A Magyarok Világkapcsolata
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

FÓRUMOK  ::  HUMOR
 
 Február
Magyar Krónika, január 31.
Bencsics Klára
Montreál

 

Maleczky Oszkár
Bp., 1894. febr. 6. - Bp., 1972. febr. 22.): operaénekes (buffo bariton), Kossuth-díjas (1957), érdemes művész (1953), kiváló művész (1966).

Vilmos operaénekes és Ellinger Jozefa koloratúrénekesnő fia, ~ Bianka (1889-1946) operaénekesnő testvére. A bp.-i Zeneakarán zeneszerző szakon kezdte tanulmányait, hamarosan az énekművészetre tért át. A bp.-i Városi Színház szerződtette (1925), majd 1928-1966 között a bp.-i Operaház magánénekese volt. 1931-től 1962-ig a Zeneművészeti Főiskolán tanított. Szerepköre felölelte szinte a teljes baritonrepertoárt. Sajátosan egyéni stílusa és színészi alakítókészsége különösen a humoros és cinikusan drámai, intrikus szerepekben vált egyedülállóvá.

Fő szerepei: Masetto (Mozart: Don Juan); Papageno (Mozart: Varázsfuvola); Pizarro (Beethoven: Fidelio); Telramund (Wagner: Lohengrin); Beckmesser (Wagner: A nürnbergi mesterdalnokok); Gianni Schicchi (Puccini); Scarpia (Puccini: Tosca); Don Pasquale (Donizetti); Marci (Kodály: Háry János); Kecal (Smetana: Az eladott menyasszony); Frank (J. Strauss: A denevér); Zsupan (J. Strauss: A cigánybáró).

TUDTAD, HOGY?

Egy 138 évvel ezelőtti koronázás bonyodalmai :

38 évvel ezelőtt koronázták királlyá Magyarországon az addig törvénytelennek tekintett uralkodót, Ferenc Józsefet, illetve feleségét, Erzsébet királynét. A középkori ceremóniákra emlékeztető külsőségek mögött nagyon összetett politikai csatározások rejlettek. Hogy ki tegye Ferenc József fejére a koronát, vagy hogy ki kapott meghívót, s ki nem - ez mind kényes politikai játszmák eredményeként dőlt el. Voltak gyakorlatiasabb problémák is, így pl. a fejméret. A korona belső kerülete 65 cm. volt, míg a király fejének kerülete csak 56 cm. Ezért ki kellett bélelni a koronát, amit egy kalapos mester, Pörfi Ferenc vállalt el, s parafával és szattyánbőrrel töltötte ki a hiányt, így a koronát már stabilan Ferenc József fejére helyezhette a miniszterelnök - Andrássy Gyula - és az esztergomi érsek. A zenei hátteret Liszt Ferenc koronázási miséje nyújtotta. Voltak, akik tiltakozásképp nem jelentek meg az ünnepi eseményen, közéjük tartozott a kiegyezés vezéralakja, Deák Ferenc is. (Forrás: Gerő András: Ferenc József, a magyarok királya, Novotrade Rt. 1988)

Szegénység elleni "küzdelem" Drakula módra

Drakuláról, a kegyetlen havasalföldi vajdáról sok történet maradt fenn. Életét mítoszok, "véres" történetek lengik körül. Természetesen, legtöbbször nem a történeti személyiségről szóló hitelt érdemlő forrásokkal van dolgunk. Pedig Drakula önmagában is és történeti szempontból is bonyolult személyiség, pszichikai alany. Nem magyarázható minden tette azzal a történeti szituációval (a törökök és magyarok kereszttüzében, testvérháborúk), amelynek félig-meddig áldozatává vált. Ezt bizonyítja az az eset is, ahogy a szociális gondokat kívánta megoldani. Egy alkalommal összegyűjtötte az öregeket, a koldusokat és a bélpoklosokat, majd megkérdezte tőlük, hogy meg akarnak-e szabadulni "minden földi szomorúságtól és ínségtől". Ezután a lakomára invitált vendégeket bezáratta egy hodályba s rájuk gyújtatta az épületet. Magyarázatképpen azt mondta, hogy azért tette "hogy ne zaklassák a népet panaszaikkal és országomban senki se legyen szegény, csak gazdag." A szegényekkel szembeni ellenséges bánásmód nem a zsarnok vajda egyedi vonása, ez a török szultánok egynémelyikét is jellemezte." (Sz. Farkas Jenő: Drakula vajda históriája Akadémiai K. Bp.1989)

A jezsuita rend megszűnése

Az 1540-ben, Loyolai Szent Ignác alapította szerzetesrend nagy jelentőségre tett szert az elkövetkezendő századokban. A rend híres volt fegyelméről, szervezettségéről, tagjait ott találjuk a királyi udvarokban mint uralkodók gyóntatóit, tanácsadóit.

