A Magyarok Világkapcsolata
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

FÓRUMOK  ::  HUMOR
 
 Május
Magyar Krónika, május 24.
Bencsics Klára
Montreál


Berzsenyi Dániel
Egyházashetye, 1776. máj. 7 - Nikla, 1836. február 24.

A felvilágosodás és a romantika közötti korszak nagy lírikusa, a klasszikus verselés kiemelkedő mestere; az MTA tagja (1830). Apja Lajos Vas megyei földbirtokos. Késve iratkozott be Sopronban középiskolába, s tanulmányait nem fejezte be. 1795-ben rövid ideig Keszthelyen önkéntes katona. 1795-től néhány évig apja mellett élt, majd 1798-tól kemenessömjéni birtokukon gazdálkodott. 1799-ben feleségül vette távoli rokonát, a 15 éves Dukai Takách Zsuzsannát. 1803-ban Niklára költözött, itt élt haláláig. A gazdálkodás mellett verseket kezdett írni. Első kötete 1813-ban jelent meg Helmeczy Mihály gondozásában, a székesfehérvári és pesti papnövendékek költségén. Költészetében a korabeli magyar nemesség legjobbjainak élmény- és érzelmi világa, belső világnézeti küzdelme tükröződik. Lírájának művészi tetőpontját 1805-07-ben, a napóleoni háborúk idején írt nagy hazafias ódái jelentik. Ezekben a közösséghez szólva figyelmeztet a nemzetet fenyegető veszélyre, és bátor helytállásra hív fel. Kazinczy hatására kezdi magáévá tenni a felvilágosodás eszméit, költői leveleiben az ész és a tudomány hatalmát hirdeti.

Székely Bertalan
Kolozsvár, 1835. május 8 - Budapest, 1910. augusztus 21.

Festő.  A romantikát és az akadémizmust elegyítő magyar történelmi festészet legnagyobb képviselője. Kiváló pedagógus volt. Kezdetben mérnöknek készült és a bécsi műegyetemen  tanult, majd 1851 - 55-ben Bécsben J. N. Geiger és K. Rahl növendéke volt. 1855-ben visszatért Erdélybe, ahol éveken át cégtáblafestéssel, rajzóraadással tartotta fenn magát. 1858-ban az Aichelburg grófi család csehországi birtokán, Marchendorfban dolgozott, ahol megnősült. 1859 telén Münchenbe ment Pilotyhoz tanulmányai folytatására. Itt festette ifjúkori. Önarcképét, a realista magyar portréfestészet egyik ét. Ugyancsak itt készült első jelentős történelmi kompozíciója, a II. Lajos király holttestének megtalálása.. 1866-ban alkotta a Mohácsi vész, a következő évben pedig az Egri nők c. nagy sikert aratott történelmi képeit. 1875-ben alkotta egyik fő művét, a Thököly búcsúját. Utolsó nagyszabású történelmi munkáját, a Zrínyi kirohanását 1879-ben fejezte be. Ez időtől kezdve elsősorban a monumentális festészet problémái foglalkoztatták, a század utolsó évtizedeiben több nagyobb freskó-megbízásnak tett eléget. 1887 - 89-ben festette a pécsi székesegyházba két freskóját és uo. a Szt. Mór-kápolna faliképeit, 1889 - 90-ben Lotz Károllyal és Deák Ébner Lajossal a tihanyi apátság freskóit, 1890 - 96-ban a Mátyás-templom több freskóját, Nemcsak technikailag, de elméletileg, esztétikailag is a kor legműveltebb mestere volt, aki a tanításhoz szükséges minden adottsággal rendelkezett. 

Várkonyi Zoltán
Budapest., 1912. május. 13 - Budapest., 1979. április. 10

Színész, színházi és filmrendező, színházigazgató, Kossuth-díjas (1953, 1956), érdemes művész (1955), kiváló művész (1962), Szemere Vera színésznő férje, Gábor rendező apja. 1931-ben kezdte meg tanulmányait a Színművészeti Akadémián, 1934-ben, diplomájának megszerzése után a budapesti Nemzeti Színház szerződtette, majd 1941 júliusában elbocsátották. 1941. aug.-tól a Pünkösti Andor vezette Madách Színházban játszott, ahol nagy színészi sikereket aratott, pl. IV. Henrik, Hamlet stb.     1945-ben létrehozta a Művész Színházat mint magánszínházat, ekkor kezdődött rendezői és színházvezetői tevékenysége. A színházat 1949-ben megszüntették. 1949-től 1951-ig a budapesti Nemzeti Színház tagja, 1951 és 1953 között a Néphadsereg Színházának főrendezője. 1953-tól ismét a Nemzeti Színház tagja volt. 1962-ben lett a Vígszínház főrendezője, később igazgatója. 1945-től tanított a Színház- és Filmművészeti Főiskolán., 1974-től haláláig rektora is volt. Színházi munkáin kívül tizenkilenc játékfilmet rendezett, melyek közül számos nagy közönségsikert aratott. Korunk színházművészetének kimagasló egyénisége, példátlan energiájú, sok műfajú művész, színész, rendező, színházépítő, filmforgatókönyv-író, színészpedagógus volt.

