A Magyarok Világkapcsolata
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

FÓRUMOK  ::  HUMOR
 
 Április
Magyar Krónika, április 26.
Bencsics Klára
Montreál


Gózon Gyula
Érsekújvár, 1885. ápr. 19. - Bp. 1972. okt. 8.): színész

Rákosi Szidi színiiskoláját végezte el. Pályafutását vidéken kezdte Polgár Károly társulatánál. 1906-12 között Nagyváradon játszott. 1913-14-ben a Népopera, 1914-18 és 1920-21 között az Apolló Kabaré tagja volt. 1919-ben megalapította a Muskátli Kabarét, amely hamar megszűnt. 1935-ben a Nemzeti Színház szerződtette, s egészen 1941-ig, a zsidótörvény megszorításáig játszott, majd 1945-től élete végéig tagja maradt az együttesnek. Kezdetben a kabaré- és operett műfajban kamatoztatta kitűnő ének- és tánctudását. A némafilmek után 1931-től számos hangosfilmben is szerepelt. 1954-ben Kossuth-díjat, 1951-ben érdemes, 1955-ben kiváló művész kitűntetést kapott. (Magyar Színházművészeti Lexikon, Akadémiai Kiadó 1994)

Huszka Jenő
Szeged, 1875. ápr. 24. - Bp., 1960. febr. 2.: zeneszerző

A magyar operettmuzsika kiváló úttörője és klasszikusa. A Zeneak.-n Hubay Jenő és Koessler János tanítványa. Jogot is végzett. Párizsba került és egy évig első hegedűse volt a Lamoureux-zenekarnak. Visszatérése után a kultuszminosztérium. művészeti ügyosztályán dolgozott. Itt ismerkedett meg Martos Ferenccel, aki később szövegírója lett. Felesége Arányi Mária író. ~ első nagy sikerét a Bob herceg c. operettjével aratta (Népszínház, 1902). Megdöntötte az angol és bécsi operett kizárólagos uralmát, és új lehetőségeket tárt fel az őt követő m. komponisták (Jacobi Viktor, Szirmai Albert, Kálmán Imre) előtt. 1903. nov. 6-án a Király Színházat, Bp. új operettszínházát ~ Aranyvirág c. operettjével nyitották meg. - Többi operettjei közül legnépszerűbb a Gül Baba (Király Színház, 1905), a Lili bárónő (Városi Színház, 1919). ~ megbecsült egyénisége volt a m. művésztársadalomnak, a Zeneszerzők és Szövegírók Szövetkezete elnökévé választotta. A Zeneszerzők Világszövetségének 1930-i bp.-i kongresszusán a világszövetség alelnökéül választották meg. 1955-ben mutatták be Szabadság, szerelem c. történelmi daljátékát.

Németh László
Nagybánya, 1901. ápr. 18. - Bp., 1975. márc. 3.: író

Esszéista, a 20. sz.-i magyar prózairodalom egyik legkiemelkedőbb képviselője, Baumgarten-díjas (1930), József Attila-díjas (1950), Kossuth-díjas (1957). Apja középiskiskolai tanár volt Nagybányán. Családjával 1904-ben Szolnokra; 1905-ben a fővárosba költözött. A Medve utcai elemiben (1907), a 1917 őszétől a Toldy-reáliskolában tanult, ahol apja is tanított . 1920. febr.-tól a bp.-i egy. bölcsészkarán francia-m. szakos hallgató, de áprilisban átiratkozott az orvosi karra. 1925-ben doktorrá avatták. Megélhetési okokból a fogorvosi pályát választotta és gyakorlatot folytatott az irgalmasok kórházának fogászati osztályán. Egyetemi tanulmányai mellett foglalkozott vers-elméleti kérdésekkel, novellákat, színműveket írt, köztük egy Dózsa-drámát. 1925. dec.-ben a Nyugat novellapályázatán a Horváthné meghal c. paraszttörténetével első díjat nyert. Ez év karácsonyán feleségül vette Démusz Ellát. 1926-ban megnyitotta fogorvosi rendelőjét (1931-1943). Cikkei, könyvismertetései jelentek meg 1926-tól a Nyugatban, a Protestáns Szemlében, a Társadalomtudományban, később az Erdélyi Helikonba és a Napkeletbe is írt, ez utóbbinak 1931-ig vezető kritikusa volt. 1928-ban kezdte írni az Emberi színjáték c. regényét, amely először 1929-től a Napkeletben jelent meg folytatásokban. 1929 telén tuberkulózisban megbetegedett. Olaszországban és Felsőgödön gyógyíttatta magát, felhagyott a fogorvosi gyakorlattal. 1931 tavaszán szakított a Napkelettel, irodalomelméleti tanulmányait és írói portréit a Nyugatnak küldte. Tanú címmel lapot indított (1932. szeptember 26.), amelyet egymaga írt és szerk.; 1937 tavaszáig 17 kötete jelent meg. A Tanúban fejtette ki társadalmi reformeszméit, a "minőség forradalmának" eszméjét. Az értelmiség társadalmi vezető szerepét vallotta. Elmélyülten foglalkozott a magyarság helyével Kelet-Európában, alaposan megismerte a szomszédos népek kultúráját, irodalmát a Magyar Rádióban átvette az irodalmi osztály irányítását (1934- 35). 1934-ben megjelent első könyve, az Ember és szerep, voltaképpen emlékirat volt, amely szubjektív hangjával sok ellenséget szerzett neki. Egymás után adta ki regényeit. Hivatástudata, impozáns műveltsége, gondolatgazdag, képdús esszéstílusa jelentős hatást gyakorolt kortársaira 1939-42-ben Móricz Zsigmond "adjutánsa" volt a Kelet Népe szerkesztésében. Megpályázta a debreceni egy. m. irodalmi tanszékét, kérését elutasították. 1926-1943 között hat lánya született - közülük kettő csak rövid ideig élt -, róluk szól Lányaim c. műve, melynek első változata 1943-ban jelent meg, az utolsó 1962-ben. 1944. jan.-ban 1944. márc. 19-től, a német megszállás alatt Felsőgödön, Szilasbalháson, majd Budapesten élt. 1949-től Budapesten élt, műfordítói tevékenységet folytatott, Shakespeare, és Alekszej Tolsztoj számos művét. regényfordításért tüntették ki a József Attila-díjjal. 1952-ben hozzákezdett a Galilei c. dráma megírásához és egy év alatt elkészült vele. Galilei c. drámája nagy sikert aratott (1956. okt. 20). 1957 után a pesti és a vidéki színházak sorra műsorra tűzték darabjaitMunkáit lefordították angol, bolgár, cseh, francia, német, olasz, orosz nyelvre.

