A Magyarok Világkapcsolata
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

FÓRUMOK  ::  HUMOR
 
 November 21. 2005

Magyar Krónika, november 21.
Bencsics Klára
Montreál

Kéthly Anna

(Bp., 1889. nov. 16. - Blankerberge, Belgium, 1976. szept. 7.): szociáldemokrata politikus, magántisztviselő

1917-ben a Magántisztviselők Orsz. Szövetségének tisztviselője, majd alelnöke lett. 1919 végétől a szociáldemokrata nőmozgalom egyik vezetője volt, a Központi Nőszervező Bizottság tagja, a Nőmunkás c. lap felelős szerkesztője. Később rendszeresen írt a Népszavába és a Szociáldemokrata Füzetekbe is. 1920-ban belépett az MSZDP-be.  Nagy tekintélyt és befolyást szerzett meggyőző fellépésével. 1922-től 1948-ig a pártvezetőség tagja, országgyűlési képviselő. Főként szociális kérdésekkel foglalkozott. Tanulmányai a Szociáldemokrata Füzetekben és a Szocialista Tudás Könyvtárában jelentek meg.  1945 után fokozatosan szembekerült az SZDP politikai irányvonalával, s a jobboldal egyik vezetője lett. 1948. márciusában kizárták az SZDP-ból, mert ellenezte a két munkáspárt egyesülését. 1949-ben a koncepciós perek során letartóztatták, 1954-ben amnesztiával szabadult, 1956. okt.-ben, a forradalom és szabadságharc idején részt vett az SZDP újjászervezésében, nov. 3-4-én államminiszter a második Nagy Imre-kormányban. 1956. novemberben a II. Internacionálé bécsi értekezletére utazott ki és nem tért vissza Magyarországra.  Belgiumban telepedett le. Bekapcsolódott az emigrációs mozgalomba, az ún. Magy. Forradalmi Tanács elnöke lett. 1957-től 1964-ig szerkesztette  a Londonban megjelenő Népszavát. Bibó István őt tekintette a Nagy Imre kormány egyetlen külföldi képviselőjének.

Básti Lajos (Berger)

(Keszthely, 1911. nov.17. - Bp. 1977. jún.1.): színész

1935-ben szerzett diplomát a  Színész Akadémián.  Bárdos Artúr Belvárosi Színházában kezdte pályáját. 1937-ben átszerződött a Vígszínházba, ahol a zsidótörvények miatt1939-40-ben már alig kapott szerepet. 1941 tavaszáig még játszott a Magyar és az Andrássy Színházban, de azután a háború végéig nem szerepelhetett színpadon. Két munkaszolgálat között könyvkiadással és írással foglalkozott. 1945 tavaszán Várkonyi Zoltán Művész Színházába került. 1945 őszén a Nemzeti Színház szerződtette, amelynek - az 1968-72-es vígszínházi kitérőt leszámítva - haláláig tagja maradt. A Nemzeti Színház vezető művésze volt, neve meghatározott színészi stílust jelentett, tökéletes beszédtechnika, lefékezett mozgás, átgondolt játék jellemezte. Egyik legnagyobb alakítása Petur bán volt a Bánk bánban. Tizenhét éven keresztül játszotta Ádámot (Madách I.: Az ember tragédiája);   Pályakezdését daliás szépsége, kellemesen zengő orgánuma határozta meg. A hallgatás évei alatt színészete beérett. A háború után szerepről szerepre bontakozott ki elmélyült karakterformáló készsége, nagy formátumú drámai ereje. A magyar színháztörténet egyik legemlékezetesebb Ádámja és Higginse volt. A szép magyar beszéd elkötelezettje volt. Sokat filmezett. Kossuth-díjas (1955); érdemes (1954) és kiváló művész (1963). 

Tildy Zoltán

(Losonc, 1889. nov. 18. - Bp., 1961. aug. 3.): ref. lelkész politikus, miniszterelnök, köztársasági elnök

A pápai főiskolán n és az írországi   belfasti egyetemenen tanult teológiát. Hazatérve előbb Pápán tanár, aztán lelkész lett Somogyban. Az I. világháború alatt Nagyatádi Szabó István oldalán bekapcsolódott a politikai életbe. 1932-től 1945-ig a szeghalmi ref. egyház lelkésze. 1930-ban részt vett a Független Kisgazdapárt megalakításában. Az 1931-i választásokon megbukott, 1936-tól 1944-ig országgyűlési képviselő. 1930-tól a Független Kisgazdapárt országos ügyvezető alelnöke, 1945-től elnöke. 1944-ben csatlakozott az antifasiszta Magyar Fronthoz. 1945. novemberébenben a Kisgazda Párt listáján országgyűlési  képviselő, majd miniszterelnök lett (1945. nov.-1946. febr.). 1946 - 48 közt köztársasági elnök. Veje hazaárulási koholt pere miatt lemondott, utána házi őrizetben volt. 1956. okt. 28-tól nov. 4-ig Nagy Imre kormányában államminiszter. Ekkor kifejtett tevékenysége miatt a Legfelsőbb Bíróság hatévi börtönbüntetésre ítélte. 1959-ben a még hátralevő büntetési idejét felfüggesztették és szabadlábra helyezték.

