A Magyarok Világkapcsolata
 
f ó r u m               Keresés a Krónikán 
      
 
the hungarian world connection 

 

 

JÚLIUS

Magyar Krónika, július 17.
Kovács Edit
Montreál

Július. 7.2002

E12.00-12.02: Déli harangszó az andocsi kegytemplomból

Ezen a héten minden délben az andocsi kegytemplom harangja szól a Kossuth rádióban. Andocs a Balatontól délre, Szántódtól 25 km-re, a Kaposvárra vezetõ út mentén fekvõ somogyi község.

A XVI. század elsõ harmadában az Andocs-patak partjain Egyházas-, Kápolnás- és Nemesandocsról is tud a történelem. A török hódoltság idején a védettebb Nemesandocsra menekültek a többiek. Elsõ gótikus temploma a XV. század végén épült. A legenda szerint a mohácsi vész elõtt az angyalok Kalocsáról mentették át a kápolnát a csodatévõ Mária-szoborral együtt, és tették le mai helyére, mert az érseki központban a török katonák lovaikat a kápolnába kötötték. Azóta minden év pünkösdjén a kalocsai katolikusok zarándokolnak a kegyszoborhoz. A török idõkben a jezsuiták gondozták a búcsújáró helyet, majd az 1700-as évek elején a ferencesek megépítették kolostorukat, és 1747-re a gót kápolnát is magába foglaló barokk templomot.

A már évek óta ismert és nevezetes kegyhely plébániatemplomát Padányi Bíró Márton veszprémi megyéspüspök szentelte fel. Ettõl az idõponttól kezdve a kegyszobrot felöltöztetik. A Mária-szobor elsõ palástját Széchenyi Katalin grófnõ ajándékozta, példáját azóta többen követték. A Mária-szobornak a világ minden tájáról, több mint 240 ruhája van. Egy-egy palást két hétig van a kegyszobron, színük a liturgia színeihez alkalmazkodik. A Mária-szobrot péntek délelõtt öltöztetik fel az andocsi asszonyok.

Az andocsi kegytemplom tornyában a délidõben megszólaló hét mázsás harangot Walser Ferenc mester öntötte budapesti mûhelyében, 1925-ben.

a tetõre

 

ennyi
Impresszum | Hirdetési árak | © 2000 Magyar Krónika Rt