A Magyarok Világkapcsolata
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

FÓRUMOK  ::  HUMOR
 

 

 

 NOVEMBER
Október 26 - november 23

Magyar Krónika, október 25.
Kovács Edit
MontreálOktóber 26.

A keleti egyház kedvelt szentje, a 4. században a nagy keresztényüldözések idején vértanúhalállal halt meg. Az ország keleti felében ő volt a juhászok pártfogója. A Dömötör-napi hideg szelet a kemény tél előjelének tartják.
(Tisza Újváros népszokások web)

Fedák Sári színésznő születésének évfordulója 1879. okt. 26.Fedák Sári(Beregszász, Bereg vm., (ma: Berehovo, Ukrajna), 1879. okt. 26. - Budapest, 1955. máj. 25.) színésznő. Rákosi Szidi színésziskolájának elvégzése után 1900-ban kezdte pályáját a Magyar Színházban. Játszott többek között a Népszínházban, a Vígszínházban, a Király Színházban, külföldön Bécsben, Berlinben, Párizsban, Londonban, az Egyesült Államokban is fellépett. 1904-ben Tótszerdahelyen 350 holdas birtokot vásárolt, egy-egy színházi évad után szívesen pihent a földekhez tartozó kastélyban; gazdálkodással is próbálkozott, innen ered "agrárius primadonna" elnevezése. 1944-ben a bécsi Donausender rádió munkatársa volt, ezért a népbíróság egy év börtönre ítélte. Ezután Nyáregyházán élt teljes visszavonultságban. A 20. század első felének legnépszerűbb operett primadonnája volt, játékát újszerű felfogás, kivételes tánctudás, temperamentum jellemezte.
(Deák Ferenc megye könyvtár zalaiak web.)


Október 27.

1759. született Kazinczy Ferenc - író, költő, szerkesztő
1880. született Hatvany Lajos - író, kritikus, irodalomtörténész

1987. Új útlevélrendelet Magyarországon: minden magyar állampolgár joga, hogy külföldre utazzék.


Október 28.

Simon - Júdás napja Hegyalján ilyenkor kezdték a szüretet. A szüreti szokások a szőlőszedés utolsó napjához kapcsolódnak. Közvetlen a szüret után gyakori a szüreti felvonulás, majd az ezt követő bál. A szüret időpontja a 18-19. században valamilyen jeles naphoz kötődött.
(Tisza Újváros népszokások web)


November 1. Mindenszentek napja.
November 2. Halottak napja. A Mindenszentek napja még azoknak az ünnepe, akikről a naptár név szerint nem emlékezik meg. A IX. század óta kötelező ünnep. Városon és falun egyaránt a halottakra emlékezés ünnepe: a sírok rendbehozatala, feldíszítése, gyertyagyújtás a halottak tiszteletére. A néphit szerint ilyenkor hazalátogatnak a halottak, ezért sokfelé szokás volt, hogy számukra is megterítenek: kenyeret, sót, vizet tesznek az asztalra. Halottak napján, sőt hetében mosási tilalom volt érvényben, mert a néphit szerint a hazajáró halott vízben állna. Ezen a napon tiltották a munkát, mert megzavarja a holtak nyugalmát.
(TiszaÚjváros népszokások web)


November 2.

