A Magyarok Világkapcsolata
 
            
t h e   h u n g a r i a n   w o r l d   c o n n e c t i o n       

FÓRUMOK  ::  HUMOR
 

 

 

 AUGUSZTUS
augusztus 1 - 21
Magyar Krónika, augusztus 26.
Kovács Edit
Montreál

Augusztus 20.:

1988. Magyar független csoportok levelet intéznek a csehszlovákiai polgárjogi mozgalmak képviselõihez a szovjet invázió 20. évfordulóján. A TIB nevében Rácz Sándor és Vásárhelyi Miklós írják alá a levelet.
-A budapesti bazilika elõtt több tízezres tömeg jelenlétében szentmisén emlékeznek meg az államalapító király halálának 950. évfordulójáról. Paskai László bíboros bejelenti: az Elnöki Tanács és a kormány meghívta a pápát Magyarországra. (Beszélõ.)

Augusztus 20-21.:

1968. Mo. részt vesz a prágai felkelés katonai leverésében.

Augusztus 22–23.:

Ülõsztrájk a budapesti román nagykövetség elõtt a romániai falurombolás elleni tiltakozásul. (Beszélõ.)

Augusztus 23.:

1149. A szuzdali fejedelem elûzi trónjáról II. Géza apósát, a kijevi nagyfejedelmet, aki segítséget kér II. Gézától. A magyar király az év végén csapatokat küld apósának. (sulinet)
Szuzdal egyike a legrégibb orosz történelmi városoknak. Története "tipikusnak" mondható. Hajdan egy kisebb önálló fejedelemség központja, saját várral, "Kreml"-lel, benne a herceg szállásával, majd palotájával, kolostorral és sok templommal. Késõbb beolvad a moszkvai, immár nagyfejedelemségbe, politikai szerepét elveszti, de fontos egyházi jelentõségét továbbra is megtartja. A kapitalista fejlõdésbõl kimarad, viszont megkapja "múzeumváros" jellegét. A krónikák -- éspedig a magyar(!) krónikák -- szerint már a népvándorlás korában is állott, azonban ez hitelesen nem igazolható. Az orosz feljegyzések szerint Nagy Vladimir építtette az elsõ templomát 997-ben a folyócska kanyarjában lévõ dombok egyikére. Mondanunk sem kell, hogy fából. A mostani, szilárd anyagú vár és templomok késõbbiek, az ún. orosz reneszánsz korában épültek a XV--XVI. században. 1097-ben itt gyõzte le Msztiszláv Oleget, 1146-ban önálló fejedelemség, 1155 táján Vladimirhoz, 1390-ben Moszkvához csatolják. Az õshaza-keresõ magyar domonkosok is megfordultak Szuzdalban, bár közben a tatárok háromszor is feldúlták. A városszerkezet, a kolostorok gyûrûjével a XII. században alakul ki. Szuzdal fénykora az 1400-as évek végén kezdõdik, amikor püspöki székhely és kolostorában neves ikonfestõ-iskola mûködik, és terjed a fõvárosból az "uralkodói" ízlés. Ekkor épül a székesegyház a jellegzetesen orosz, görögkeleti, bizánci elõzményekre alapuló, de az olasz építészet formavilágát is felhasználó, soktornyos, aranyozott hagymakupolás stílusban. Itt található a legrégebbi koszékesegyház, amelyik napjainkig megõrzõdött. Alaprajza is a XVI. század vége óta változatlan, az utolsó nagy építkezések (1700 körül) Illarion metropolita nevéhez fûzõdnek. A városka és a szuzdali Kreml elõnyére válik, hogy a késõbbi irányzatok már nem módosították. Ez részint a pravoszláv hagyománytiszteletnek, részben pedig a nagyobb társadalmi változások hiányának köszönhetõ. Mikorra pedig, századunkban Oroszországban is jelentõs fejlõdés volt tapasztalható, már jelen volt a mûemlékek megõrzésének igénye is, ami konzerválta napjaink, és remélhetõleg a jövõ kor számára is az orosz történelem és építészet eme becses kincsét. (Világörökség Városok Szervezete.)

Augusztus 23–24.:

1988. Sztrájk a Mecseki Szénbányák István-aknájánál a hûségpénz körüli bizonytalanságok miatt. 1956 õsze óta ez az elsõ sztrájk Magyarországon. (Beszélõ.)

Augusztus 24.:

1903. született Zathureczky Ede hegedûmûvész (Igló, 1903. aug. 24. – Bloomington, Indiana, USA, 1959. máj. 3 Kossuth-díjas (1951, 1955). kiváló mûvész (1952). Hubay Jenõ; tanítványa. Sikeres hangversenyeket adott Európában és az USA-ban. 1929-tõl a Zenemûvészeti Fõiskola tanára. 1943 – 57 között fõigazgatója. 1956-ban Bécsbe, majd 1957-ben az USA-ba ment, ahol a bloomingtoni Indiana University hegedûtanára volt. A Hubay utáni hegedusgeneráció egyik legkiválóbb tagja. Különösen a romantikus és a modern hegedûirodalom (Bartók ) kiváló elõadója volt. Mint pedagógus is jelentõs érdemeket szerzett. Z. E. (Muzsika, 1959. 8. sz.)
Augusztus 24.: 1988. Pécsett megszületik az elsõ magyar lombikbébi. (Beszélõ.)

