A Magyarok Világkapcsolata
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

FÓRUMOK  ::  HUMOR
 
 Január
Magyar Krónika, január 31.
Bencsics Klára
Montreál

Harsányi Zsolt

(Korompa, 1887. jan. 27. - Bp., 1943. nov. 29.): író, újságíró, műfordító. A kolozsvári egyetemen előbb bölcsészetet, majd jogot hallgatott. Incze Sándorral előbb Kolozsvárott, majd 1910-től Budapesten Színházi Hét címmel színházi lapot szerkesztett., amely később Színházi Élet címmel jelent meg. 1913-ban Budapesten a Budapesti Hírlap, aztán a Pesti Hírlap munkatársa, a két világháború között az Új Idők állandó munkatársa. A Magyar Pen Club főtitkára; 1938-ban a Vígszínház igazgatója. Tagja volt a Kisfaludy (1934) és a Petőfi Társaság.-nak. Divatos, technikailag ügyesen megoldott, de tartalmilag elég felszínes életrajzi regényeivel aratott sikereket. Ő írta Paulini Bélával Kodály Háry János c. dalművének szövegét (1926). Színdarabokat, verses műveket is írt. -Fő munkái: A féltékeny költő (versek, Bp., 1920); Az arany holló (r., Bp., 1925); Az üstökös (r., Bp., 1932); Ember küzdj! . (r*., Bp., 1932); Ecce homo (r., Bp., 1935); Magyar rapszódia (r., Bp., 1936); Mathias rex (r., Bp., 1937); És mégis mozog a föld (r., Bp., 1937);  Magdolna (r., Bp., 1938); Grófkisasszony (vígjáték, Bp., 1939). Élni jó (r., Bp., 1940); Whisky szódával (r., Bp., 1941); A bolond Ásvayné (színmű, 1942); Aranyalma (r., Bp., 1942). - Irodalom: Bessenyei György: H. Zs. a szórakoztató iparos (Könyvtáros, 1954. 1a. sz.); Harsányi András: Emlékezés H. Zs.-ra (Confessio, 1987). (*r=regények)

Róna Emy (Bp., 1904. febr. 20. - Bp., 1988. dec. 17.): grafikus, festő, érdemes művész (1983). . Az Iparrajziskolában Vesztróczy Manó növendéke volt. Alkotói pályáját 1921-ben kezdte a Színházi Élet szerkesztőségében. Nevét Tábori Piroska Dugó Dani c. mesekönyvének illusztrálása tette ismertté. 1925-ben az ÚME (Új Művészek Egyesülete) tagja lett, amelynek kiállításain rendszeresen szerepelt. 1926-1928-ban Párizsban élt, egy szatirikus lap munkatársa volt. Emellett a Colarossi iskolában és a Julian Akadémián képezte tovább magát. Testvérével, Klárával, a Galeria Zodiaque-ban közös kiállítást rendezett, Ady, Baudelaire és Verlaine verseihez készült illusztrációit mutatta be. 1928-tól ismét Budapesten élt, újságok, folyóiratok és könyvkiadók számára dolgozott (pl. Pesti Napló, Színházi Élet, Athenaeum). 1929-ben díjat nyert az Athenaeum Kiadó illusztrációpályázatán. Az 1930-as években plakáttervezéssel is foglalkozott. 1934-36-ig Rómában magyar és olasz ösztöndíjjal Ferruccio Ferrazzinél freskófestést tanult. Tagja lett az Olasz Képzőművészeti Társulatnak, amelynek tárlatain többször szerepelt. 1939-ben grafikai díjat (arany diplomát) nyert a New York-i világkiállításon. Munkásságának fő területe a meseillusztráció volt. Csaknem 400 könyvet illusztrált, a legismertebbek: János vitéz, Óz, a csodák csodája, Az ezeregyéjszaka legszebb meséi (több változatban), Öreg néne őzikéje, Bambi, Arany László, Andersen, Bazsov, Grimm stb. meséi. Csoportos bemutatók mellett számos egyéni kiállítása is volt, pl.: Nemzeti Szalon (1937, 1940), Fényes Adolf Terem (1961), Dürer Terem (1966), Zürich (1975), ), Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (1981, 1988), Kecskemét, Szórakaténusz Játékműhely és Múzeum (1984), József Attila Művelődési Központ, Bp. (1989 - emlékkiállítás). Művei állami és magángyűjteményekben találhatók: pl. Művelődési Minisztériu, Művelődési. Alap, Petőfi Irodalmi Múzeum,.Bazsov Lidérc anyó kútja c. könyvéhez készített illusztrációsorozatát az MNG grafikai gyűj teménye őrzi. 1987-ben "Gyermekekért" díjat kapott.

Polgár Zsuzsa sakkbajnoknő

Montreálban

Polgár Zsuzsa a három Polgár testvér közül a legidősebb sakkbajnoknő, aki 2005 január

15-től, január 21-ig Montrealban tartozkodott.

