A Magyarok Világkapcsolata
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

FÓRUMOK  ::  HUMOR
 

 

 

 FEBRUÁR
Magyar Krónika, február 7.
Kovács Edit
Montreál

Farsang

A farsang január 6.-tól (vízkereszt napjától) a húsvét előtti negyedik napig, húshagyókeddig tart. A farsangi szokásokról a korai évszázadokra vonatkozóan nincs elég ismeretünk. A mulatozások fő időszaka a 15-16. századra tehető. Különösen nagy mulatságokat rendeztek Mátyás király udvarában. A farsangi időszakban az emberek maszkokat, álarcokat öltöttek magukra, és különböző dramatikus játékokat is bemutattak. Legkedveltebb figurák voltak a koldus, betyár, menyasszony, katona stb. A farsangot bőséges evés-ivás, játékosság, táncolás jellemezte. Gyakori volt a három napig tartó bálozás. Fontos szerepet játszott a farsangi-bál a párválasztásban. A farsang jellegzetes étele a fánk és a rétes. Úgy tartották, hogy a fánknak mágikus ereje van. A sok étel fogyasztásától a következő év bőségét remélték.
(Népművész web.)

Február 10.:

Skolasztika napja Szent Skolasztika a nyugati szerzetesség alapítójának, Szent Benedeknek volt az ikertestvére. Fiatalon az Úr szolgálatára adta magát. Eleinte otthon élt, majd testvére példájára kolostorba kívánkozott. Benedek Piombariolában egy kis zárdát épített számára, de ez rövidesen kicsinek bizonyult. Sokat böjtölt, imádkozott, és fáradhatatlanul tevékenykedett az irgalmasság cselekedeteinek gyakorlásában. Szerette a magányt, még testvérével is évente csak egyszer találkozott. Életét Nagy Szent Gergly pápa örökítette meg.
(Forrás: Hankovszky Miklós, katolikus web.)

Skolasztika vagy középkori alakjában Kolos napja termőnap. Általános szokás, hogy ezen a napon szedik, gyűjtik az oltóágat. A most szedett és gondosan eltett oltóággal oltják majd a gyümölcsfákat gyümölcsoltókor. (Népművész web.)

-1988. Medgyessy Péter miniszterelnök-helyettes bejelenti, hogy ez évben megkezdődik a veszteségesen működő Mecseki, Nógrádi és Tatai Szénbányák szanálása.

Február 10-15.:

1984. A XVI. Magyar Játékfilmszemlén bemutatják Mészáros Márta Napló című trilógiájának második részét. A filmben, egy híradófilmbetétben megjelenik Nagy Imre, mire a közönség tüntető tapsban tör ki.

Február 11-13.:

1988. Az Európai Közösség állam- és kormányfőinek brüsszeli csúcsértekezletén döntenek a közösség 1992-re tervezett integrációjának megvalósításáról.

Február 12.:

Eulália napja Szent Eulália hispániai vértanú, gyermeklány. Szlavóniában a földművesek az évszázados tapasztalatok szerint úgy vélik, sőt biztosak benne, hogy az ekkor vetett mag jó termést hoz. Éppen ezért - ajánlják - igyekezzék is mindenki kihasználni az alkalmat.
(Népművész web.)

Február 13.:

1141. Meghal II. (Vak) Béla magyar király. Holttestét Székesfehérvárott temetik el.

Február 14.:

Bálint napja A földművesháztartásokban mindenfele megindul a tavasz tevékenység, mert mint Topolyán hallottuk, Bálint napján megszólalnak a verebek, jelzik a tavasz közeledtét. Feketicsen is beszélnek a veréblakodalomról, ami már jó időt jelent. Meg is indul mindenfele a tavaszi munka a gyümölcsösökben: metszik a fákat, a szőlőt, gyümölcsfákat is ültetnek, mert hamar kihajt és megerősödik. Feketicsen azonban a további hideg időnek is van jele: ha Bálint napján megszólal a pacsirta, s azt mondja: "csücsülj be!", akkor még hidegre kell számítani.
(Népművész web.)

-Bálint napján ha hideg, száraz az idő, akkor jó lesz a termés.
Az ország különböző részein más-más hiedelem kötődik ehhez a naphoz

-1014. Német-római császárrá koronázzák I. (Szent) István sógorát, II. (Szent) Henrik német királyt.

Február 15.:

Fausztinus napja A doroszlóiak mesélik, hogy már nekifognak a gyümölcsfák nyeséséhez, rendezkednek a szőlőskertben, gyümölcsösben, mert jó termést várnak a korai nyeséstől, munkától.
(Népművész web.)

-1988. Párhuzamos ünnepségeket rendeznek Moszkvában és Budapesten a Szovjet-magyar, illetve a Magyar-szovjet Baráti Társaság megalakulásának 30. évfordulója alkalmából.

