A Magyarok Világkapcsolata
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

FÓRUMOK  ::  HUMOR
 
 Augusztus 29. 2005

Magyar Krónika, augusztus 29.
Bencsics Klára
Montreál

Almásy László Ede

(Borostyánkő, 1895. aug. 22. - Salzburg, 1951. márc. 22,):
Afrikakutató, felfedező. ~ György Ázsia-kutató fia. Londonban folytatott műszaki tanulmányok után az osztrák Steyr autógyár alkalmazta. 1926-ban utazott először Afrikába, a Núbiai-sivatagba, hogy egy új típusú autót kipróbáljon. Ettől kezdve majdnem minden évben szervezett egy-két expedíciót Afrikába. Gépkocsin bejárta Tanganyikát, Kenyát, Ugandát, Szudánt, ahonnan a núbiai és líbiai sivatagon keresztül utazott Kairóba, 1929-ben Egyiptomban repülőiskát létesített és a sportrepülést kifejlesztette. 1930-ban tevés expedíciót vezetett Szudánból Abesszíniába, 1932-33-ban repülőgéppel és gépkocsival a Líbiai-sivatag addig ismeretlen fennsíkját, a Gilf Kebirt tárta fel. A Zarzura oázis felfedezése is az ő érdeme. Az Uvainat-hegység barlangjaiban a történelem előtti korból származó sziklafestményeket talált. 1934-ben a Líbiai-sivatagban és Szudánban sziklafestmények után kutatott. Feltérképezte Vadi Hauart. Tudósított a Nílus egyik szigetén élő "magyar" nevű berber törzsről, amelynek tagjai állítólag II. Szolimán szultán serege által összefogdosott m. hadifoglyok leszármazottai. 1941-ben behívták katonának és németek kikérésére az Afrikakorpshoz vezényelték; az emiatt 1945-ben ellene emelt vád alól a budapesti Népbíróság felmentette. 1947-ben ismét Egyiptomba utazott, ahol sivatagkutatási program kidolgozása mellett autóképviselettel és a sportrepülés tovább fejlesztésével foglalkozott. 1949-ben egy vitorlázó repülőgépnek Párizsból Kairóba való vontatásával harmadmagával távolsági világrekordot állított fel. 1951-ben betegen Salzburgba szállították. Halálos ágyán értesült, hogy kinevezték az Egyiptomi Sivatagkutató Intézet igazgatójává. Az általa 1932-ben Kairo-Heliopolis mellett alapított sportrepülőtér, mely vezetéknevéről vált ismertté, ma "Al Maza" néven nemzetközi légiforgalmi kikötő.

Róla készitették 1996-ban az amerikai "Angol Beteg" című Oszkár díjas filmet .

Bulla Elma

(Selmecbánya, 1913. aug. 26. - Bp., 1980. máj. 14.)
Színésznő, Kossuth-díjas (1956), érdemes művész (1954), kiváló művész (1960).
Pozsonyban nevelkedett. Balettet tanult az orosz származású Aubrichtovánál és Viscoussi olasz balettmesternél. Mint táncos csodagyerek járta Európát. Bécsben Max Reinhardt ismerte fel színészi képességét. A színjátszás alapismereteit Margarithe Forbesnél sajátította el. Tizenhárom éves korában Puckot játszotta a Szentivánéji álomban. 1928-tól 1934-ig játszott német nyelven Berlinben, Münchenben, Bécsben mint Reinhardt társulatának egyik vezető színésznője: Hazatérve 1934-ben szerződtették a Belvárosi Színházba, amelynek négy évadon át volt a tagja. Itt tűnt föl Shaw: Szent Johanna c. drámájának címszerepében (1936). 1938-tól haláláig volt a Vígszínház tagja, de gyakran szerepelt vendégként más színházakban is. Törékeny alkata, egyéni, kissé fátyolos hangja az intellektuális, szenvedő asszonyalakok megformálására tették alkalmassá. Később megmutatkozott finom humora is. Elmélyült lelki életet sugárzó asszony- és anyaalakjai a magyar. színpad maradandó értékei. Eszközei mindig finomak, visszafogottak, gesztusai fegyelmezettek voltak. Játékmódja természetes, beszédkultúrája árnyalt volt. Sok filmben és tv játékban szerepelt. Első jelentős filmszerepét a Bárdos Artúr rendezésében forgatott Én voltam c. filmben játszotta. Pályája utolsó szakaszához két emlékezetes filmszerep fűződik: Örkény István Macskajáték c. darabjának filmváltozatában Giza és a Déry Tibor novellájából készült Philemon és Baucis öregasszony szerepe (mindkét filmet Makk Károly rendezte).