Bókai János
Igló, 1822. május 18 - Budapest, 1884. október 20

A gyermekgyógyászat megalapítója  Boch János néven látta meg először a szép tavaszi napsütést1822. május 18-án, a Szepes vármegyei Iglón. Rozsnyón, Lőcsén és Eperjesen járt az evangélikus középtanodába, majd Sárospatakon jogra iratkozott be, de előbb Pesten folytatott orvosi tanulmányokat, az ötödévet Bécsben végezve. Doktorrá 1847-ben avatták, Pesten. A gyermekgyógyászatot választva a Józsefvárosban (mai Puskin utca 6-ban) a Schöpf-Merei Ágoston által alapított első gyermekkórházban lett segédorvos. A szabadságharc kitörésekor nemzetőr szolgálatot teljesített, s nevét - Jókai Mór ösztönzésére - Bókaira magyarosította. A szabadságharc leverése után Scöpf-Merei Kossuthtal együtt külföldre emigrált, így ideiglenesen átvette a kórház vezetését, majd 1852-től hivatalosan is az intézmény igazgató főorvosa lett. 1861-ben magántanári képesítést szerzett, majd 1867-ben a gyógyszertan nyilvános rendkívüli tanára lett Őt tekintették a hazai gyermekorvostani iskola megteremtőjének. 1868-tól az Országos Közegészségügyi Tanács tagjává választották, 1868-1874 pedig elnöke lett a Fővárosi Orvosegyletnek. 1873-tól gyermekorvostant tanított a budapesti egyetemen, egészen haláláig. Irodalmi munkáiban a gyermekgyógyászat valamennyi ágával foglalkozott, értekezései megjelentek az Orvosi Hetilap nevű szaksajtóban is. Gyermekkori sebészeti bélbetegségekre, húgy- és ivarszervi betegségekre vonatkozó tanulmányait több idegen nyelvre is lefordították. Éveken keresztül irányította az "országos központi védhimlőintézetet" is. Hatvankét éves korában érte a halál, 1884. október 20-án, Budapesten. 

Bajor Gizi
1893. május 19 - 1951 február 12.

Színésznő. Beyer Gizella néven látta meg a napvilágot 1893. május 19-én, ki Bajor Gizi néven írta be magát a színháztörténetbe. Kossuth-díjas kiváló művész, a Nemzeti Színház örökös tagja.1914-ben végezte el a Színművészeti Akadémiát, s még ebben az évben a Nemzeti Színházhoz szerződött. Első nagy sikere Gárdonyi Géza Annuskájának címszerepéhez fűződik, 1915-ben. Ettől kezdve több darab főszerepét is rábízták, melyek a társulat élvonalába emelték, s 1922-től kezdve a színház műsora nagyrészt rá épült, s nevéhez fűződnek a színház legnagyobb sikerei. Harmincegy éves volt, mikor két évadra a Magyar Színházhoz szerződött, egyébként élete végéig a Nemzeti tagja maradt, s 1929-től kezdve rendszeresen fellépett a Rádióban is. Sokoldalúságát bizonyítva 1938-ban rendezett is a Nemzeti Kamara Színházában. Játéka gondosan megszerkesztett és kidolgozott, magas fokú beszédtechnikája és mimikai készsége klasszikus-és modern, drámai -és vígjátéki művekben is egyaránt érvényesült. Alakításait gazdag árnyaltság és játékosság, drámai erő és humor jellemezte. Férje, attól való félelmében, hogy ötvennyolc éves feleségét teljes süketség, agydaganat és biztos halál fenyegeti, megzavarodott elmével 1951. február 12-én megölte, majd önmagával is végzett. A művésznőt a budapesti Farkasréti Temetőben helyezték végső nyugalomba . 

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | 2005 Magyar Krónika Rt