Február 16.:

Julianna napja Julianna ókeresztény vértanú volt. Ezen a napon általában esik a hó, és ettől az időjárás enyhülését várják. Általános az a vélemény, hogy már jön a jobb idő. Ezt úgy fogalmazták meg: "Ha Dorottya szorítja, Julianna tágítja." A tavaszt váró emberek Juliannától várják a tél szorításának megengedését, a szebb, a jobb idot, a természet ébredését. (Népművész web.)

-1141. Trónra lép II. Géza magyar király, II. Béla fia

-1984. Ismét éleződik a helyzet Irak és Irán között. Irán újabb átfogó támadást indít.

Február 18.:

300 éve halt meg Zrínyi Ilona. Nagy múltú főnemesi család sarjaként született 1643-ban Ozalján Horvátországban. Édesapja Zrínyi Péter gróf édesanyja Frangepán Katalin grófnő. A kor szülöttei nem csupán a háborúk pusztításaitól szenvedtek. A XVI. Században két világ találkozott Magyarországon, s kényszerült másfél százados együttélésre, mivel 1526-ban a mohácsi csata során az ország török kézre került. Az ország három részre szakadt. A Magyar Királyság a Habsburg fennhatóság alatt állt, a Török Hódoltság területe, valamint létrejött az Erdélyi Fejedelemség. Az új birodalom volt fejedelmével, I. Rákóczi Ferenccel köt házasságot 1666-ban Zrínyi Ilona, két gyermekük születik, Julianna és Ferenc.Apját, a horvát bánt és nagybátyját a Wesselényi Ferenc vezette rendi mozgalomban való részvételért a császár 1671-ben lefejeztette. Öt évvel később elvesztette férjét is. Mindezek után anyósa is meghalt, így ő lett a hatalmas Rákóczi birtok úrnője. 1682-ben újraházasodik. Második férje, Thököly Imre a Habsburgok elleni - ekkorra már felszámolt - Wesselényi-mozgalomból megmaradt hontalanok, üldözöttek élére állt 1678-ban. A kelet-magyarországi Habsburg seregek ellen Zrínyi Ilona is aktívan közreműködött férje oldalán, vagyonával is támogatást nyújtva ezzel a harcokhoz. A felvidéki területek sikeres visszafoglalásával 1681-re elérték, hogy a Habsburg császár bizonyos engedményeket tegyen. Férje ezek után megpróbált szövetségeseket keresni, és különböző tárgyalásokat folytatni. Törekvései azonban nem jártak sikerrel és vereségekor 1685-ben sorsa megpecsételődött. A törökök fogságába került Thökölyt rabláncon vitték Nándorfehérvárra. Felesége Munkácson maradt két gyermekével. A császár seregei kapva-kaptak az alkalmon és ostromolni kezdték a várat. Hiába, hisz Zrínyi Ilona kitartóan védte otthonát férje helyett is gyermekeivel az oldalán. Három év után azonban mégis megadásra kényszerült. 1688-ban a vár feladása után gyermekeit a császár saját "gyámsága" alá vette, őt pedig egy bécsi zárdában tartotta fogva. 1691-ben férje egy fogságba esett császári tiszt, Heissler tábornok ellenében kicserélte. Ettől kezdve osztozott a Thököly-emigráció sorsában. Férjét elkísérte száműzetésébe a kis-ázsiai Nikodémiába és ott is halt meg 1703-ban. Hamvait 1906-ban hozták haza, a kassai Szent Erzsébet-székesegyházban helyezték örök nyugalomra.
(Nyíregyházi Zrínyi Ilona gimnázium web.)

Február 18.:

1958. Az Elnöki Tanács rendelete- amely újra engedélyezi a kisipari tevékenységet- szerint, a kisiparos legfeljebb három alkalmazottat foglalkoztathat, és iparát csak saját személyében gyakorolhatja.

-1959. Kivégzik Nagy József, Szabó Lajost, Bárány János és Ivicz György felkelõket, akik a fegyveres harc befejeztével a Honvéd Kórházból szervezték a további ellenállást.

Február 19.:

Zsuzsanna napja Zsuzsannát hamis vád alapján házasságtöréssel vádoltak. Ehhez kapcsolódik a "Zsuzsanna-játék", mely több szerplős népi játék, és amelyben Zsuzsanna történetét játszák el. A népi hiedelem szerint ha ezen a napon megszólal a pacsirta akkor közel a tavasz.
(Népművész web.)

-1988. Király Zoltán vitaindító előadásával újraindul a Rakpart Klub, amelyet 1986-ban az 1956 értékeléséről rendezett vita miatt betiltottak.

Február 20-28.:

1958. Kádár János és Kállai Gyula vezetésével magyar párt- és kormányküldöttség látogat Romániába. Marosvásárhelyt Kállai azt állítja, hogy "a magyarországi ellenforradalom nyílt területi követelésekkel lépett fel", és a szomszédos Romániában is "vissza akarták állítani a földesúri-tőkés kizsákmányolást". Kádár pohárköszöntőjében köszönetet mond az 1956-57-es román segítségért, de kijelenti: "...itt laknak magyar származásúak is".

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © 2000 Magyar Krónika Rt