Rózsa Miklós

kettös élete (1907 - 1995) Kettős Élet címet adott Rózsa Miklós önéletrajzának, hiszen egész alkotó életét a kettősség jellemezte: hihetetlen sikereket ért el a filmzene-szerzés terén, ugyanakkor elismeréssel és tisztelettel adóztak neki a hangversenytermekben rendszeresen előadott komoly zeneszerzeményeiért. A kettősség más téren is mutatkozott. 1945 óta amerikai állampolgár, de magyarsága volt a múzsája. Rózsa ragaszkodása Magyarországhoz, főként a magyar vidékhez és annak népéhez nem zárta ki a városi élet és kultúra, Rózsa Miklós 1907. április 18-án született Budapesten. . Miklós már öt éves korában kapott zongora és hegedű órákat. A zeneszerzés különösen érdekelte, amit igen fiatalon, magánszorgalomból könyvekből kezdett tanulni. Kedvelte Bartók és Kodály zenéjét. 1925-ben a Lipcsei Egyetemen (Németország) beiratkozott kémia szakra, mivel édesapja ellenezte a zenetanulást. A zene iránti szenvedélye azonban annyira fokozódott, hogy édesapja mégis támogatni kezdte, főleg miután egy tanár írt neki fia csodálatos művészi tehetségéről. 1926-ban kezdte meg zeneszerzési tanulmányait a Lipcse-i Conservatoriumon. Miután végzett, Rózsa 1931-ben Párizsba költözött, A hangversenytermek részére írt zenéje egész Európában kezdett elterjedni. Párizsban kezdődött el a "film-karrierje" is. Rózsa által megzenésített dalokat énekeltek a mozikban vetítések közti szünetekben Londonban magyar néptáncokra alapozott ballett-zenét írt Hungária címen, karmesterséget tanult és megismerkedett a magyar Korda Sándorral, aki rövidesen szerződtette A bagdadi tolvaj (Thief of Bagdad) zenéjével tört be az "iparba". A II. világháború kitörése, valamint anyagi okok miatt Korda úgy döntött, hogy az Egyesült Államokban fejezi be a film készítését. Így került Rózsa Amerikába. Egy hónapra jött és élete végéig maradt. Ezután évekig a filmzene-írás uralta életét A rákövetkező 20 évben már csak 11 filmhez írt zenét. 1982-ben agyvérzést kapott.

Szeleczky Zita
1915. április 20-án született, 1999. július 12-én meghalt 84 éves korában

Magyar színész, akinek művészi pályája mindössze nyolc évig tartott hazájában.Színiakadémista korában a Nemzeti Színházhoz szerződtette ösztöndíjas tagnak Németh Antal, diplomája kézhezvétele után rendes tag lett. Vörösmarty Tündéje, Ibsen Solvejgje, Rómeó Júliája. Hamarosan csillaga lett a Gyarmat utcai filmgyártásnak. Vadócnaivaként nemcsak friss szépségével, hanem üde őszinteségével vált népszerűvé. Fél évszázad múltán újranézve filmjeit, megragadóan keveset évült el a csacsi szerepekben nyújtott alakítása. A forgatókönyvírói klisékben igazságot jelenített meg. Körötte elhervadtak mára a többiek. Filmalakításai máig hírlelik színészi tehetségét. A divatosan fölkapott színészkisasszony azután öszszepörlekedett direktorával. Faképnél hagyta a Nemzetit. A Fővárosi Operettszínházban Huszka Mária főhadnagyának címszerepében ragyogott. Pünkösti Andor az ellenállási hírű Madách téri Madáchhoz szerződtette szerepre Miután Németh Antal a német megszállás után otthagyta a színházat, Szeleczky visszaszerződik a Nemzetibe, de nem lép fel többet a Rákóczi úti épületben. 1944 novemberében bombasérülése miatt kiköltözni kénytelen a színház. November elsejétől A szókimondó asszonyság előadásait áttelepítették a hadiüzemmé tett Fővárosi Operettszínházba a Nagymező utcába. Az ostrom előtti legutolsó bemutatót, Gárdonyi Géza: Annuska címszerepét december 3-án ott folytatja, ahol Lebstück Mária piros nadrágos szerepét sikerrel énekelte. A háború alatt számtalan "Kívánság hangverseny " szereplője, ezzel a magyar katonákat akarta buzdítani. Ezt a kommunista rendszer felhasználta ellene.

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | 2005 Magyar Krónika Rt