A Magyarok Világkapcsolata
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

FÓRUMOK  ::  HUMOR
 
 Április
Magyar Krónika, április 7.
Bencsics Klára
Montreál

 

Puskás Ferenc (Öcsi)

1927. április 2-án született Kispesten, csatárként meghatározó egyénisége volt a legendás magyar Aranycsapatnak. 1952-ben tagja volt Helsinkiben az olimpiai aranyérmes válogatottnak, 1953 novemberében Londonban két gólt lőtt a híres 6:3-as mérkőzésen, majd a csapattal ezüstérmet nyert az 1954-es svájci világbajnokságon. Nyolcvanötször játszott válogatottban, 84 gólt lőtt. 1956. október végén hivatalos BEK-mérkőzésre utazott külföldre a klubcsapatával, a Bp. Honvéd csapatával, majd - a hivatalos engedély lejártával - egy dél-amerikai túrán is részt vett. Ezután nem tért haza, hanem Spanyolországban telepedett le. A Real Madrid labdarúgó csapatában 1958 és 1967 között 372 mérkőzésen 324 gólt szerzett, és BEK-et, valamint Interkontinentális Kupát is nyert. Négyszer szerepelt a spanyol válogatottban, s egyszer az Európa-válogatottban is. 1969-től edzőként dolgozott. Legjobb eredményét a görög Panathinaikosszal az 1970-1971-es idényben érte el, amikor a BEK-ben másodikok lettek.
1993-ban négy hónapig a magyar válogatott szövetségi kapitánya volt. 1997-ben a Nemzetközi Olimpiai Bizottság Olimpiai Érdemrenddel tüntette ki. 1997 elején Münchenben az "Évszázad Labdarúgó Gáláján" a labdarúgás történetével és statisztikájával foglalkozó német szervezet adatai alapján kitüntették, mert - a Kispest, a Bp. Honvéd és a Real Madrid színeiben - első osztályú bajnoki mérkőzéseken ő szerezte a legtöbb gólt a világon: 489-et.
1999-ben megkapta a magyar sport tiszteletbeli nagykövete címet. 2001-ben a Magyar Olimpiai Bizottság védnökségével a Nemzeti Sport által rendezett szavazáson a XX. század legjobb magyar férfi sportolójává választották.

Sajnos napjainkban egy budapesti korház állandó lakója, mert Alzheimer betegségben szenved.

100 Éve született József Attila

József Attila

(Bp., 1905. ápr. 11. - Balatonszárszó, 1937. dec. 3.): költő, a forradalmi líra világviszonylatban is kiemelkedő alakja. Apja József Áron bánsági béresek gyermeke, kisiparosoknál dolgozó szappanfőző munkás, anyja Pőcze Borbála parasztszármazású mosónő. A szülőknek három gyermeke maradt életben, a költő és két nővére, Jolán és Etel . A "város peremén", a Ferencvárosban született, gyermekkorát az itteni proletárnegyedben élte le. 1912-től ~ József Attila Pesten élt, alkalmi munkákat vállalt, és közben elvégezte az elemit és a polgári három osztályát. Az I. világháború második felében már rendszeresen verselt, jórészt egy véletlenül kezébe került Ady-kötet hatására. . Rendkívüli tehetségét először Juhász Gyula ismerte fel, az ő előszavával jelent meg tizenhét éves korában Szegeden az első verseskötete, a Szépség koldusa (1922). A szegedi lapok többször hozták írásait, 1923-ban a Nyugat is közölte három költeményét. 1924-ben a szegedi egyetemre iratkozott be magyar-francia szakra. Ugyanebben az esztendőben egyik verséért, A lázadó Krisztusért az ügyészség istenkáromlás címén pörbe fogta, a Tiszta szívvel c. verse miatt Horger Antal egyetemi dékán kijelentette: minden eszközzel meg fogja akadályozni, hogy tanári diplomát kapjon. 1925-ben került ki a nyomdából második versgyűjteménye, a Nem én kiáltok. Az 1925-26-os tanévben Bécsben folytatta tanulmányait. A következő tanévre a párizsi Sorbonne-ra iratkozott be, bécsi és párizsi tartózkodása alatt tanulmányozta alaposabban a marxizmus klasszikusait és a munkásmozgalmat. Nézetei radikálisabbá váltak. 1927-ben tagja lett a kommunista pártnak. Hazatérte után két félévet hallgatott a budapesti Tudományegyeteme , vizsgát azonban nem tett. Rövid időre a Külkereskedelmi Intézet alkalmazta magyar-francia levelezőként. 1929-ben jelent meg Nincsen apám, se anyám c. kötete. Csak halála után kapott Baumgarten-díjat. A mozgalomban ismerkedett meg Szántó Judittal, aki élettársa lett, s aki a legszűkösebb időben a maga keresetéből tartotta el a munkanélküli költőt. 1930-ban látott napvilágot a Döntsd a tőkét, ne siránkozz. Két évvel később jelent meg ötödik kötete, a Külvárosi éj . 1934-ben megromlott kapcsolata a párttal, vitái támadtak a vezetőséggel főleg a népfrontpolitikát illetőleg, a kommunista párttal megszakította a kapcsolatát Hosszabb válság után Szántó Judittal is szakított (1935). Ezáltal végleg egyedül maradt, s az önkínzó magány és sikertelenségének kényszerképzete elcsigázott idegrendszerét állandóan kínozta. 1936-ban Ignotus Pállal együtt a Szép Szó c. radikális folyóiratot szerkezeti. A nyarat a Siesta Szanatóriumban töltötte, de állapota nem javult. November elején nővéréhez utazott Balatonszárszóra, s itt december 3-án egy tehervonat kerekei alá vetette magát. Halála után számos kötetét fordították le idegen nyelvre. József Attila igen jelentős mint tanulmányíró és műfordító is. Költészetét külsőleg tömörítő erő, nyelvi játékosság, dallamosság és formai újítások jellemzik, belsőleg pedig az elnyomottak sorsának, a proletárok életének, a magyarság problémáinak maradéktalan átélése és tolmácsolása. A modern magyar líra egyik legnagyobb költője. -