Károly, IV

(Persenbeug, Alsó - Ausztria, 1887. aug. 27.-Funchal, Madeira-szigete, 1922. ápr. 1.):
Magyarország és Csehország királya, I. Károly néven osztrák császár, a Habsburg-Lotharingiai uralkodóház tagja. Felesége Zita, bourbon-pármai hercegnő. Ferenc Ferdinánd meggyilkolása (1914. jún. 28.) után trónörökös, 1916. nov. 21-én, Ferenc József halála után foglalta el a trónt.1916-án magyar királyá koronázzák a budai Mátyás templomban. 1917 elején, amikor a központi hatalmak veresége nyilvánvalóvá vált, kísérleteket tett különbéke kötésére az antant államokkal; legismertebb ilyen kísérlete sógora, Sixtus pármai herceg közvetítésével történt 1917 márciusában. Külügyminiszterén keresztül igyekezett a német kormányt is befolyásolni kompromisszumos béke kötésére. Belpolitikáját az a törekvés irányította, hogy megelőzze a vereség várható következményeit. Engedményekre hajlott a birodalom népeinek autonomista törekvéseivel szemben (1918. okt. 16-i manifesztuma a Monarchia osztrák fennhatóság alá tartozó részeinek átalakításáról); Magyarországon felmentette Tisza István miniszterelnököt (1917. máj. 25.) és olyan kormányokkal kísérletezett (Esterházy Móric, Wekerle Sándor), amelyeknek programjában szerepelt a választójog kiterjesztése is. 1918 okt.-ében, a Wekerle-kormány lemondása után a rohamos balra tolódás fékezésére tárgyalt Károlyi Mihállyal miniszterelnöki kinevezéséről, azonban a huzavona és az intrikák siettették a forradalom kitörését. 1918. nov. 11-én Ausztria, majd nov. 13-án az ún. eckartsaui nyilatkozatában Magyarország. ügyeiben való minden részvételről lemondani kényszerült. Ausztriában 1918. nov. 12-én, Magyarországon 1918. nov. 16-án kikiáltották a köztársaságot. A király családjával együtt Svájcba költözött. 1921-ben két alkalommal is puccsszerű kísérletet tett a m. trón visszaszerzésére. Első alkalommal (1921. márc. 27.-ápr. 5.) Magyarországra utazott és megkísérelte Horthyt rávenni a hatalom átadására. Második alkalommal (okt. 21.-nov. 1.) fegyveresen próbálta a hatalmat megragadni. 1921. okt. 23-án Budaörsnél a Horthy-kormányzat csapatai szétverték a királyt támogató alakulatokat. Károlyt őrizetbe vették és az Antant Madeira szigetére, Funchalba internálta, ahol rövidesen meghalt 2004 okt.3-án II. János Pál pápa Rómában boldoggá vatta.

Reményik Sándor

(Kolozsvár, 1890. aug. 30. - Kolozsvár, 1941. okt. 24.)
Költő, szerkesztő. Kolozsvárott kezdett egyetemi tanulmányait nem fejezte be, hivatalt nem vállalt, kizárólag az irodalomnak élt. Az erdélyi újságok állandó munkatársa. 1921-től a Pásztortűz c. folyóirat főszerkesztője. Kezdetben Végvári álnéven irredenta verseket írt, költészetét hazafias, vallásos érzés hangvétel jellemezte. Későbbi verseiben azonban már a humanitás gondolata érvényesül. Baumgarten-díjat kapott (1937 és 1941). Verseit számos idegen nyelvre lefordították. - Főművei: Fagyöngyök (versek, Kolozsvár, 1918); Csak így (versek, Kolozsvár, 1920); Vadvizek zúgása (versek, Kolozsvár, 1921); Kenyér helyett (versek, Kolozsvár, 1932); Romon virág (versek, Kolozsvár, 1935); Összes versei (Bp., 1941, az MTA posztumusz nagyjutalmát kapta 1941-ben); Egészen (versek, Kolozsvár, 1942).

Bilicsi Tivadar; Gravátsch

(Bp., 1901. szept. 6. - Siófok, 1981. júl. 11.):
Színész, érdemes művész (1962), kiváló művész
Érettségi után rövid ideig postatisztviselő, majd kardalos a Városligeti Színházban. Ezután különböző vidéki társulatoknál játszott, majd beiratkozott az Országos Színészegyesület Színészképző Iskolába, amelyet 1925-ben végzett el. Színészként Szegeden és Miskolcon volt szerződésben. Bp.-en először a Király, majd 1928-ban a Belvárosi Színházban játszott, 1931-ben a Fővárosi Operettszínházhoz szerződött, majd fellépett a Teréz körúti Színpadon. 1933-tól 1945-ig a Magyar Színház és az Andrássy úti Színház tagja volt. A II. világháború után zenés bohózatokban, operettekben játszott a Medgyaszay Színházban (1946), a Művész Színházban (1947), a Magyar Színházban (1948). Pályafutásának egyik nagy sikere fűződött a Művész Színházhoz, ahol a Csókos asszony c. operettben Kubanek hentes mestert alakította. 1949-54-ben a Fővárosi Operettszínház, 1954-től haláláig a Vígszínház tagja volt. Eredetileg a táncoskomikusi szerepkört töltötte be, de jellemábrázoló ereje, különösen idősebb korában- sok kitűnő drámai szerepben érvényesült. Klasszikus értékű alakítása volt Ill Dürrenmatt: Az öreg hölgy látogatása c. darabjában. Drámai alaphangját a humánum jellemezte.

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | 2005 Magyar Krónika Rt.