50 éves az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet.Országos Színháztörténeti Múzeumként alakult 1952. november 2-án. Első székhelyéről, az V. kerület Petőfi Sándor utca 2. szám alatti házból 1954-ben költözött át jelenlegi épületébe, az I. kerület, Krisztina körút 57. szám alatt álló egykori Áldássy-palotába. Ugyanebben az évben nyitotta meg első állandó kiállítását "A magyar színészet hősi harca, 1790-1849" címmel. 1953-tól kezelésébe került a Bajor Gizi Színészmúzeum is, mely Bajor Gizi egykori budapesti villájában, a XII. kerület, Stromfeld Aurél utca 16. szám alatt nyitotta meg kapuit. 1957 márciusában Színháztudományi és Filmtudományi Intézetté alakult: a Múzeum mellett ennek égisze alatt működött a Magyar Állami Filmarchívum is, a II. kerület Pasaréti út 122. szám alatt. 1959-ben az Intézmény kettévált: az önállósult Filmarchívum Magyar Filmintézet néven, az Országos Színháztörténeti Múzeum pedig a Színháztudományi Intézet keretein belül működött tovább egészen 1969-ig, amikor is felvette a Magyar Színházi Intézet nevet. Intézményünk 1991-ben vette fel sokoldalú tevékenységi körét kifejező, jelenlegi megnevezését, az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet (OSZMI) elnevezést... A fényképezés feltalálása és általános elterjedése előtt nemcsak a magyar, hanem a nemzetközi színjátszás történetének is egyetlen lehetséges ikonográfiai forrását az egykorú képzőművészeti alkotások jelentették...A képzőmuvészeti gyűjtemény műfaji megoszlása változatos: A 19. századi magyar színjátszás nagy művészeit metszetek, a festmények, szobrok ábrázolják. A 20. századi gyűjtemény legérdekesebb részei a színházak körüli karikatúra-rajzolók (Barna Elek, Szigethy István) színészprotré- és jelenetrajzai. Ritkaságértékűek a színházi alkotók által készítet képzőművészeti munkák (Páger Antal rajzai, Deák B. Ferenc festményei, Hetés György rajz- és plakett- és szoborkarikatúra-gyűjteménye)... A színháztörténeti kutatás, az egykori színjátékok rekonstrukciójának egyik legfontosabb forrása a színlap. A színlap (cédula) előzetesen készített többnyire egylapos kisnyomtatvány, amely az előadás adatairól tájékoztatja a közönséget... A színházi előadásokat már az ókorban hirdették falfestmények, vagy falakra írott hirdetések alakjában... A falfestmény első nyomait Pompeiben találjuk.. Az első nyomtatott német színlap Rostockból származik (1520). Az írott színlapnál egyelőre gyakoribb az, amit élőszóval mondanak el - megemlíthetjük itt az ókori prológot, s a középkori jelmondatos szalagot. A prológot a középkorban is jól ismerték; a tartalom ismertetése mellett megmagyarázta a darab erkölcsi tanulságait, sorban felszólította a közreműködőket, és bemutatta őket a közönségnek...A 18. század közepén keletkezett a színlap ma ismert formája. A színészeket most már a szerepek mellett nevezik meg, s csak a 19. század közepén jelenik meg a színlapon a rendező neve, noha ekkor már megemlítették a díszletfestő nevét is.Első magyarországi színlapként egy ismeretlen bártfai német passiójáték kéziratos szereposztását szokták tekinteni. Az első nyomtatott színlapok hazánkban csak a 17. században jelennek meg: az iskolai színjátékok színlapjait a darabot ismertető nyomtatott programok (argumentumok) tartalmazzák.. A 18. századi főúri színházak színlapjai az előadott operák szövegét tartalmazó ún. páholykönyvecskékben kaptak helyet... A modern egylapos színlapot a német vándortársulatok honosították meg Magyarországon.Az első magyar nyelvű színlap 1785. szeptember 12-én Simai Kristóf Mesterséges ravaszság című darabját hirdeti,... A magyar vándorszínészet korából fennmaradtak kézzel írott színlapok is...A színlaptár... egyike az ország legjelentősebb hazai gyűjteményének (az Országos Széchenyi Könyvtár Színháztörténeti Osztálya mellett). ...jelenleg mintegy 70.000 színlapot őriz.. Különösen értékesek a selyemre kézzel írott színlapok. (OSZMI web)


November 3.

A Magyar Tudomány Napja a Magyar Köztársaság Kormánya 1997-ben a Magyar Tudomány Napjává nyilvánította. Azóta évről évre növekvő számban vannak ünnepségek... A rendezvények élénk visszhangot keltettek az egész magyar közvéleményben, emelték a magyar tudományosság társadalmi rangját. Bebizonyosodtak Széchenyi István naplójának szavai: "Erőt erővel meggyőzni nem mindég lehet - hanem a böltsesség győz mindenütt".1999-ben... nálunk rendezte az UNESCO és az ICSU az első Tudomány Világkonferenciáját. 2000-ben a magyar államiság ezredik, a Magyar Tudományos Akadémia alapításának pedig 175. évfordulóját ünnepeltük.
(A Magyar Tudomány Napja Rendezvénytanácsa.)


November 4.

Az 1956-os forradalom és szabadságharc leverésének évfordulóján emlékhelyet avatott Mádl Ferenc köztársasági elnök, Dávid Ibolya igazságügy-miniszter és Fónay Jenő, a Politikai Foglyok Országos Szövetségének (Pofosz) elnöke a Kozma utcai börtönben, ahol 1956 és 61 között több száz embert végeztek ki...Szögesdrót, orbódék, magas falak. Félelmetes dolog belépni a börtön rideg világába, még akkor is, ha tudjuk az ember, hogy bármikor távozhat onnan. Szűk cella, két keskeny priccs, vécékagyló - esetenként négy ember részére. Itt vártak az elítéltek a halálra a Kisfogházban, akár évekig is. E sorok fiatal írójának 1956 már történelem, de az egyszerű megemlékezésnél, főhajtásnál sokkal megrázóbb az eseményekre gondolni úgy, hogy szemtől szembe látja és hallja azokat az embereket, akik végigélték a szabadság mámoros napjait, majd a megtorlás pokoli éveit.
(Új Ember, 2001.nov.11.)


November 8.

1849. Óbudát Budához csatolták. Az 1850. november 13-i rendelet Budát és Pestet egy közigazgatási kerületbe sorolta.

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © 2000 Magyar Krónika Rt