Márai Sándor

Grosschmid (Kassa, 1900. ápr. 11. - San Diego, 1989. febr. 21.): író, költő, újságíró, az MTA tagja (l. 1942. r. 1945-1948, posztumusz 1989), Kossuth-díjas, posztumusz 1990),

Jogász családból származott, apja, Grosschmid Géza az I. világháború után Kassa szenátora volt. Kassán, Eperjesen és Bp.-en járt középiskolába. . Rövid ideig bölcsészhallgató volt a Pázmány Péter Tudományegyetemen. A Tanácsköztársaság idején rendszeres újságírói tevékenységet fejtett ki, irodalmi kérdésekről írt napilapokba (Magyarország,) folyóiratokba (Nyugat). 1918-ban Kassán megjelent első verseskötete (Emlékkönyv). 1919 oktoberében elhagyta Magyarországot. Először Lipcsében, 1921-1922-ben Frankfurtban, 1923-ban Berlinben folytatott egyetemi tanulmányokat újságírói munkássága közben. 1923-ban Bécsben megnősült, feleségével, Matzner Lolával 1914-ben Párizsba költözött. A Frankfurter Zeitung megbízásából tett utazást Közép-Keleten, cikkeit Istenek nyomában címmel. 1934 tavaszán tért vissza Magyarországra. Bp.-en a Írásait 1928-tól a Révai Testvérek Irodalmi Intézete gondozta. Írói munkája mellett nagy vonzóerőt jelentett számára az újságírás. 1925-36-ban az Újság publicistája volt. A Műsoron kívül (1931), Szegények iskolája (1933, 1992), a Bolhapiac (1934) c. műveiben az ebben a lapban hétről hétre megjelent cikkeiből válogatott. 1936-1943 a Pesti Hírlap munkatársa volt, a Vasárnapi Krónika írója. 1945-48-ban a Magyar Nemzetnél folytatta újságírói munkáját. Az 1940-es években jelentkezett színdarabjaival. A Kaland c. darabját a Nemzeti Kamara Színház mutatta be (1940. okt. 27.). A városhoz való hűség drámája, a Kassai polgárok 1942.-ben került színre a Nemzeti Színházban Az MTA Irodalmi osztályának 1943. dec. 6-án tartott ülésén Ihlet és nemzedék címmel tartott székfoglalót. A német megszállás után (1944. márc. 19.) felváltva élt Bp.-en és Leányfalun. A naplóírás életművének jellegzetes műfaja lett, hordozója írói hitvallásának, humanizmusának, a szabadság, az európaiság gondolatának. Az első kötet (Napló, 1943-1944) 1945-ben jelent meg a Révai Könyvkiadónál. 1944-ben és 1945-ben írt verseit 1945 Könyvnapjára adták ki (Verses Könyv). A Pesti Színházban bemutatták Varázs c. színművét 1948 nyarán, miután Lukács György hadat üzent a polgári irodalomnak és Márairól becsmérlő kritikát írt, ezért az emigrációt választotta . 1948-50-ben Svájcban élt. 1950-től Olaszországban, a Nápoly melletti Possilipóban. 1952-ben az USA-ban, New Yorkban telepedett le. 1980-tól végleges lakóhelye a kaliforniai San Diego volt. 1951 és 1967 között Candidus néven a müncheni Szabad Európa Rádió magyar osztályának külső munkatársa volt. Emigrációjában anyanyelve éltette. Minden művét magyarul írta. Utolsó műve vallomás és összegezés. 1948 után nem járult hozzá művei magyarországi megjelentetéséhez. Teljesen legyengült állapotban vetett végett életének 89 éves korában. Az emigrációját kényszerítő hatalom megszűnése után az Akadémiai-helikon Kiadó szerezte meg könyveinek kiadási jogát és összes kiadásban jelenteti meg a műveket. Színházak újra műsorra tűzték színműveit. Márai Sándor, a XX. század magyar irodalmának egyik legnagyobb alakja volt.

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | 2005 Magyar Krónika Rt