 1884-ben kifejlesztett wattmérők, szabadalmai szerint készültek és az egész világon elterjedtek. Jelentős érdemei vannak az egyfázisú, soros kapcsolású kommutátoros motorok kifejlesztése körül (1890-91)  1891-ben a villamosművek üzemi feltételeinek megfelelő önműködő fordulatszám-szabályozót szerkesztett vízturbinák számára.. 1912-ben szabadalmaztatta az áramszámlálók hitelesítésére szolgáló sztroboszkopikus eljárást. Maradandó érdemei közé tartozik a nagyvasúti villamosmozdonyok fázisváltójának tökéletesítése. Magyar és idegen nyelven írott szakcikkeinek száma félszázra tehető. 1917-ben a budapesti és a bécsi műegyetem tiszteletbeli  műszaki doktora lett. Az MTA 1909-ben a Wahrmann-, 1935-ben a Marczibányi-díjjal tüntette ki. Rendkívül sokoldalú egyéniség volt. Nagy nyelvtehetsége kiváló fejszámoló-képességgel párosult; mint bonyolult sakkfeladványok szerzője, 1889-ben Lipcsében adta ki Vielzügige Schachaufgaben c. második kiadást megért könyvét, mellyel megelőzte korát; megállapításainak túlnyomó része ma is időtálló. Emlékezetére a Magyar Elektrotechnikai Egyesület 1958-ban " Bláthy-díj" néven évenként kiosztásra kerülő kitüntetést alapított.

Clark Ádám

 (Edinburgh, Skócia, 1811. aug. 14. - Buda, 1866. jún. 23.): angol mérnök. 1834-ben Széchenyi Istvánnal jött Magyarországra a Duna szabályozásához szükséges gépek felállítása végett, majd visszatért hazájába. 1839-ben megbízást kapott, Tierney Williamtől   a Lánchíd tervező főmérnökétől a híd felépítésének vezetésére, amit 1842-49 között hajtott végre. Magyarországon telepedett le. 1847-ben az országos közlekedési bizottság tanácsadója, 1848-ban Széchenyi mellett a közmunkák minisztériumának műszaki tanácsosa volt. A szabadságharc idején, mikor Hentzi osztrák tábornok szorult helyzetében fel akarta robbantani a Lánchidat, Clark kinyittatta a Duna és a Lánchíd lánckamrái közt levő zsilipeket, a szivattyúkat pedig összetörette. A lánckamrákhoz így nem lehetett hozzáférni, ezért Hentzi a puskaporos hordókat magára a hídra rakatta. Máj. 21-én a hordókat felrobbantották, de a hídban nem sok kárt tudtak tenni, 1852-ben megtervezte a budai alagutat, s azt 1857-re elkészítette.    

I. Ferenc József

(Bécs, 1830. augusztus 18. - Bécs, 1916. november 21.) osztrák császár, magyar király, 1848-tól haláláig, 68 éven át uralkodott.
Ferenc Károly főherceg fia. 1848. december 2-án a gyengeelméjű V. Ferdinánd lemondatását követően 18 évesen került trónra, elsősorban anyja, Zsófia főhercegnő (egyes források szerint rossz szelleme) ambícióinak köszönhetően. Fiatal kora ellenére felelőssé tehető az 1848-49-es szabadságharcot követő megtorlásért, bár annak fő irányítója Schwarzenberg herceg miniszterelnök volt. Az 1867-es kiegyezést követően Magyarországon is megkoronázták. 86 évesen az I. világháború harmadik évében halt meg. Munkabírása, mély vallásossága és uralkodói hivatástudata egyaránt legendás volt. Politikai nézeteit tekintve ókonzervatív, gondolkodását a birodalmi szellem hatotta át, és sosem értette meg a 19. század végének nemzeti mozgalmait. Merevsége ellenére meglepő módon képes volt alapvető változtatásokra, ha meggyőzték arról, hogy a birodalom fenntartása érdekében ez szükséges: erre példa az 1867-es kiegyezés Magyarországgal, az alkotmányosság elfogadása (bár a hadsereg feletti rendelkezéshez mindvégig ragaszkodott), az általános választójog bevezetése az osztrák tartományokban.
1854-ben vette feleségül 16 éves német unokahúgát, Erzsébet bajor hercegnőt (Sissit). Öccsét, Miksa mexikói császárt 1867-ben kivégezték Mexikóban, két évtized múlva fia, Rudolf öngyilkosságot követett el, feleségét egy anarchista merénylő ölte meg Genfben, unokaöccsét, Ferenc Ferdinánd trónörököst 1914-ben egy szerb nacionalista ölte meg Szarajevóban.

Feleki Kamill (Feleky Camill)

(Törökbálint, 1908. aug. 21. - Bp. 1993. okt.18.): színész. 1926-ban felvették Rákosi Szidi színiiskolájába. Rendkívüli tánctehetségének köszönhetően 1927-től másod-tánckomikusi szerepkörben szerződtette a Király Színház. Akrobatikus ügyességét tudatosan fejlesztette. A Barokaldi Cirkusz híres Boross bohócától vett órákat. 1929-ben külföldre szerződött. Artistaként excentrikus tánc számaival, mint Camillo Feleky a csodatáncos, hódított Európa előkelő lokáljaiban. Hazatérése után, 1931-től a zenés színpadok táncoskomikus sztárja, de szívesen vállalt szerepet a nagy prózai színházak zenés produkcióiban is. Filigrán alkata, apró termete, kedves beszédhibája, boszorkányos tánctudása sokáig meghatározta szerepkörét.  A jelző nem túlzás: zseniálisan táncolt. Amikor feleségével, Finikével Budapesten tánciskolát alapítottak, sokan próbálták ellesni tőlük a fortélyokat. Több mint 40 éven át tartó, legendás házasságuk nélkül Feleki Kamill pályája nem lett volna ennyire kiegyensúlyozott és sikeres. Pasaréti házukba meghívást kapni és autogram-abroszukat aláírni nagy megtiszteltetést jelentett.
Aki azonban bekerült Kamillka "beszüntető noteszébe", azzal büntetése lejártáig szóba sem állt. Pályája során többször sértetten távozott a Fővárosi Operettszínháztól, melyhez legnagyobb sikerei - Kálmán Csárdáskirálynőjének Miskája, Lehár Luxemburg grófjának Sir Basilja, Herman Hello, Dolly!-jának Vandergelderje és Kander Kabaréjának Schultz ura, mellyel 1978. június 9-én elbúcsúzott a színpadtól - kapcsolódtak. Alapításától megszűnéséig meghatározó színésze volt a Nagymező utca másik teátrumának, a Petőfi Színháznak. Prózai szerepeit - köztük Molnár Ferenc Harmónia című darabjának Korbély tanácsosát, A doktor úr Puzsérját, Neil Simon A Napsugár fiúkjának Willie Clarkját - éppúgy tökélyre vitte, mint a zenéseket. Sok tévéjáték mellett Gárdos Péter Uramisten című filmje is fantasztikus alakítása miatt felejthetetlen.
Kossuth-díjas (1953), érdemes (1952) és kiváló művész (1961). 1986-ban Gárdos Péter Uramisten c. filmjében nyújtott teljesítményéért elnyerte a chicagói filmfesztivál legjobb férfialakításáért járó díjat. 1991 óta a Fővárosi Operettszínház örökös tagja.    
Híres  színdarab szerepei meghaladják a negyvenet, filmszerepei a húszat és  legalább annyi TV -re írt darab  és még számtalan show-műsor, szilveszteri kabaré és esztrádműsor szereplője.

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | 2006 Magyar Krónika Rt.