Augusztus 25.:

1988. Eldõl, hogy heteken belül felszámolják a Ganz-Mávagot, mert a költségvetés nem hajlandó átvállalni a cég 17 milliárdos adósságát.
-Tatai Ilona, a PB tagja kijelenti: veszteséges termelésre és kivitelre még államközi szerzõdések alapján sem kötelezhetõk a magyar vállalatok, mert e megállapodásokért az államnak kellene viselnie a felelõsséget. (Beszélõ.)
Augusztus 25–31. 1988. A szakkollégiumok és klubok társadalompolitikai tábora Szárszón. A tábor az ellenzéki szervezetek és személyiségek elsõ nagyszabású találkozója. (Beszélõ.)

Augusztus 26.:

1278. I. Rudolf és IV. (Kun) László a morvamezei (dürnkruti) csatában legyozik II. Ottokárt, aki holtan marad a csatatéren.(sulinet)

Augusztus 26.:

90 éve született Bulla Elma színésznõ (Selmecbánya, 1913. aug.26. - Bp. 1980. máj.14.):. Pozsonyban nevelkedett, táncolni tanult. Pályáját német nyelvterületen Munczi Bulla néven, gyerekszínészként kezdte. 1926-30-ban Max Reinhardtnál játszott. 1934-ben szerzõdtette a Belvárosi Színház. 1936-os híres Johanna alakításával (Bernard Shaw drámájában) a magyar színészet élvonalába került. 1938-ban szerzõdött át a Vígszínházhoz. A háború után a Belvárosi Színház tagja volt, de rendszeresen játszott a Vígszínházban, és fellépett a Mûvész Színházban is. 1951 végén, a Belvárosi Színház megszûntével a Magyar Néphadsereg Színházához helyezték, amelynek (1960-tól Vígszínház néven) haláláig tagja maradt. Az igazi nagy színészek fegyelmezettsége, mûvészi alázata jellemezte játékát. 1956-ban Kossuth-díjjal, 1954-ben érdemes, 1960-ban kiváló mûvész díjjal tüntették ki. (Magyar Színházmûvészeti Lexikon 1194.)

Augusztus 29.:

1988. Magyar meghívásra az európai hagyományos fegyverzetekrõl tanácskoznak Budapesten a Varsói Szerzõdés és a NATO 5-5 tagállamának vezetõi, leszerelési szakértõi. (Beszélõ.)

Augusztus 30.:

1254. IV. Béla megerõsíti a zólyomi királyi uradalomban fekvõ Dobronya és Bábaszék hospeseinek kiváltságait.(sulinet)
ZÓLYOM-LIPCSE VÁRA
A zólyommegyei Kárpátok erdõségekkel borított hegyei közt virányos völgyben folyik a Garam, melynek mentén épült a m. kir. államvasutak budapest-ruttkai fovonalának Zólyomtól elágazó zólyom- brezói szárnyvonala. Ezen, Svájccal vetélkedõ természeti szépségekben dús vidéken, alig 20- 25 km.-re Beszterczebányától hegyormon emelkedik Zólyom-Lipcse vára, melynek regényes fekvése szinte lebilincseli az utazót. Jelenleg a vár jótékony célra átalakítva, bányászárvaházat rejt falai közt. A vár, melynek erkélyérõl megkapóan érdekes látvány nyílik az ezüstszalagként kanyarodó Garam kedves völgyébe, még mai is szép építészeti részletekkel bír. (1000 éves M.o.web.)

Augusztus 30.:

1988. Major László, az MSZMP szóvivoje közli: a román vezetés elfogadta az 1989-re javasolt legfelsõ szintû eszmecserét és azt, hogy azon közös deklaráció szülessen a nemzetiségi kérdésrõl. Román részrõl hajlandók a gazdasági együttmûködés kiszélesítésére és arra, hogy újból összeüljön a kulturális vegyesbizottság. Közös testület vizsgálja meg a Magyarországon tartózkodó román állampolgárok helyzetét. (Beszélõ.)

Augusztus 31.:

1947. Választások (csalás - "Kékcédulás választás") az MKP 22%-al a legerõsebb párt lesz.

Szeptember.:

1963. - Részletfizetési akció indul Magyarországon, amellyel személygépkocsit lehet vásárolni. Kitör az "autóláz". (Beszélõ.)

Szeptember 1.:

1981. Eljárás indul ifj. Rajk László és Szilágyi Sándor ellen a szamizdatbutik fenntartása miatt. (Beszélõ.)

Szeptember 2.:

1988. Nemzetközi környezetvédelmi konferencia kezdõdik Budapesten a dunai duzzasztógátakról a Duna Kör, a World Life Fund for Nature és az International Rivers Network rendezésében. A résztvevõk a bos–nagymarosi munkálatok haladéktalan felfüggesztését sürgetik.
-Pozsgay Imre államminiszter kijelenti: az új hazai egyesületek megítélésében a politikának toleranciát kell tanúsítania, a tanácsoknak pedig meg kell szabadulniuk az ilyen ügyek kezelésében megmutatkozó bürokratizmustól. (Beszélõ.)

Szeptember 3.:

1988. Demokratikus szellemi-politikai mozgalommá, független társadalmi szervezetté alakul a Magyar Demokrata Fórum (MDF) Lakiteleken. (Beszélõ.)

az oldal tetejére Impresszum | Hirdetési árak | © 2000 Magyar Krónika Rt