A Magyarok Világkapcsolata
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

FÓRUMOK  ::  HUMOR
 

 

 

 FEBRUÁR 22 - MÁRCIUS 7
Magyar Krónika, február 19.
Kovács Edit
Montreál

"Újra lebeg, majd letelepszik a földre,
végül elolvad a hó;
csordul, utat váj.
Megvillan a nap. Megvillan az ég.
Megvillan a nap, hunyorint.

Február 22.:

Üszögös Szent Péter napja
Az üszékössége változott üszögössé. Ezen a napon nem végeznek semmilyen munkát, mert a hiedelem szerint szerencsétlen nap, és minden amibe belefognak üszkös lesz. Tavaszi vetést nem jó kezdeni, nehogy az üszög és a rozsda ártson a vetésnek.(Népművész web.)

Február 24.:

Mátyás napja Jégtörő Mátyás. Ahol nem Zsuzsanna, ott Mátyás viszi el a havat. "Mátyás ront, ha talál, ha nem talál, csinál." (jeget) "Mátyás szűre ujjából ereszti ki a tavaszt." "Mátyás, Gergely, két rossz ember" - vagyis február 24-én, március 12-én visszatérhet a hideg. Ha a lúd Mátyás napján tojik, elvész a tojás. Mátyás napján nagyon hideg van. Erre utal a következő népi szólás: "Ha Mátyás jeget talál, akkor töri, ha nem talál, akkor csinál."
(Népművész web)
-1732. született George Washington, az USA első elnöke.
-1786. született Wilhelm Grimm német irodalomtörténész, nyelvész, a Grimm-mesék egyik szerzője.
-1836. Berzsenyi Dániel költő halála.
-1838. született Mathiász János szőlőnemesítő.
-1954. Herczeg Ferenc író, újságíró halála.

MATHIÁSZ JÁNOS

(1838-1921) Ádámföldén (Sáros megye, ma: Mosurov-Szlovákia) született 1838.február 22-én. Édesapja uradalmi tiszt volt. Középiskoláit Eperjesen (ma: Presov-Szlovákia) és Kassán végezte. A középiskola befejezése után egy évet a kassai papneveldében töltött, majd átiratkozott az ottani jogakadémiára. Befejeznie azonban ezt nem sikerült; 22 éves korában Abaúj vármegyénél írnok, majd röviddel ezután főispáni titkár lett. Ám érdeklődését a hivatali munka sem tudta véglegesen lekötni. Már hivatalnokoskodása éveiben két holdas szőlőt vásárolt a kassai Rozáliahegyen. Az újratelepített szőlőben néhány év leforgása alatt mintegy 1600 szőlőfajtát, köztük számos francia és olasz eredetűt gyűjtött össze. Fajta gyűjteménye cserepes példányaival először az 1873. évi bécsi világkiállításon vett részt, s velük mindjárt első díjat nyert. A váratlan siker Mathiászt a szőlészeti szakterület élvonalába emelte, s több felől is igen rangos meghívást kapott (az orosz cár pl. felkínálta neki krími szőlőbirtokának vezetői állását). Mathiász azonban az ajánlatokat nem fogadta el. Negyvenkét éves korában, 1880-ban végleg megvált Kassától és a hivatali pályától, s életét egészében a szőlészkedésnek akarta szentelni. A sokkal kedvezobb adottságú tokajhegyaljai Mádon, a magyarországi borkereskedelem egyik hajdanában híres mezővárosában 5 holdas szőlőt vásárolt, s odaköltözött. Egy évvel később többek rábeszélésére, s Andrássy Gyula, a Monarchia volt külügyminiszterének közvetlen felkérésére elvállalta a gróf 100 holdas szöllöskei szőlészetének vezetését is. Ám új munkakörében minden idejét a filoxéra elleni küzdelemre kellett fordítania. A filoxéravész ugyanis az 1880-as évektől a legnagyobb méretű pusztítást épp a hagyományos dombvidéki bortermelő körzetekben okozta…A homoki szőlők részesedése az 1892. évi 25,8 %-ról 39,2, majd az első világháború előtt már 43 %-ra emelkedett. A századforduló negyed századában a homoki szőlők részaránya és területe megkétszereződött. Franciaországba utazott, ahol megismerkedett a termékenyebb csemegeszőlő-fajták előállítását célzó nemesítési törekvésekkel. Felismerte: nem elég a Nyugat- és Dél-Európában terjedofélben levő fajták egyszerű átvétele. . Azt vallotta: a folyamatos kínálat mellett nagy gondot kell fordítani arra is, hogy a szőlő fürtje és bogyója különleges, feltűnő és tartós, kellemes íz és zamat mellett zúzódásmentesen szállítható legyen. Nem feledkezett meg a botermőségről, és arról sem, hogy a létrehozott új fajták minél nagyobb ellenállóképességet tanúsítsanak a betegségekkel és a rothadással szemben. Nemesítői tevékenységének első jelentős eredménye az Ezeréves Magyarország emléke volt. Új csemegeszőlő fajtájával mindjárt nemzetközi hírnevet szerzett magának. Kecskemétre költözése után pedig évente kerültek ki keze alól a jobbnál jobb és később világszerte elterjedt új fajták. Munkás élete során mintegy 3500 hibridet állított elő. Közülük maga 180 fajtának készítette el a leírását. Jelentősebb új fajtái: Erzsébet királyné emléke, Kecskemét gyöngye, Kecskemét kincse, Kecskemét virága, Cegléd szépe, Thallóczy Lajos, Mathiász Jánosné muskotály, Mathiász János diadala, Munkátsy József, Szauter Gusztávné, Vörösmarty Mihály, Zrínyi Ilona, Tomas Mihály, Bem tábornok, Darányi Ignác, s végül az 1916-ban utoljára nemesített, egyben legsikeresebb fajtája: a Szőlőskertek királynője. A kinemesített világhírű fajtáinak, így a Szőlőskertek királynőjének és az Ezeréves Magyarország emlékének is, a koránérés volt az egyik legkedvezőbb tulajdonsága. Jellemzőjük volt még a fürtök külső szépsége, a kellemes és igen intenzív muskotály zamat...
Nemesített fajtái közül 6 (Cegléd szépe, Ezeréves Magyarország emléke, Kecskemét virága, Mathiász Jánosné muskotály, Szauter Gusztávné, Erzsébet királyné emléke és a Szőlőskertek királynője) ma is telepítésekre engedélyezett... A Szőlőskertek királynője, akárcsak nálunk, a legelterjedtebb Olaszországban (mintegy 5000 hektáron), De hasonlóan felhasználják fajtáit az említett többi országban, sőt Izraelben és Japánban is. Nem csoda, ha Mathiász János neve megtalálható a világ valamennyi számottevő ampelográfiai munkájában...Érdemeit mégis a hazai szőlőtermelés történetében betöltött jelentősége miatt kell nagyra értékelnünk. Nem kis részben neki köszönhető. hogy a magyar csemegeszőlő-termelés, különösképpen a homokon, egyre magasabb színvonalra tudott emelkedni...(Magyar Elektronikus Könyvtár, Mezőgazdasági pantheon.)

