A Magyarok Világkapcsolata
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

 
 
 Március 27, 2006
Magyar Krónika
Bencsics Klára
Montreál

 

Pécsi Sándor
(Sajószentpéter, 1922. márc.18. - Bp. 1972. nov.4.): színész.

 Jogi tanulmányokat folytatott, majd jegyzőgyakornokként, ill. a Hunnia Filmgyár rendező-gyakornokaként dolgozott. 1944-ben elvégezte a Színészeti Akadémiát,   1945 végén Miskolcra szerződött, 1946-tól a Várkonyi Zoltán vezette Művész Színház tagja lett. 1948-tól korai haláláig a Madách Színház művésze volt. Pályája kezdetén elsősorban operettek és vígjátékok karakterszerepeiben tűnt fel, később vált érett jellemszínésszé. Alakításaira a bravúros beszédtechnika, az érzelemgazdagság, a tökéletes átélés és a derű volt jellemző. Képes volt robbanékony temperamentumát alárendelni a szerep szerinti követelményeknek. Színpadi fegyelmezettségének csúcsa Eddie Carbone megformálása volt Arthur Miller Pillantás a hídról c. darabjában. Művészetét 1951-ben és 1953-ban Kossuth-díjjal, 1961-ben érdemes művész, 1968-ban kiváló művész kitüntetéssel ismerték el. 

Hamvas Béla
Eperjes, 1897. márc. 24. - Bp., 1968. nov. 7.: filozófus, író.

Tanulmányait a budapesti  egyetem bölcsészkarán végezte. A húszas évek elején a Szózat, majd a Budapesti Hírlap munkatársa volt. A Fővárosi Könyvtár tisztviselője (1927-1948). 1936-36-ban Kerényi Károllyal megalapította a Sziget c. folyóiratot és szellemi műhelyt, 1937-ben feleségül vette Kemény Katalint. 1951-től 1964-ig, nyugdíjazásáig az Erőműberuházási Vállalat inotai, tiszapalkonyai és bokodi munkahelyein raktárnoki, gondnoki munkát végzett.!! - Mint író és gondolkodó a metafizikus vallásos, a történelemmel, a fejlődés eszméjével szembeforduló tradicionalizmus képviselője volt. Irodalmi, esztétikai, filozófiai, lélektani, szociológiai és tudományelméleti tárgyú esszéi, tanulmányai és bírálatai a húszas évek végétől jelentek meg a legkülönbözőbb világszemléletű folyóiratokban. Egyik kiemelkődő gondolkodója a magyar irodalomnak. 1945 után előadásokat tartott, kiadványsorozatot szerkesztett (Egyetemi Nyomda Kis Kiadványai) a szellemi- és természettudományok neves hazai és külföldi szerzőinek írásaiból. Feleségével, Kemény Katalinnal közösen könyvet írt a magyar avantgardista képzőművészetről. Nézeteit marxista oldalról Lukács György és Keszi Imre bírálta és ennek következtében haláláig nem adták ki műveit -  "Az Ég hatása jónak lenni,a Föld hatása a bőség, az Ember hatása a rend. Mindenkinek egyetlen dologra van szüksége:igazan élni." Hamvas Béla.

Zilahy Lajos
Nagyszalonta 1891. márc.27. - Újvidék, 1974. dec.1.): író, szerkesztő

Budapesten jogot végzett, ügyvédi irodában dolgozott. A Magyar Figyelő és a Déli Hírlap munkatársa volt. 1920-tól színdarabjaival, 1922-től regényeivel tűnt fel. 1925-től a Kisfaludy Társaság tagja. 1935-ben közelíteni akarta a népi írók és Gömbös Gyula nézeteit. Kezdeményezése, az Új Szellemi Front, azonban kudarcot vallott. Szembefordult a fasizmussal, társadalmi reformokat hirdetett, alapítványt létesített tehetséges fiatalok részére ("A kitűnőek iskolája"). 1947-ben az Egyesült Államokba távozott. 1973-ban haza akart települni feleségével, Bárczy Piroskával. Ebben hirtelen halála akadályozta meg. Hamvait a Farkasréti temetőben helyezték el. 1989-ben posztumusz visszakapta MTA tagságát. Életműve híven tükrözi a középosztály érzés- és gondolatvilágát. Olvasmányos, könnyed stílusa, finom humora, mértéktartóan idilli leírásai kezdettől megteremtették számára a közönségsikert. 11 művéből készült film. :

KosztolányiDezső
Szabadka, 1885. márc. 29. - Bp., 1936. nov. 3.: költő, író, műfordító, újságíró.

