A Magyarok Világkapcsolata
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

FÓRUMOK  ::  HUMOR
 

 

 

 JANUÁR
Magyar Krónika, január 10.
Kovács Edit
Montreál

Január 6. : Vízkereszt

Karácsonyi asztal és a karácsonyfa leszedése: vízszentelés, Háromkirály-járás. A karácsonyi ünnepkör zárása, és a farsangi időszak kezdete. Az egyik legrégibb egyházi ünnep, a 4. századig Jézus születésnapját és az évkezdetet is ezen a napon ünnepelték. Az egyház ezen a napon emlékezik meg a napkeleti bölcsekről, és Jézus megkeresztelkedéséről. E naptól kezdve szenteli a vizet a keleti egyház, a középkortól pedig a nyugati egyház is. A víz megkereszteléséből, (megszenteléséből) ered a magyar vízkereszt elnevezés. A liturgikus vízszentelést vízkereszt vigíliáján végezték a templomban, de haza is hordták meghinteni vele a házat, a gonosz szellemek ellen. Ezen kívül hittek gyógyító hatásában, mely mindenféle betegségre jó volt, de használták a mezőgazdaság és állattartás területein is. A víz és tömjén szenteléséből alakult ki a házszentelés, melyet ma már kevésbé használnak.
(Tiszaújváros web)

Január 10. : 1958

A Legfelsőbb Bíróság Népbírósági Tanácsa ítéletet hirdet Turcsányi Egon lelkész, (Mindszenty József bíboros titkára) és társai perében. A 17 fős perben Turcsányi Egont életfogytiglani, társait 5-10 évi börtönbüntetésre ítélik.

Január 13. : 1173. III. Béla koronázása.

Született: 1148-49 körül. Apja: II. Géza király. Királlyá választása: 1172. március-áprilisában. Meghalt: 1196. április 24-én. A székesfehérvári bazilikában temették el. III. Béla bõvítette a korona őrzésével megbízott Székesfehérvári prépostok jogait.

Január 14.: 1163. II. László (ellen) király halála

Született: 1131-ben. Apja: II. (Vak) Béla király. Koronázása: 1162. július közepén. Székesfehérvárott temették el.

1301. : III. András személyében férfiágon kihal az Árpád-ház.

Ágnes királyné özvegy tartás címén megkapja Pozsony megyét, amely így osztrák kormányzás alá kerül. A király 40 éves lehetett, amikor a halál váratlanul elragadta. Fennena lengyel hercegnővel kötött házasságából csak egy leánya született, ezért vele kihalt a magyar királyok ősi dinasztiája. Ezt ma Árpád-házként emlegetjük, a középkorban azonban a "szent királyok nemzetségének" nevezték. Egy kortárs így írt a nevezetes eseményről: "Miután az isteni kegyelem magához szólította a földi világból, kimúlt az utolsó, atyai ágon származó arany ágacska Szent Istvánnak, a magyarok első királyának törzséből és véréből."
( Idézet: A Magyarok Krónikája, Magyar Könyvklub, Bp., 2000.)

Január 15. : 1960.

Változások a minisztertanács összetételében: távozik posztjáról Marosán György államminiszter, Dögei Imre földművelésügyi miniszter. Kállai Gyulát a minisztertanács elnöke első helyettesévé, Losonczi Pált földmuvelésügyi miniszterré és Nyers Rezső őt pénzügyminiszterré nevezik ki.

Január 16-17. : 1958

Amerikai újságírók egy csoportja látogat Magyarországra. Münnich Ferenc a nyugati újságíróknak kijelenti, hogy Nagy Imrének és Maléter Pálnak felelniük kell a "Magyar Népköztársaság ellen elkövetett cselekményeikért".
Január 17.: Remete Szent Antal napja (i.sz. 250) szerzetes volt, akit a háziállatok védszentjeként tiszteltek. A középkorban elofordultak járványszerű mérgezések, melynek tünetei hasonlítottak az orbánchoz. Szent Antal tüzének nevezik az orbáncot és az ehhez hasonló mérgezést. A betegeket imádságokkal, ráolvasással próbálták gyógyítani. Az ehhez kapcsolódó hiedelmek a hitújítás korában elhalványultak, de később újra éledtek. (Tiszaújváros web)

Január 18.: Piroska napja.

