A Magyarok Világkapcsolata
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

FÓRUMOK  ::  HUMOR
 

 

 

 MÁRCIUS
március 8 -március 21
Magyar Krónika, március 21.
Kovács Edit
Montreál


Nagyböjt

hamvazószerdától húsvétvasárnapig, negyven napon át tart. A VII. századtól vált szokássá, 1091-ben II. Orbán pápa iktatta törvénybe.

Március 8.:

Istenes Szent János szerzetes 1495 március 8-án született Portugáliában, Liszabon közelében. Nyolcéves korában kalandvágyból megszökött. Volt pásztor, katona, és rossz társaságba kerülve hódolt a szerencsejátékoknak és ivászatnak is. Katona korában harcolt a törökök ellen hazánkban is. Jobb útra tért, midon egyszer leesett a lóról és hosszabb ideig betegeskedett. Ezután könyv- és kegyszer-árusítással foglalkozott. Avilai Boldog János egyik prédikációja annyira megrendítette, hogy életét a betegek és szegények gondozására szentelte. Kórházat alapított, és azt kétkezi unkájával és koldulással tartotta fenn. A szellemi fogyatékosokról való gondoskodásával messze megelőzte korát. Az Irgalmas rendet ő alapította. Egy fuldokló kisfiú kimentésekor súlyos betegséget szerzett, és abba halt bele 1550 március 8-án, éppen a születésnapján, Granadában. 1690-ben avatták szentté. XIII. Leó pápa pedig a kórházak védőszentjévé tette.
(Forrás: Hankovszky Miklós, katolikus web)
Ünnepét 1714-ben vették föl a római naptárba, március 8-ra. Az Istenes Szent Jánosról elnevezett Irgalmasrend (Fatebenefratelli), jelképe: Gránátalma és Kereszt. Ez a jel az Istenes Szent János által alapított Irgalmasrend címeréből való. A gránátalma és kereszt együttes szimbóluma az irgalmasságot és áldozatot jelképezi. A kipattanó gyümölcs arra emlékeztet, hogy szeretetünket kiárasszuk, míg a kereszt arra figyelmeztet, hogy áldozat nélkül nincs irgalmasság. A közösség jelmondata: Kapunk tárva, a szívünk még inkább… Az Irgalmasrend Spanyolországból ered. Alapítójának, Giovanni Ciudad-nak halálát (1550. március 8.) követően meglepően gyorsan elterjedt Európában. 1586-ban, nem egészen 40 évvel a későbbi Istenes Szent János halála után követői már 79 kórházat alapítottak Spanyolországban. 1595-ben Olaszországban a rend kezelésében 29 kórház működött, és öt évvel később az irgalmasrendi szerzetesek jelen voltak Franciaországban, Ausztriában, Prágában, Krakkóban, Pozsonyban és Dalmáciában. Amerika meghódítóit követve, a Rend átkelt az Atlanti óceánon, ás kórházakat alapított Havannában és Limában. A 17. század végén az Antillákon is dolgoztak, Guadalupe és Martinique szigetén. A rend terjeszkedése két autonóm "kongregáción" keresztül történt, Olaszországból és Spanyolországból. A spanyol kongregáció főleg az ibériai félszigeten, Latin-Amerikában, Ázsiában (leginkább a Fülöp szigeteken) terjeszkedett, és kisebb mértékben Afrikában is. Az olasz kongregáció Közép és Kelet Európában növelte jelenlétét, de olyan messzire is eljutottak, mint az Antillák és Kanada. A spanyol kongregáció nagy veszteségeket szenvedett a napóleoni háborúk alatt, 1835-ben a spanyol kormány kiűzte a testvéreket szinte valamennyi intézményükből és megtiltotta újoncok felvételét. 1850-ben meghalt az utolsó spanyol elöljáró, majd megtörtént a két kongregáció egyesítése, a rend ismét fejlődésnek indult. A XX. századra a rend eljutott mind az 5 világrészre. Ebben az évszázadban is számos megpróbáltatás érte őket: a spanyol polgárháborúban 99 testvért öltek meg, a II. világháborúban számos kórházuk megsemmisült, a volt szocialista országokban pedig betiltották működésüket… A rend tagjai végzik Vatikán egészségügyi ellátását és vezetik híres vatikáni gyógyszertárukat. Jelenleg 217 kórházuk van, és 1510 szerzetesük… Az irgalmas testvérek magyar földön 1650-ben Szepesváralján telepedtek meg, majd 1672-ben Pozsonyban, 1737-ben Temesváron, később Nagyváradon (hajdani épületükben jelenleg is kórház és gyógyszertár működik.) A XVIII. század vége felé már 8 rendházuk és kórházuk volt. 1834-ben megtelepedtek Szatmáron. 1856-ban 13 intézménnyel megalakult az önálló magyar rendtartomány. Trianon után csak 5 intézményük maradt: Eger, Vác, Pápa, Pécs és Budapest városokban. Vagyonuk nem volt, intézményeiket Ágoston és Istenes Szent János szellemében munkájukból ás adományokból tartották fenn. 1950-ben a magyar rendtartománynak 46 tagja állt a gyógyítás szolgálatában, köztük 3 orvos, 12 gyógyszerész és 4 kórházlelkész…