A Nyugat első nemzedékének kiemelkedő alakja.  Tanulmányait szülővárosában kezdte. 1900-tól, ekkor ötödik gimnazista, rendszeresen írt verseket, amelyekből az első a Budapesti Naplóban 1901. okt.-ben látott napvilágot, ezután a helyi lapokban hamarosan újabbak is meg-megjelentek már. 1903-06-ban a budapesti.  egyetemen magyar-német szakos bölcsészhallgató. A kezdő írók indulását előmozdító nevezetes Négyesy-szeminárium stítusgyakorlatain ismerkedett meg, majd barátkozott össze Babits Mihállyal, Juhász Gyulával, Oláh Gáborral. Írói pályájához itt kapta az utolsó indítékot, meggyőződött tehetségéről és megszilárdult hivatástudata.  Több idegen nyelvet sajátított el, így olaszul, franciául, németül, angolul és spanyolul beszélt. A Nyugatnak megindulásától egyik vezető munkatársa. Első verseskötete 1907-ben (Négy fal között), elbeszélés gyűjteménye 1908-ban (Boszorkányos esték) jelent meg. Nemcsak szépíróként működött, hanem publicistaként is, egyetemista korától kezdve. Számos napilap és folyóirat részére írt vezércikkeket, tárcákat, irodalmi és színházi kritikákat. Teljes politikai elkötelezésre nem volt hajlandó, így a haladó polgári, a szociáldemokrata és a katolikus lapokba egyaránt dolgozott. Sokat utazott mind Magyarországon , mind Ny-Európa különböző országaiban. 1910-ben ismerte meg Harmos Ilona színésznőt, akit 1913-ban feleségül vett. Az I. világháború pusztításai és oktalan véráldozatai megrázták .A háború  után rövid ideig az Új Nemzedék munkatársa, annak a Pardon rovatnak a szerkesztője,  majd a Pesti Hírlapnál folytatta tevékenységét. A Petőfi Társaság tagja lett, de csakhamar kilépett innen. A 20-as években egyre-másra jelentek meg verseskötetei, elbeszélés gyűjteményei és regényei. Itthon és külföldön egyaránt elismerték: A véres költő c. regényét az MTA Péczely-díjjal jutalmazta, Thomas Mann megkülönböztetett figyelemmel és barátsággal érdeklődött iránta. József Attilát szeretettel segítette és támogatta .  Tagja volt a Kisfaludy Társaságnak (1928), a La Fontaine Társaság társelnöke, a magyar. PEN Club első elnöke (1930). Munkásságában a 20-as évek végétől haláláig a rövid prózai műfajok és a líra foglalták el a központi helyet. A 30-as évek elején rákbetegség támadta meg, felváltva kezelték hazai intézetekben és Stockholmban, megmenteni nem lehetett. Írói és újságírói tevékenységét élete utolsó hónapjától eltekintve - mindvégig folytatta. A polgári gondolkodás és életforma egyik legkitűnőbb művészi kifejezője és összefoglalója. Humanizmus és játékosság sajátosan kapcsolódik össze műveiben.   A magyar nyelv fennmaradásáért és tisztaságáért szenvedélyesen harcolt cikkeiben. Műfordításaival Shakespeare, Oscar Wilde, a modern Ny-európai költészet megismertetésére törekedett. Édes Anna, Pacsirta, Aranysárkány c. regényeit filmre vitték. Verseit, elbeszéléseit és regényeit több idegen nyelvre fordították.

Asbóth Oszkár
A helikopter feltalálója    Pankota, Arad megye, 1891. március 31.- Budapest, 1960. február 27.

Aradon nevelkedett és itt kezdte repülőgépsárkány-kísérleteit 1908-ban. Mint korának több kísérletezőjét, a repülőgépek mozgásának stabilizálása foglalkoztatta, ennek megoldására több szerkezetet készített. Egy ilyen modelljét elküldte Bécsbe a Légjáró Csapatok parancsnokságának, így neve ott is ismertté vált.
1928-tól folytatta azokat a függőlegesen felszálló repülőgépkísérleteket, amelyeket 1917-től Petróczy-Kármán-Zurovicz tervei szerint, gyors, függőlegesen felemelkedő, emelőcsavaros megfigyelő kosarakkal a hadsereg részére végeztek. Elértek közel egy órás föld feletti lebegést is, de szerkezetei a merev csavarok miatt,  haladó mozgásban vagy erősebb oldalszélben már instabillá váltak. Asbóth Oszkár rendkívül jó íráskészségével, sokirányú nyelvtudásával és jó üzleti érzékkel ezeket a kísérleteit az egész világon publikálta, így a nagy világlapok sűrűn beszámoltak a világ első sikeres "helikopter-repüléseinek" minősített hírekről .

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | 2006 Magyar Krónika Rt.