Õsi és a magyar piros szóval keveredve, Szent László Piroska leánya Irén néven bizánci császárnő lett) Piroska napjához fűződik ez a mondás: "Ha Piroska napján fagy, negyven napig el nem hagy".
-1270. A domonkosok nyúlszigeti (margitszigeti) apácakolostorában meghal Margit IV. Béla (1943-ban szentté avatott) leánya.
-1958. Szénási Géza legfőbb ügyész vádat emel Nagy Imre és társai ellen.

Január 19.: Vízkereszt utáni második vasárnap.

E napon emlékeztek meg Jézus első csodatételéről, mely imádkozással, énekléssel, evéssel, ivással társult... A kánai menyegzőn (a János evangéliumában leírt legenda szerint) Jézus a vizet borrá változtatta. A kánai menyegzőt több háznál is eljátszották, majd ezt követően hozzáláttak az evéshez, iváshoz, amit a vendégek hoztak magukkal.
(Tiszaújváros web)

Január 20.: Fábián és Sebestyén napja.

Fábián a pestisesek, Sebestyén a vadászok és molnárok védőszentje.
-1064. A magyar főpapok közvetítésével megegyezés jön létre Salamon király és a hercegek között, melynek értelmében Salamon királyként uralkodik, a Béla-fiak pedig megkapják kormányzásra a dukátust. Dukátus = Az ország egyharmadára kiterjedő külön kormányzat a 11. században, melyet 1048 táján hozott létre I. András király öccse, Béla herceg számára. Mivel Nyitra és Bihar bizonyosan hozzá tartozott, ezért feltehető, hogy egyébként ismeretlen kiterjedésű területe két nagyobb tömbben feküdt. A 11. századi trónharcok folyamán a dukátust birtokló hercegek rendszerint a királyi hatalom riválisaiként léptek fel, ezért a 12. század elején Kálmán király felszámolta. II. László uralkodása idején rövid időre újjászervezték, majd végleg megszűnt. (suli.net)

Január 22.: Vince napja

A drávaszögi falvakban ún. vincevesszõt vágtak, amit a szobában vízbe állítottak. A kihajtott vesszőkből jósolták meg a következő év termését. A gazdák szerint ezen a napon sok bort kell inni, hogy bő legyen a termés. Az időjárás is meghatározó volt, például szép, napos idő esetén jó bortermést reméltek, rossz idő esetén viszont rossz bortermést jósoltak.
(Tiszaújváros web)

Január 22.: 1880. született RIESZ Frigyes

Magyar matematikus Győrben született meghalt 1956. február 28-án.
Kolozsvári, szegedi és budapesti egyetemi tanár. Kétszeres Kossuth-díjas akadémikus. A modern valós függvénytan és a funkcionálanalízis egyik megalapozója. A szegedi matematikai iskola vezetője. A középiskolát Győrben végezte, utána a zürichi műszaki egyetemre iratkozott be. 1899-ben hazajött és matematikát tanult a budapesti egyetemen. Az 1900-1901-es tanévet Göttingenben töltötte. 1902-ben doktorált Budapesten. Középiskolai tanári oklevelet is szerzett és Lőcsén kezdett tanítani. 1907-ben jelent meg a párizsi akadémia folyóiratában az a cikke, amely a ma Riesz-Fischer-tétel néven ismert eredményt tartalmazta. Ezután került a kolozsvári egyetemre, ahol 1914-ben professzori kinevezést kapott. A Szegedre áttelepült egyetemen HAAR ALFRÉDdal együtt virágzó matematikai centrumot alakított ki. Hírneve külföldi ösztöndíjasokat vonzott Szegedre. 1946-ban a budapesti egyetemre ment át. Pályáját sok külső elismerés övezte. Négy akadémiának volt tagja, három egyetemnek díszdoktora. Tanítványával, SZOKEFALVI NAGY BÉLÁval megírta a funkcionálanalízis klasszikus monográfiáját. FEJÉR LIPÓT mellett neki volt a legnagyobb szerepe a magyar matematika világszínvonalra emelkedésében.
(Ponticulus Hungaricus, NIIF Program)

-1984. Görögországban megtalálják a Budapesti Szépművészeti Múzeumból ellopott festményeket.

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © 2000 Magyar Krónika Rt