Többek között éppen ez okozta a rend vesztét is, ugyanis számos jezsuita élt vissza a helyzetéből adódó előnyökkel, s avatkozott be a politikai, illetve gazdasági életbe.

Többek között rájuk is gondolt XIV. Benedek, amikor 1751-ben kiadott bullájában megtiltotta a szerzeteseknek, hogy világi hatalmat gyakoroljanak vagy kereskedjenek. Végül is mind az egyházon belül, mind azon kívül számos ellensége volt a jezsuita rendnek, pl. missziós ügyekben súrlódás támadt a különböző szerzetesrendek között. De a pápa is többször fejezte ki nemtetszését amiatt, hogy a térítés során a jezsuiták megtűrik a "bálványimádás"-t , mikor hagyják érvényesülni a helyi szokásokat. A tudományos életben amiatt érte őket vád, hogy túl konzervatív módon, skolasztikus szellemben nevelik diákjaikat. Az is ellenfeleik haragját váltotta ki, hogy túl nagy befolyásra tettek szert a felsőfokú képzés terén. Mondhatni nemzetközi összefogás keretében léptek fel a jezsuitákkal szemben, s először Portugáliában számolták fel a rendet 1759-ben, majd Franciaországban1762-ben hoztak elítélő rendeletet, melyet a király, XV. Lajos 1764-ben meg is erősített. 1767-ben Spanyolországból és a Nápoly-Szicíliai Királyságból tiltották ki őket, s a Bourbonok a pápát a rend feloszlatására sarkallták. Időközben azonban meghalt a pápa, s XIV. Kelemen néven új pápát választottak, aki 1773. július 21-én a "Dominus ac Redemptor noster" kezdetű brevejével feloszlatta a rendet. Ugyanebben az évben számolták fel a Habsburg birodalomban a rendet, s a sors iróniájaként az egyik legvallásosabb uralkodó, Mária Terézia idején. (Szántó Konrád: A katolikus egyház története II. Ecclesia

Lehel György

Bp., 1926. febr. 10. - Bp., 1989. szept. 25.): karmester, Kossuth-díjas (1973), Liszt-díjas (1955, 1962), érdemes művész (1968), kiváló művész (1979), Bartók Béla-Pásztory Ditta-díjas (1L988), a chicagói Conservatory díszdoktora (1977).

Kadosa Pál (zeneszerzés) és Somogyi László (vezénylés) magántanítványa. Karmesterként 1946-ban mutatkozott be; 1947-től a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekarát vezényelte, melynek 1956-tól karnagya, 1962-től a zenekar igazgatója és vezető karnagya volt. Zenekarát ismertté és megbecsültté tette Európa, Ázsia, Amerika és Ausztrália szinte minden jelentős városában; vendég dirigensként (Albánia kivételével) Európa országaiban, az USA-ban, Japánban, Ausztráliában, Kanadában és Új-Zélandon vezényelt. 1974-től a Bázeli Rádió Szimfonikus Zenekarának állandó vendégkarnagya, hasonlóképpen a bambergi, a detroiti, a montreali és az új-zélandi zenekarok vendégkarmestere volt. Sok hangversenyt adott a zenekar különböző városokban Liszt, Bartók, Kodály, Dohnányi és Kadosa műveiből. Jelentősek voltak olaszországi hangversenysorozatai. 1960-ban tizenegy városban vezényelte Haydn, Mozart, Liszt, Dvořák, Bartók, Kodály, Farkas F. műveit. Svájcban 1968-89 között szinte minden évben hangversenyezett. Műsorán az elmúlt három évszázad zeneművészetének gazdag választéka szólt hallgatóihoz. Repertoárjában döntően a klasszikus, a romantikus és a modern művek szerepeltek. Mint korának jelentős művésze, élete végéig feszült figyelemmel követte a kortárs komponisták műveiben megszólaló új megnyilvánulásokat. Érdemeket szerzett a kortárs magyar zeneművészet hazai és külföldi népszerűsítésében. A Magyar Rádió szalagtára és a karmester hangversenynaplója szerint csupán az ő bemutatásával 62 mai magyar zeneszerző 256 műve került élő előadásból vagy stúdiófelvételből rögzítésre. Vélemények szerint elsősorban a romantikus és a kortárs zene avatott tolmácsolója, emocionális beleérző készsége hozzásegítette Bach, Beethoven, Haydn, Mozart kiváló tolmácsolásához is.

Irod. Boros Attila: Muzsika és mikrofon. A Rádiózenekar négy évtizede (Bp., 1985); Berend T. Iván: Búcsú L. Gy.-től (Muzsika, 1989. 12. sz.); Gábor István: L. Gy. halálára (Magy. Nemzet, 1989. okt. 6.); Bieliczkyné Buzás Éva: Számvetés L. Gy. karmesterrel (interjú, Magy.Zene, 1990. 4. sz.)

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | 2005 Magyar Krónika Rt