1989-ben megkezdődött a magyar tartomány újjászervezése. Irgalmas testvérek Pécsett és Budán élnek, váci kórházukat a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal közösen működtetik.
(Forrás: irgalmas.hu)

Március 9.:

1933. Aujeszky Aladár mikrobiológus halála. Ő vezette be a kutyák veszettség elleni kötelező védőoltását.

Március 10.:

Ildikó napja, a germán Ildico névből származik. Először Jordanes VI. századbeli gót történetíró latin nyelvű műveiben találkozunk vele Attila hun uralkodó második feleségének neveként. (fay-sulinet.hu)

Március 12.:

Gergely napja Görög eredetű név, éberen őrködőt jelent. Gergely-járás: az iskoláskorú gyermekek országosan ismert, színjátékszerű játéka. A nap ünneplését IV. Gergely pápa rendelte el 830-ban. Elsősorban köszöntő, adománygyűjtő célja volt. A diákok ezekből az adományokból teremtették meg a tanulásukhoz szükséges anyagi feltételeket. Ezen a napon vetélkedőket, diákpüspök-választást és felvonulásokat rendeztek. Gergely napjához időjárás- és termésjóslás is kapcsolódott. Ismert mondás, miszerint ha ezen a napon esik a hó: "Megrázza még szakállát Gergely." (Tiszaújváros web.)

- 1241. A Batu kán vezette mongol fősereg megsemmisíti a Vereckei hágót védő nádor csapatát. A mongol előörs Pestig dúlja az országot.
- 1783. született Koszeghy-Mártony Károly hadmérnök, tábornagy. Mint mélyépítészettel foglalkozó mérnök földnyomás-kutatásaival tűnt ki. Feltalálta a gázálarc ősét és a tábori főzőkészüléket. (fay-sulinet.hu)
- 1783. született Jávorka Sándor Kossuth-díjas flórakutató. 100 növényalakot ő nevezett el; kb. 40 pedig az ő nevét viseli.(u.o.)

Március 13.:

1885. született Mező Ferenc sporttörténész, aki Az olimpiai játékok története című művével az 1928-as olimpia művészeti versenyének aranyérmese volt. (u.o.)

Március 14.:

1074. Géza és László hercegek egyesült serege legyőzi Salamon királyt a Pest megyei Mogyoródnál vívott csatában. Salamon király hatalma Pozsony és Moson vidékére szorul vissza.
- 1794. Bem József születésnapja. Bem József lengyel katonatiszt, a magyar szabadságharc tábornoka.

Március 15.:

- Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc napja.

Kristóf napja Kristóf görög eredetű név, jelentése Krisztust hordozó.
- 1933. László (Lowy) Ede Dezső vegyészmérnök, muegyetemi tanár
halála. Főként a borok kémiai elemzésével, a borhamisítások felismerésének kidolgozásával foglalkozott. (fay-sulinet.hu)

Március 20.:

1894 Kossuth Lajos halála.

Március 21.:

Benedek napja A bencés rendet alapító Szent Benedek ünnepe. Benedek napján zsírt és fokhagymát szenteltek, amelynek gyógyító erőt tulajdonítottak. (Tiszaújváros web.)
az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © 2000 Magyar Krónika Rt