Töröcsik Mari

(Pély, 1935. nov.23. - ): színésznő

Már főiskolás korában filmezni kezdett (Fábri Zoltán Körhinta c. filmjében). 1958-ban a Színész Akadémia elvégzése után a Nemzeti Színházhoz szerződött. 1979-től a győri Kisfaludy Színház művészeti vezetője, 1980-tól a Magyar Filmgyártó Vállalat társulatának tagja, 1990 óta a szolnoki Szigligeti Színház művésze. 1989-től a Színész Akadémia  tanára. 1990-től 1992-ig a Magyar Színész Kamara elnöke. 1993-tól a Művész Színház igazgatója. Az 1945 utáni magyar színművészet egyik legjelentősebb alakja. Ösztönös adottságait magasfokú technikává fejlesztette. Szerepeivel tökéletesen azonosul. A tragikus sorsokat ugyanolyan elementáris erővel ábrázolja, mint a frivolságig könnyed vígjátéki figurákat, stílusérzékenysége egészen kivételes. Paraszti alakokat és operett szubretteket is hitelesen állít színpadra. Kossuth-díjas (1973), Jászai Mari-díjas (1964, 1969), érdemes (1971) és kiváló művész (1977). Filmszerepekben nyújtott kiváló alakításaiért 1959-ben Balázs Béla-díjjal tüntették ki.

Latabár Kálmán

(Kecskemét, 1902. nov.24. - Bp. 1970. jan11.): színész

1921-ben végezte el Rákosi Szidi színiiskoláját. Egyéni humorú, dinamikus, kitűnő tánctudású komikus volt. Igényesebb feladataiban felhagyott a külsődleges ábrázolással, így találó jellemrajzot adott. Groteszk ötletei, rögtönzései, poentírozó és karikírozó készsége féktelen komédiázó kedvvel párosult. Számos filmben is kamatoztatta egyedülálló tehetségét érdemes művész kitüntetést és 1950 Kossuth-díjat kapott, 1953-ban kiváló művész lett.

Pilinszky János

Bp., 1921. nov. 25. - Bp., 1981. máj. 27.: költő, Baumgarten-díjas (1947) József Attila-díjas (1971) Kossuth-díjas (1980)

Tanulmányait  a budapesti piarista gimnáziumban, majd a jogi és a bölcsészeti karon végezte. 1940-ben jelentek meg első versei, az Élet, a Magyar Csillag, az Ezüstkor és a Vigilia munkatársa lett. 1942-ben az Élet szerkesztőségében dolgozott. 1944 őszén katonaként Németországba  került, ott ismerte meg a koncentrációs táborok szörnyűségeit, tapasztalatai meghatározták világképét és költészetét. Hazatérve jelentette meg Trapéz és korlát (1946) c. verseskötetét. 1946-1948-ban az Újhold c. irodalmi folyóirat társszerkesztője volt, közben dolgozott a Válasznak és a Sorsunknak is. 1947-1948-ban több hónapot Rómában töltött. Az ötvenes években az irodalmi élet peremére kényszerült. 1956-ban rövid ideig a Magvető Kiadó lektora, 1957-ben az Új Ember c. katolikus  hetilap belső munkatársa volt, nagyrészt itt jelentek meg riportjai, tárcái, vallásos és bölcseleti elmélkedései, film- és képzőművészeti kritikái. Az 1960-as évektől számos alkalommal utazott Nyugat-Európába, és Amerikába is eljutott 1975-ben. Párizsban megismerkedett Simone Weil írásaival, amelyek hatást gyakoroltak világképére.   1972-ben a Sorbonne-on tartott előadást A kelet-európai kultúrák néhány adottsága címmel.  Elsősorban költő volt, de cikkein kívül életművéhez tartoztak színművei, a Rekviem c. filmforgatókönyv és filmvázlatok is. ményeinek gyűjteménye (Kráter). Az Összegyűjtött versei többletként folyóiratokban közzétett versekkel, verses mesékkel és lírai műfordításokkal bővített kötet. Életképek c. színművét 1980-ban mutatták be az Egyetemi Színpadon. Katolikus világnézete mindvégig meghatározója volt életének és művészetének.

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | 2005 Magyar Krónika Rt.