Február 26.:

1074. Salamon király a Tisza melletti kemeji részeken győzelmet arat Géza herceg felett.

Február 27.:

1835. Katona József: Bánk bán bemutató Budán.

1832. Széchenyi István gróf kezdeményezésére megalakul a Budapesti Hídegyesület a Lánchíd felépítésére.

Március 1.:

Albin napja.
Latin eredetű név. Jelentése fehér hajú férfi.

Március 2.:

1817. született Arany János költő, író.
-1939. A Vatikáni Rádión első magyar adása. 1933. febr. 12-én avatták fel a rádiót. Elsőként XI. Pius pápa szólt hallgatóihoz. AVatikáni Rádió jelenleg naponta 35 nyelven sugároz.
-1131. Meghal II. István magyar király. (Holttestét Váradon -talán az általa alapított váradelőhegyi monostorban - temetik el.)
Március 3.: 1847. született Alexander Graham Bell, a telefon feltalálója.
-1883. született Csortos Gyula színművész.

Március 5.:

Hamvazószerda a nagyböjti idő kezdete. A nagyböjt bunbánati fegyelme: Péntekenként 14 éves kortól nem eszünk húst. Hamvazószerdán és nagypénteken szigorú böjtöt tartunk, vagyis húst nem eszünk, csak háromszor étkezünk, és egyszer lakunk jól. Természetesen a betegek fel vannak mentve a testi böjtölés alól. A böjt: Nem öncélú valami. Aranyszájú szent János szerint azért van szükségünk önmegtagadásra, mert hibázunk a mértékletesség erényében. Emberszerető és megértő Urunk van, nem az ételektől való megtartóztatást és a böjtöt követeli tőlünk egyszerűen csak hanem, hogy az élet dolgaitól elálljunk, és egész időnket lelki dolgokkal töltsük el.Szent Ágoston kifogásolja azok magatartását, akik a húsétel helyett nehezebben elkészíthető, értékesebb ételeket hajhásznak. Tévednek az ilyenek, ez nem böjt, csupán a fényűzés megváltoztatása.
(Forrás: Magvető lista (2002)
A mai nappal, az Egyház életében új időszak kezdődik: a nagyböjt. Bár a böjti fegyelem külső formájában gyökeresen megváltozott, de lelki tartalmában megkívánja a bunbánatot, az őszinte megtérést és a kiengesztelődést. Magunkra vesszük a mulandóság külső jelét, hamut szórunk fejünkre, hogy lélekben teljesen megújuljunk.
(Forrás: nagyböjti lista 2001)

Március 7.:

1848. született Zsigmondy Béla gépészmérnök, kútfúró, hídépítő. A legtöbb alföldi város artézi kútját ő fúrta 500 méternél nagyobb mélységekben, saját, új technikával. Vezetésével készült egy sor vidéki és fővárosi Duna-híd.

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © 2000 Magyar Krónika Rt