A St. Laurent Recreation központban 15-én és 16-án 30 játékossal mérte össze egyszerre tudását. A jövő sakkbajnokai , a helyi gyermekek megtisztelve érezték magukat a nagy sakkbajnok részvételétől..A világhírű bajnoknő a hét folyamán, még 10 nemzetközi bajnokkal is megmérközött.

Polgár Zsuzsa , 1969 április 19-én születetett Magyarországon. Édesapja tanította a három testvért sakkozni, de Zsuzsa érte el a legmagasabb eredményt a sakk-világban.

Elsőnek Budapesten nyerte meg 4 éves korában a 11 év alatti korosztály bajnokságát,

majd 15 éves korában a Női Világbajnokságot. Négyszeres Világ sakkbajnok. Ötszörös Olimpiai bajnok , összesen 10 éremmel: 5 arany, 4 ezüst, 1 bronz érem. Jelenleg ő tartja az olimpiai rekordot, vereség nélkül. Ő az első női sakkversenyző, aki megnyerte az Év Nagymestere-díját,(2003) Ő az első nő, aki férfi Nagymester-díjat kapott (1991).

Jelenleg, Queens N.Y -ban él, sakk-újságoknak ír, háromszor nyert újságíró díjat is.

Megalapitotta, a Polgár Zsuzsa Alapítványt, melynek keretében elősegíti a női sakkjátékosok és gyermekek sakkjátékra való nevelését, és felkészültséget a versenyzésre! Hat nyelven beszél, házas és egy kis fia van.

Hóman Bálint:
Ancient Peoples- Ancient Hungarians Ősemberek - Ősmagyarok

Hóman Bálint (1885-1951). utolsó kéziratos munkáját : Ősemberek - Ősmagyarok címmel, özvegye hozta magával Montrealba, kiadták 1985-ben. A könyv angol nyelvű forditásának kiadására , az elmúlt év végén került sor. A forditást, fia, Dr. Hóman Bálint és felesége, Philoména Léna Hóman végezték el.A könyvet, melynek tárgyát címe is magában foglalja, az ősember eredetéről és az ősmagyarok származásáról, vándorlásáról, nyelvéről szóló esszék, tanulmányok tartalmazzák. A nagy történész utolsó munkája imár angol nyelven is olvashatóvá vált a téma érdeklődői számára..

 Hóman Bálint 1885. december 29-én született Budapesten középosztálybeli családból. Atyja, Hóman Ottó klasszika-filológus volt, aki egyetemi tanári állását 1885-ben a Budapest környéki tankerület főigazgatói posztjára, majd 1897-ben a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium középiskolákkal foglalkozó ügyosztályának vezetésére cserélte el.

Az ifjú Bálint, budapesti Tudományegyetemen történeti stúdiumokat végzett. Bölcsészdoktori oklevelet 23 évesen, Magyar városok az Árpádok korában című munkájával kapott.

Kiváló tanulmányi eredményeivel, elhivatottságával, zökkenőmentes pályakezdés és gyors előmenetel várt rá. Az Egyetemi Könyvtárban kezdett dolgozni, s már 1915-ben igazgatóvá nevezték ki. A következő évben, tehát 31 évesen a pesti egyetem magántanára lett. Ugyanebben az esztendőben jelent meg Magyar pénztörténet 1000-1325 című könyve, amely ma is a magyar numizmatika egyik alapmunkája.

Hómant 1922-ben az Országos Széchényi Könyvtár igazgatójává, 1923-ban pedig a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatójává nevezték ki.

Az 1920-as években egymás után jelentette meg műveit a magyar középkorról. Maradandót elsősorban továbbra is pénz-, tágabban gazdaságtörténeti munkáival - például Károly Róbert gazdaságpolitikájáról írt értekezésével - alkotott. A hun-ma-gyar rokonságról szóló tézisét viszont, mely szerint Álmos, Árpád és utódaik Attila egyenességi leszármazottai lettek volna, nem osztja a mai történettudomány. Kutatómunkájával egyidejűleg Hóman oktatott is: 1921-ben Pázmány Péter egyetemen tanított középkori magyar történelmet. Beosztása 1922-től helyettes, 1925-től pedig nyilvános rendes tanár volt.

Népbíróság előtt : Hóman Bálint egykori kultuszminisztert és történészt, 1946-ban életfogytig tartó fegyházra ítélték: Büntetését a pesti Gyűjtőfogházban, majd 1949-től a váci fogházban töltötte. A megpróbáltatásokat nehezen viselte, az életerős férfi rövid idő alatt hatvan kilót fogyott. A testi bántalmazások súlyos betegséget váltottak ki nála és 1951 június 2-án meghalt . Sírja feltárásával és újra temetéssel megkapta a végtisztességet, politikai és korszakalkotó történelmi munkájának rehabilitása még a jövő kérdése.

A nagy múltú történész utolsó munkája, ami most angol nyelven is olvasható, beszerezhető a kiadónál: Gilmore Doculink International,: Josef J.Nero manager

Telefonon 514-884 8498

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | 2005 Magyar Krónika Rt